Mehiläinen Länsi-Pohjalle ISO 9001 -sertifikaatti osoituksena vahvasta laadunhallinnasta

Lehdistötiedote 13.9.2022

Mehiläinen Länsi-Pohjalle on myönnetty ISO 9001:2005 -laatusertifikaatti organisaation auditoinnin myötä. Sertifikaatti kattaa Mehiläinen Länsi-Pohjan somaattisen erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palvelut, tukipalvelut sekä yrityksen johtamisjärjestelmän. Panostus laatutyöhön jatkuu ja tarkoituksena on laajentaa sertifiointi kattamaan vuonna 2023 myös perusterveydenhuollon palvelut.

- Korkea palveluiden laatu on yksi toimintamme kulmakivistä muuttuvassa toimintaympäristössä. On upeaa, että olemme nyt saaneet tunnustuksen järjestelmällisestä laadun kehittämistyöstämme ja asiakaslähtöisestä toiminnastamme, iloitsee Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö.

- Laadunhallinnan rakentaminen ja kehittäminen on meille tärkeää ja tulemme jatkamaan tinkimätöntä laatutyötämme myös tulevaisuudessa. Laatusertifikaatti osoittaa laadunhallinnan olevan kiinteä osa kaikkia toimintaprosessejamme ja panostuksemme laadun mittaamiseen ja laatutyöhön on tuottanut hyviä tuloksia, hän jatkaa.

Laatujärjestelmää on rakennettu Mehiläinen Länsi-Pohjassa pitkäjänteisesti. Laatutyö ja toiminnan jatkuva kehittäminen asiakkaita kuunnellen on toiminnan perusta. Työn tuloksia seurataan säännöllisesti sekä talouden ja tuottavuuden että asiakastyytyväisyyden näkökulmasta. Asiakaskokemusta mitataan NPS-mittarilla, jonka tulokset ovat erittäin hyviä. Myös potilaan saaman hoidon laatua on mitattu viimeisen vuoden ajan. Palveluiden tuottamista tukemaan on otettu käyttöön sekä järjestelmiä että toimintamalleja, jotka tukevat hoitoprosessien tasalaatuista toteuttamista.

- Laadun johtaminen on tullut osaksi päivittäistä toimintaamme. Konkreettisin esimerkki tästä on Mehiläinen Länsi-Pohjan IMS-toimintajärjestelmä, johon kaikki voimassa olevat hoito- ja potilasohjeet on siirretty. Niiden ylläpitämisestä huolehtivat yksiköiden nimeämät vastuuhenkilöt. Tieto on kaikkien alueen terveydenhuollon toimijoiden käytössä yli organisaatiorajojen, sanoo Mehiläinen Länsi-Pohjan terveyspalveluiden johtaja Paavo Uusimaa.

Sertifioinnin suoritti Bureau Veritas Certification Finland. Riippumaton kolmannen osapuolen auditointi todentaa, että organisaation laatujärjestelmä täyttää ISO9001:2015 -laatustandardin vaatimukset.

Lisää tietoa sertifioinnista: https://www.bureauveritas.fi/iso-9001-sertifiointi