Mehiläinen Länsi-Pohjan johtoon vahva lääketieteen ja hoitotyön edustus

Lehdistötiedote 14.5.2018

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on nimennyt 1.6.2018 toimintansa käynnistäville palvelulinjoille johdon. Mehiläinen Länsi-Pohja on Mehiläisen ja Kemin, Tornion, Keminmaan sekä Simon kunnan yhteisyritys, joka tuottaa kesäkuun alusta lähtien keskeiset Länsi-Pohjan keskussairaalan palvelut sekä perusterveydenhuollon palvelut alueen asukkaille.

Mehiläinen Länsi-Pohja integroi Länsi-Pohjan keskussairaalan sekä perusterveydenhuollon palvelut 1.6.2018 alkaen yhtenäisiksi palvelulinjoiksi, jotka on suunniteltu asiakaslähtöisesti eri käyttäjäryhmät huomioiden. Tavoitteena on yhtenäinen ja vahvasti johdettu palveluntuotanto, joka kohtaa asiakkaan kokonaisuutena sekä vähentää odottelua ja estää eri vastuutahojen väliin putoamista.

Palvelulinjojen johtajat 1.6.2018 lähtien

  • Kiireellisen hoidon palvelulinjan johtajaksi on nimetty kirurgian erikoislääkäri Outi Nyberg. Hän siirtyy tehtävään Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin operatiivisen tulosalueen johtajan ja kirurgian ylilääkärin tehtävästä.
  • Vastaanottopalveluiden palvelulinjan johtajaksi on nimetty terveydenhuollon maisteri Seija Parviainen. Hän siirtyy tehtävään Keminmaan kunnan perusturvajohtajan tehtävästä.
  • Sairaanhoidon palvelulinjan johtajaksi on nimetty naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, KTM Pekka Taipale. Hän siirtyy tehtävään Terveystalo Oy:n ylilääkärin ja palvelujohtajan tehtävästä.
  • Sairaanhoidon tukipalveluiden palvelulinjan johtajaksi ja yhteisyrityksen HR-asiantuntijaksi on nimetty tuotantotalouden DI, bioanalyytikko Eija Mattila. Hän siirtyy tehtävään Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstöasiantuntijan tehtävistä.
  • Kuntoutuksen palvelulinjan johtajaksi on nimetty fysiatrian erikoislääkäri Paavo Zitting. Hän siirtyy tehtävään Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin fysiatrian ylilääkärin ja sairaanhoidollisten palveluiden tulosaluejohtajan tehtävistä.
  • Suun terveydenhuollon palvelulinjan johtajaksi on nimetty hammaslääkäri Arto Karjalainen. Hän siirtyy tehtävään Kemin kaupungin ylihammaslääkärin tehtävästä.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n lääketieteellisenä johtajana on jo aiemmin aloittanut Paavo Uusimaa ja toimitusjohtajana toimii Mehiläisen liiketoimintajohtaja Lasse Männistö.

- Olen erittäin tyytyväinen, että pääsemme käynnistämään Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n palveluntuotannon vahvojen asiantuntijoiden ohjauksessa. Kaikilla valituilla on syvällinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuntemus ja osaaminen sekä vahvat näytöt tuloksellisesta palveluntuotannon johtamisesta ja muutoshankkeiden läpiviennistä. Johdossa on lisäksi vahvasti edustettuna aiempi kokemus ja tuntemus Länsi-Pohjan palveluntuotannosta sekä ulkopuolinen, uusi ajattelu ja kokemus. Niin ikään joukossa on sekä vahvaa hoitotyön että lääketieteen osaamista, toteaa Männistö.