Mehiläinen perustaa uuden digitaalisten palveluiden tiimin julkisen sektorin asiakkaille

Lehdistötiedote 27.10.2022

Mehiläinen on perustanut uuden digitaalisten palveluiden tiimin palvelemaan julkisen terveydenhuollon tilaaja-asiakkaita. Tiimi palvelee asiakkaitaan erityisesti digitaalisten palvelualustojen kautta tapahtuvassa kiireellisessä ja kiireettömässä hoidon tarpeen arvioinnissa ja vastaanottotoiminnassa. Lisäksi tiimi kehittää moderneja digitaalisia hoitopolkuja pitkäaikaissairauksien hoidon vaikuttavuuden parantamiseksi yhdessä Mehiläisen tytäryhtiö BeeHealthyn kanssa.

Mehiläinen tuottaa vuosittain digialustansa kautta yli 1,6 miljoonaa lääkäri- ja hoitajakäyntiä, joista julkisen terveydenhuollon asiakkaille tuotetaan jo yli 100 000 käyntiä. Tämän lisäksi Mehiläinen tuottaa julkiselle sektorille kasvavassa määrin etäpalveluita esimerkiksi puhelimitse tehtävän hoidon tarpeen arvioinnin ja -ratkaisun muodossa.

- Uskomme digitaalisen asioinnin lisääntyvän voimakkaasti tulevaisuudessa, kun useat hyvinvointialueet ovat kilpailuttamassa joko digitaalisia asiointialustoja, niihin liittyvää palveluntuotantoa tai molempia. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme entistä laadukkaammin julkisen sektorin digiasiakkuuksiin keskittyvän tiimin myötä, sanoo Mehiläisen perusterveydenhuollon palveluista vastaava liiketoimintajohtaja Joonas Turunen.

Mehiläinen on kehittänyt terveydenhuollon digipalveluita jo yli 10 vuoden ajan ja OmaMehiläinen-sovelluksella on lähes kaksi miljoonaa käyttäjää.

- Tarjoamme nyt yksityisen sektorin digikyvykkyyttä hyvinvointialueiden tarpeisiin räätälöitynä SuomiSote-asiointialustana, joka on jo päätetty ottaa käyttöön Päijät-Hämeessä ja Länsi-Uudellamaalla. Lisäksi neuvottelemme parhaillaan asiointialustan sekä alustan kautta tapahtuvan digipalveluntuotannon käyttöönotosta useamman hyvinvointialueen kanssa, Turunen toteaa.

Perustamalla julkisten terveyspalveluiden tuottamiseen keskittyvän digitaalisten palveluiden tiimin Mehiläinen varautuu palvelemaan uusia SuomiSote-alustan asiakkaita yhä monipuolisemmin. Alueita autetaan parantamaan hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta sekä turvaamaan laadukkaat palvelut myös sellaisille alueille, joilla välimatkat ovat suuria.

- Kun entistä useampi asia voidaan hoitaa etänä työskentelevän tiimin avulla joko puhelimitse tai digitaalisessa palvelukanavassa, pystyvät hyvinvointialueet kohdistamaan ammattilaistensa työpanoksen paremmin niille potilaille, jotka hyötyvät kasvokkain tapahtuvasta kohtaamisesta, Etälääketieteen keskuksen johtava lääkäri Taavi Kaartinen sanoo.

Uuden digitaalisten palveluiden tiimin vastaavaksi lääkäriksi on nimetty LL Maria Skön. Tiimin toiminnasta vastaavaksi palvelupäälliköksi on nimetty terveydenhoitaja, TtM Anniina Mäkimartti.