Mehiläinen panostaa työterveyshuoltoon erikoistuviin lääkäreihin – kehittää koulutusta ja avaa Työterveyden Akatemian

Lehdistötiedote 19.8.2019

Mehiläisen Työterveyden Akatemiassa voi erikoistua työterveyshuollon erikoislääkäriksi työnteon lomassa. Mehiläinen tukee erikoistumista mahdollisimman paljon myös muiden, kuin työterveyshuoltojakson suorittamisen osalta.

Työterveyslääkäreistä ja etenkin työterveyshuollon erikoislääkäreistä on Suomessa pulaa. Muuttuvan työelämän asiantuntijana Mehiläinen haluaa olla entistäkin vahvemmin mukana kouluttamassa osaavia työterveyslääkäreitä.

- Yksi tunnistettu ongelma on, että erikoistumisopinnot syystä tai toisesta pitkittyvät ja muihin erikoisaloihin verrattuna suhteellisesti suurempi osa ei vie erikoistumista loppuun. Mehiläisessä tarjoamme apua myös muiden palveluiden suorittamisen järjestämisessä. Erikoistuvan lääkärin ja Mehiläisen yhteisenä tavoitteena on erikoistumisen vieminen loppuun, toteaa johtava työterveyslääkäri Jarkko Mäkelä Mehiläisen Työelämäpalveluista.

Sisältöä kehitetty, yhteisöllisyyttä lisätty

Mehiläisessä on tähänkin asti voinut erikoistua työterveyshuoltoon. Työterveyden Akatemiassa erikoistumisohjelman sisältöä on kehitetty ja siihen on lisätty muun muassa yhteisöllisiä elementtejä, kuten Teams-ympäristöä.

Työterveyden Akatemiassa erikoistuvat lääkärit osallistuvat Mehiläisen erikoistuvien koulutuksiin sekä työterveyden alueellisiin ja valtakunnallisiin koulutuksiin. Erikoistuvalla lääkärillä on käytössään alan nykyaikaisimmat digitaaliset työkalut, Mehiläisen erikoistuvien ja kouluttajalääkärien digitaalinen yhteisö sekä erinomaiset konsultointimahdollisuudet eri erikoisaloilta. Valittavana on Mehiläisen koko Suomen kattava toimipisteverkosto: noin 60 lääkärikeskusta, 80 työterveysasemaa ja 12 sairaalaa.

- Meillä on ympäri maan osaavia työterveyshuollon erikoislääkäreitä, jotka toimivat kouluttajalääkäreinä. Lisäksi meillä on mahdollisuus suorittaa myös tietyillä paikkakunnilla erikoistumiseen liittyvä kuntoutuslaitosjakso ja muuta kliinistä erikoisalapalvelua, Mäkelä kertoo.

Koulutusohjelman aikana erikoistuva lääkärin työskentely onnistuu joko palkkasuhteessa tai ammatinharjoittajana. Yhteensä Mehiläisessä työskentelee noin 5400 lääkäriä, joista noin 200 on työterveyshuollon erikoislääkäreitä. Mehiläinen panostaa myös yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden kouluttamiseen Oma Lääkärisi -terveysasemilla. Mehiläinen Länsi-Pohjan keskussairaalassa voi erikoistua useille eri erikoisaloille.

Lue lisää

Mehiläisen Työterveyden Akatemia