Mehiläinen ratkaisee henkilöstötarvetta kansainvälisen koulutusyhteistyön kautta – ensimmäiset filippiiniläistaustaiset hoitajat Siikalatvalle syksyllä

Lehdistötiedote 17.6.2021

Mehiläisen tytäryhtiö Healthcare Staffing Solutions (HSS) tarjoaa hoivapalveluiden kasvaviin henkilöstötarpeisiin ratkaisua kansainvälisen koulutusmallin kautta ulkomailta rekrytoitavien hoitajien avulla. Koulutuksen läpikäyneitä filippiiniläistaustaisia hoitajia on rekrytoitu nyt myös Siikalatvalle. He aloittavat työnsä Mehiläisen yksiköissä syksyllä.

Hoivapalveluiden ammattilaisten tarve Siikalatvalla on suuri, ja tarpeiden odotetaan kasvavan entisestään lähivuosina.

– Mehiläinen on laajentanut palvelujaan merkittävästi Siikalatvalla. Samalla ennusteiden mukaan Siikalatvan ikääntyneiden määrä lisääntyy selvästi lähivuosina, ja yhtäaikaisesti tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus nousee. Nämä yhdessä vaikuttavat siihen, että uutta työvoimaa tarvitaan reilusti, toteaa palvelujohtaja Vesa Isoviita Mehiläisestä.

– Työssäkäyntialueellamme on pulaa työvoimasta monilla aloilla ja ulkomailta muuttavat työntekijät ovat yksi ratkaisu. Työntekijät muuttavat Siikalatvalle ja heistä tulee uusia kuntalaisia, jotka toivottavasti viihtyvät täällä hyvin, sanoo Siikalatvan kunnanjohtaja Pirre Seppänen.

Mehiläinen on jo aiemmin tehnyt hyvää yhteistyötä muun muassa kunnan ja paikallisen oppilaitoksen kanssa ja sitä kautta saanut lisää koulutettuja lähihoitajia. Paikkoja on ollut auki työvoimatoimistossa, yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa tehdään jatkuvasti, nykyisille hoitajille maksetaan vinkkipalkkioita rekrytointivihjeistä ja sosiaalista mediaa käytetään aktiivisesti apuna rekrytoinneissa.

– Palkkaamme työntekijöitä koko ajan myös omasta kunnasta, mutta tällä hetkellä esimerkiksi eläköityminen on nopeampaa, kuin alalle kouluttautuvien uusi määrä. Turvataksemme asiakkaiden hyvän hoidon, päätimme lisäksi varmistaa osaavan työvoiman saannin yhteistyöllä HSS:n kanssa, Isoviita sanoo.

Koulutusmalli turvaa korkean ammattitaidon ja kielen opetuksen

HSS:n koulutusmallissa hoitajat opiskelevat lähtömaassaan suomen kieltä, kulttuuria sekä lähihoitajatutkinnossa tarvittavaa osaamista uudenlaisella digitaalisella oppimisalustalla. Suomeen saavuttuaan hoitajat menevät aluksi valittuihin Mehiläisen yksiköihin perehdytykseen sekä antamaan pätevyyteen oikeuttavat näyttötutkinnot. Sen jälkeen hoitajat siirtyvät työskentelemään Mehiläisen yksiköihin ympäri Suomea - Siikalatvalla pääasiassa neljään tehostetun palveluasumisen yksikköön sekä neljään kotihoidon tiimiin.

– Aluksi hoiva-avustajina työskentelevät henkilöt tulevat toimimaan pääsääntöisesti parina natiivisuomalaisen kanssa ja molemminpuolinen tutustuminen tehdään turvallisessa ympäristössä. He tulevat tekemään avustavia työtehtäviä, kuten auttamaan asiakkaiden pukeutumisessa, peseytymisessä, ruokailussa ja ulkoilussa sekä muissa jokapäiväisiin toimintoihin liittyvissä asioissa, kuvailee Isoviita.

Jokaiselle hoitajalle tullaan myös nimeämään oma mentori, joka auttaa häntä. Hoitajille on pyritty antamaan mahdollisimman hyvät tiedot Suomesta ja Siikalatvasta jo lähtömaassa koulutuksen aikana.

– Teemme yhteistyötä myös kunnan kanssa, jotta kotiutuminen sujuisi mahdollisimman hyvin, painottaa Isoviita.

HSS:n koulutusmallin kautta Suomeen saapuvien ammattilaisten työehdot ovat täysin samat kuin Suomesta palkatuilla hoitajilla. Lähtökohta on, että Mehiläinen tarjoaa kaikille vakituisen työsuhteen. Tavoitteena on, että nyt rekrytoitavat ammattilaiset asettuvat Suomeen pitkäkestoisesti.