Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi 2022: Hyviä tuloksia operatiivisella tehokkuudella

Lehdistötiedote 28.3.2023

Määrätietoinen työ Mehiläinen Länsi-Pohjan talouden tasapainottamiseksi kantoi hedelmää vuonna 2022 ja yrityksen talous kääntyi tarkan tuotannon johtamisen kautta jälleen voitolliseksi. Asiakaslähtöinen kulttuuri, toimiva laatu- ja johtamisjärjestelmä sekä tapa kehittää toimintaa tuottivat tulosta. Hoidon saatavuus pysyi Mehiläinen Länsi-Pohjassa hyvällä tasolla koko vuoden.

- Vuosi 2022 oli jälleen poikkeuksellinen vuosi Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminnassa. Koronapandemian, kohonneiden sairauspoissaolojen ja turbulenttisen maailmantilanteen keskellä saavutimme kuitenkin hyviä tuloksia operatiivista toimintaa kehittämällä, toteaa Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö.

Mehiläinen Länsi-Pohjan vuoden 2022 keskeisiin tavoitteisiin lukeutui yrityksen tuotannollisen tehokkuuden ja taloudellisen suorituksen parantaminen. Vuoden 2022 liikevaihto oli 61,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa. Uuden tuotannon johtamismallin rinnalla tuloksellisuutta paransivat talousjohtamisen jalkauttaminen esimiestasolle, aktiivinen rekrytointityö sekä lukuisat läpiviedyt kehityshankkeet.

- Toiminnan laadulliset tulokset olivat erinomaisia. Saavutimme toimintahistoriamme korkeimman asiakastyytyväisyyden tason nettosuositteluasteella (NPS) mitattuna: perusterveydenhuollossa 74 ja erikoissairaanhoidossa 80. Myös vuodeosastopotilaiden tyytyväisyys saamaansa hoitoon oli korkealla tasolla, Männistö iloitsee.

- Hoidon saatavuus oli läpi vuoden hyvällä tasolla. Hoito järjestyi alle puolessa vuodessa yli 97 % erikoissairaanhoidon asiakkaille. Perusterveydenhuollon hoidon saatavuus oli niin ikään hyvä ja pääsy kiireettömään hoitoon tapahtui T3-ajalla mitattuna lääkärille keskimäärin 5 päivän ja hoitajalle 3 päivän sisällä, hän jatkaa.

Vuoden päätteeksi Mehiläinen Länsi-Pohjan tilaaja-asiakkaina toimineet Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri sekä alueen kunnat luovuttivat palveluiden järjestämisvastuun Lapin hyvinvointialueelle. Järjestämisvastuun siirto tapahtui sujuvasti ja yhtiön toiminta jatkui saumattomasti vuoden vaihteessa. Mehiläinen Länsi-Pohja on sitoutunut jatkamaan alueen palveluiden kehittämistä myös pitkällä aikajänteellä.

- Kuntien poistuttua alueen sote-palveluiden näyttämöltä on syytä lausua kiitokset tilaajatahoina ja Mehiläinen Länsi-Pohjan osaomistajina toimineille kunnille. Yhteistyö on ollut hyvää ja rakentavaa ja alueen toimivat palvelut ovat olleet huomion keskipisteessä. Suurin kiitos viime vuoden upeasta työstä ja tuloksista kuuluu kuitenkin Mehiläinen Länsi-Pohjan henkilökunnalle – meillä on elämä tehtävänä vuoden jokaisena päivänä, Männistö päättää.


MEHILÄINEN LÄNSI-POHJAN AVAINLUVUT 2022

Liikevaihto
61,3 MEUR
Liikevoitto
0,4 MEUR
Verojalanjälki
18,2 MEUR
NPS erikoissairaanhoito
80
NPS perusterveydenhuolto
74
T3 lääkärille
5
T3 hoitajalle
3
Henkilöstötyytyväisyys
3,8/5Vuosikertomuksessa Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila, Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen, Keminmaan kunnanjohtaja Hannele Matinlassi ja Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala arvioivat julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön onnistumista.

Tutustu Mehiläinen Länsi-Pohjan vuotta 2022 kuvaavaan vuosikertomukseen alla olevasta linkistä.

Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosikertomus 2022