Mehiläinen Siikalatva panostaa perheiden tukemiseen - lastensuojelun asiakkuudet vähentyneet merkittävästi

Lehdistötiedote 7.9.2021

Siikalatvan lastensuojelussa on panostettu ennaltaehkäisevään työhön ja perheiden tukemiseen sekä matalan kynnyksen perhepalveluihin. Tuen tarjoaminen ajoissa, jo paljon ennen lastensuojeluilmoitusta, on vähentänyt lastensuojelun asiakkuuksia vuosittain jopa yli 50 prosenttia.

- Perheen omassa ympäristössä annettu osaava apu ja tuki kelloon katsomatta. Tällä konseptilla olemme sekä onnistuneet välttämään vaikeassa tilanteessa olevien lasten ja nuorten sijoituksia että varhaisella tuella kokonaisuudessaan vähentämään lastensuojelun asiakkuuksia. Arviomme mukaan ilman näitä toimia pitkäaikaisessa hoidossa olisi vuosittain yli kaksinkertainen määrä asiakkaita, toteaa palvelujohtaja Vesa Isoviita.

Mehiläinen on tuottanut Siikalatvan sosiaali- ja terveyspalvelut vuodesta 2017. Kokonaisulkoistus kattaa kaikki alueen sote-palvelut viranomaistyötä lukuun ottamatta. Mehiläinen on ulkoistuksen alusta saakka lisännyt perhetyön resursseja ja laajentanut perheiden tukea edistäviä palveluja ja saanut vähennettyä lastensuojelun asiakkuuksia yli 70 prosentilla.

- Lastensuojelutyötä on tehty ennaltaehkäisevällä otteella koko ulkoistuksen ajan. Olemme pystyneet kehittämään palveluja alueen asukkaille sopivaan suuntaan parhaaksi katsomallamme tavalla, sillä organisaatiomme toimii ketterästi, kertoo sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Riikka Kokko.

- Tarjoamme myös perheneuvolan palveluja sekä lapsiparkkia ja nepsy-valmennusta, joita kunnan sopimus ei meiltä velvoita. Olemme kuitenkin huomanneet, että nämä ennaltaehkäisevät palvelut ovat olleet iso ja tärkeä osa varhaista tukea, Kokko jatkaa.

Siikalatvalla halutaan auttaa perheitä matalan kynnyksen perhepalveluiden kautta, ei vasta silloin, kun perhe on jo joutunut turvautumaan lastensuojelun asiakkuuteen.

- On tärkeää pystyä antamaan apua silloin kun sille on tarve - ei vasta silloin kun on pakko. Näin toimittaessa asiakkaat saavat avun nopeammin ja toisinaan lastensuojelun apua ei enää tarvita, Mehiläinen Siikalatvan johtava lääkäri Maria Skön painottaa.

Mehiläinen Siikalatva on panostanut asiantuntijoiden kouluttamiseen. Täydennyskoulutus on laajentanut työntekijöiden koulutustaustaa ja he voivat toimia monessa roolissa yhtä aikaa. Laaja työnkuva sekä tiivis yhteistyö asiantuntijoiden välillä on tuonut työhön autonomiaa sekä myös taloudellisia säästöjä.

- Tälläkin hetkellä kaksi työntekijää ovat Nepsy –koulutuksessa, ja saamme lisää neuropsykologisia valmentajia, jotka työskentelevät nuorten ja perheiden parissa. Hyvät tulokset ovat kuitenkin ennen kaikkea henkilökunnan ja heidän avointen näkemystensä ja innokkuutensa ansiota, päättää palvelujohtaja Isoviita.