Mehiläinen on valmis Länsi-Pohjan sopimusmuutoksiin

Lehdistötiedote 8.2.2023

Lapin hyvinvointialueen selvitys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n palvelusopimuksen jatkosta julkaistiin keskiviikkona 8.2.2023. Mehiläinen Länsi-Pohja ei ole ollut Lapin hyvinvointialueen tai sille selvitystä tehneiden selvityshenkilöiden kuultavana tai osallisena selvitystyössä. Mehiläinen Länsi-Pohja tähtää tarvittaviin muutoksiin, joilla ulkoistettu palveluntuotanto saatetaan uusien sote-lakien mukaiseksi. Palvelusopimuksen vuosiarvo, eli Mehiläinen Länsi-Pohjan palveluntuotannon arvo, on 61 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 6 % Lapin hyvinvointialueen kuluista.

Mehiläinen Länsi-Pohjan oma selvitys uuden sote-lainsäädännön vaikutuksista Mehiläinen Länsi-Pohjan palvelusopimuksen jatkosta päätyy keskeiseltä osin samaan lopputulokseen kuin 8.2. julkaistu Lapin hyvinvointialueen selvityshenkilöiden työ: Vastuujaon muutokset ovat ensisijainen keino saattaa palveluntuotanto uusien sote-lakien mukaiseksi.

Keskeinen sote-lainsäädännön muutosvaade koskee yrityksen tuottamaa päivystystoimintaa, jonka tulee tapahtua hyvinvointialueen omana tuotantona. Mehiläinen Länsi-Pohjan nykyisen päivystystoiminnan osalta vastuu ympärivuorokautisen päivystyksen osalta voidaan siirtää Lapin hyvinvointialueelle. Yritys on valmis tarvittaviin muutoksiin ja tukemaan päivystystoiminnan onnistuneita järjestelyitä myös vastuun siirtyessä hyvinvointialueelle.

- Palvelusopimuksessa on itsessään jo varauduttu sellaisiin lainsäädännön muutoksiin, joiden vuoksi ulkoistetun palveluntuotannon laajuus kasvaa tai kaventuu. Sopimus siis mahdollistaa vastuujaon muuttamisen lainsäädännön muutosten näin vaatiessa, kuten on tarpeellista tehdä 2026 lukien. Keskeiseltä osin muutos koskee päivystystoimintaa. Näen vaadittujen muutosten toteuttamismahdollisuudet hyvinä, toteaa Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö.

Mehiläinen Länsi-Pohja odottaa Lapin hyvinvointialueen kanssa käynnistyviä neuvotteluita ja uskoo, että neuvotteluissa löydetään yhteinen sävel. Laajojen, Länsi-Pohjan ulkoistussopimustakin kattavampien sosiaalipalveluiden vastuita sisältävien, kokonaisulkoistussopimusten muutoksia on toteutettu myös muilla hyvinvointialueilla.

- Mehiläinen sopeutuu palveluntuottajana muuttuvaan toimintaympäristöön ja haluamme palvella Lapin hyvinvointialuetta kumppanina pitkällä aikajänteellä. Toivon, että kehitystyömme palveluntuotannon laadun, asiakaslähtöisyyden, henkilöstötyytyväisyyden, henkilöstön saatavuuden sekä toiminnallisen tehokkuuden osalta nähdään mahdollisuutena koko Lapissa. Haluamme sitoutua Lapin hyvinvointialueen asettamiin palveluntuotannon kehittämisen tavoitteisiin sekä palveluiden järjestäjän palvelustrategian ohjaamaan toimintaan, Männistö päättää.

Sopimus ja palveluntuotanto jatkuvat nykyisellä vastuujaolla vuoteen 2026, elleivät osapuolet yhdessä sovi toisin.

Mehiläinen Länsi-Pohja on tuottanut Meri-Lapin alueella Kemin keskussairaalan somaattisen erikoissairaanhoidon palvelut sekä Kemin ja Tornion kaupunkien perusterveydenhuollon avovastaanottopalvelut vuoden 2018 kesäkuusta lukien. Palveluntuotanto pohjautuu ulkoistussopimukseen, joka siirtyi Lapin hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023. Palvelusopimuksen vuosiarvo, eli Mehiläinen Länsi-Pohjan palveluntuotannon arvo, on 61 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 6 % Lapin hyvinvointialueen kuluista.