Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi 2021: Onnistunutta tasapainoilua koronan ja kertyneen hoitovelan purkamisen välillä

Lehdistötiedote 16.3.2022

Vuosi 2021 oli Mehiläinen Länsi-Pohjassa tasapainoilua koronapandemian hoidon sekä muun terveydenhuollon ja kertyneen hoitovelan purkamisen välillä. Hyvä hoidon saatavuus kyettiin ylläpitämään ja digitaalisten palveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan. Asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluaste (NPS) nousi ennätystasolle 76. Kansanedustajat Markus Lohi ja Katri Kulmuni näkevät Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminnasta opittavaa julkisessa terveydenhuollossa.

- Koronapandemian keskellä saavutettiin Mehiläinen Länsi-Pohjassa vuoden 2021 aikana erinomainen hoidon saatavuus ja asiakastyytyväisyys. Kiitokset näistä hienoista tuloksista kuuluvat henkilökunnallemme. Koronakriisi on haastanut kaikkia terveydenhuollon palveluntuottajia, mutta Mehiläinen Länsi-Pohja toiminnan tulokset kestävät hyvin vertailun muihin sairaanhoitopiireihin, toteaa Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö.

Digitaalisten palveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan läpi vuoden ja etävastaanottoja toteutettiin merkittävä määrä myös erikoissairaanhoidossa. Asiakkaat antoivat varauksetta positiivista palautetta käytössä olevista maksuttomista digilääkäripalveluista.

- Koronan myötä digitaalista kanavista on tullut kiinteä osa terveydenhuollon toiminta- ja tuotantoprosesseja, kun asiakkaiden toiveet ja odotukset ovat muuttuneet. Hoidimme vuonna 2021 yli 10 400 ratkaistua asiakaskäyntiä digitaalisesti ja kaikista digitaalisessa kanavassa tapahtuneista yhteydenotoista yli 76 % kyettiin ratkaisemaan ilman fyysistä asiointia. Myös alueen päättäjistä Markus Lohi ja Katri Kulmuni kehuvat Mehiläinen Länsi-Pohjan satsauksia digitaalisiin palveluihin ja asiakaslähtöisyyteen, Männistö sanoo.

Koronapandemian hoito aiheutti Mehiläinen Länsi-Pohjalle merkittäviä lisäkustannuksia vuoden 2021 aikana, mikä yhdistettynä hoitojonojen purkamiseen aiheutti yritykselle taloudellisen haasteen Länsi-Pohjan toimiessa kiinteällä sopimushinnalla. Palveluiden tilaajatahot eivät korvanneet koronapandemian aiheuttamia kustannuksia yritykselle vuoden 2021 aikana.

- Asiakkaiden tyytyväisyys, uudet innovatiiviset palvelumallit sekä korkea palveluiden laatu ovat paras mahdollinen selkänoja Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminnan jatkuvuudelle toimintaympäristön muuttuessa. Uskonkin, että meillä on keskeinen rooli myös tulevaisuudessa Meri-Lapin julkisten sote-palveluiden tuottajana, Männistö päättää.

Tutustu Mehiläinen Länsi-Pohjan vuotta 2021 kuvaavaan vuosikertomukseen alla olevasta linkistä.

Mehiläinen Länsi-Pohjan vuosi 2021