Mehiläinen Länsi-Pohjassa pääsee Suomessa nopeimmin hoitoon kertoo THL:n sairaanhoitopiirien vertailu – taustalla pitkäjänteinen kehitystyö

Lehdistötiedote 17.4.2023

Tuore Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuotta 2022 tarkasteleva hoitotakuutilasto kertoo erinomaisia tuloksia Mehiläinen Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidosta. Yli puoli vuotta hoitoa odotti Länsi-Pohjassa viime vuoden lopussa vain 3 potilasta (0,2 %), kun esimerkiksi HUSin alueella vastaava luku oli yli 7 000 (19 %). Poikkeuksellisen hyvien tulosten taustalla on uusi tapa suunnitella ja johtaa toimintaa sekä merkittävä kulttuurimuutos.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on vastannut Meri-Lapin alueen somaattisesta erikoissairaanhoidosta ja valtaosasta perusterveydenhuoltoa kesästä 2018 alkaen. Viiteen toimintavuoteen mahtuu muutoksia koronapandemiasta aina yhtiön johtamismallin täydelliseen uudistamiseen. Hoidon saatavuus ja laatu on asetettu toiminnan keskiöön alusta alkaen. Toisin kuin THL:n tilastojen valossa Suomessa keskimäärin, erikoissairaanhoidon saatavuus on Länsi-Pohjassa erittäin hyvällä tasolla.

- Olen erittäin ylpeä tuloksistamme. Niiden taustalla on monia eri tekijöitä. Hoidon saatavuus ja laatu ovat kulttuurissamme asioita, josta ei tingitä. Johto on sitoutunut siihen, että hoitotakuulainsäädännön mukainen hoitoon pääsy turvataan kaikin keinoin. Meille ei ole vaihtoehto, että rikkoisimme lainsäädännön määräajat – tarvittaessa tuotannon volyymiä nostetaan välittömästi, jos määräajat uhkaavat ylittyä, toteaa Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö.

- Tätäkin merkittävämpi tekijä on kuitenkin uusi toiminnanohjaus- ja tuotannon johtamisjärjestelmä, jonka avulla palveluntuotannon tehokkuus ja suunnittelun tarkkuus on noussut uudelle tasolle, Männistö sanoo.

Raami-nimellä kulkeva toiminnanohjausjärjestelmä on Männistön mukaan ollut käänteentekevä muutos Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon tuotannon suunnitteluun ja johtoon. Järjestelmä antaa johdolle jatkuvasti tarkan tilannekuvan palveluntuotannon määrästä eri palveluissa, kysyntä- ja jonotilanteesta sekä tuotannon tehokkuudesta, eli siitä mitä panoksilla saadaan aikaan. Ennen kaikkea järjestelmä mahdollistaa tuotannon tarkan suunnittelun ja kysyntätilanteeseen reagoinnin johdon päätöksin tehokkaammin kuin ennen.

- Tyypillisesti erikoissairaanhoidossa yksittäiset erikoisalat ja toiminnot suunnittelevat tuotantonsa itsenäisesti. Sairaala on kuitenkin valtava mosaiikki, jonka kaikki palat vaikuttavat kokonaiskuvaan. Osien sijaan tulisikin optimoida ja seurata myös kokonaisuutta. Raami-järjestelmä lähtee juuri tästä – katsomme kaikkia toimintoja ja päätämme paljonko mitäkin tehdään tietyllä ajanjaksolla, kuvaa Männistö.

Asiakaslähtöisyyttä ja hoidon laatua tukee Mehiläinen Länsi-Pohjassa myös laatuun keskittyvä kulttuuri.

- Me kaikki tunnemme ylpeyttä onnistuessamme laadullisissa tavoitteissamme. Tästä myös palkitaan. Toimintaa ohjaa sertifioitu laatujärjestelmä, jonka prosessit on jalkautettu osaksi jokaisen klinikan arkea. Tarvittaessa asiakkaiden tarpeiden eteen ollaan valmiita venymään.

Toiminnan reaaliaikaista seurantaa toteutetaan lukuisilla mittareilla, joihin pääsy on kaikilla esihenkilöillä.

Erinomaisia tuloksia myös muilla mittareilla

Nopean hoitoon pääsyn rinnalla myös Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminnan muut mittarit osoittavat myönteistä kehitystä. Laatu- ja asiakastyytyväisyysmittareihin kuuluva nettosuositteluaste palveluissa on noussut vuosittain ja on julkiseksi palveluksi erittäin korkealla tasolla +75,9 (mittari -100 - +100 – hyvä taso +50). Myös vuodeosastojen asiakastyytyväisyys on noussut lineaarisesti ja oli vuoden 2022 lopussa erittäin korkea 4,56 (asteikko 1–5).

Kiireettömän hoidon saatavuus (T3) myös Mehiläinen Länsi-Pohjan ylläpitämässä perusterveydenhuollossa on parantunut vuosi vuodelta. Keskimäärin vuonna 2022 kolmas vapaa kiireetön aika oli Meri-Lapin kunnasta riippuen 4–6 päivää lääkärille ja 2–3 päivää hoitajalle. Julkisessa perusterveydenhuollossa esimerkiksi Helsingissä puhutaan kymmenkertaisista odotusajoista kiireettömään hoitoon.

- Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminta osoittaa selvästi, että yksityinen palveluntuottaja voi kantaa vastuuta väestön hyvästä hoidosta ja sen laadusta liiketoiminnallisista tavoitteista tinkimättä. Toimintamme tulokset kestävät kansallisen vertailun ja osoittavat selkeästi, että toimintamme on johtanut yhä parempaan hoidon saatavuuteen ja laatuun alueen palveluissa. Tämä on asiakkaidemme etu.