Mehiläinen Länsi-Pohja Oy tyytyväinen päätökseen Meri-Lapin ulkoistuksen jatkumisesta

Lehdistötiedote 25.10.2023

Lapin aluevaltuusto päätti 23.10.2023 kokouksessaan muuttaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa solmittua ulkoistussopimusta siten, että sopimus täyttää voimassa olevan sote-lainsäädännön vaatimukset. Samalla valtuusto hylkäsi esitykset sopimuksen irtisanomisesta ja Mehiläinen Länsi-Pohjan toiminnan päättymisestä. Päätökset tarkoittavat Mehiläinen Länsi-Pohjalle ulkoistetun toiminnan jatkumista Meri-Lapin alueen erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, mutta sopimuksen vastuujako muuttuu.

- Olemme päätöksiin ja Lapin hyvinvointialueen valtuuston ilmaisemaan luottamukseen tyytyväisiä. Haluan kiittää valtuustoa tehdystä päätöksestä. Päätös oli Mehiläinen Länsi-Pohjan koko henkilöstölle helpotus. Myös alueen asukkaat olivat ilmaisseet vahvan kantansa ulkoistetun toiminnan jatkumisen puolesta, toteaa Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistö.

- Päätökset tarkoittavat ulkoistetun toiminnan jatkumista Meri-Lapin alueen erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, mutta sopimuksen vastuujako muuttuu päivystystoimintaa koskien - ainakin mikäli lainsäädäntöä ei tältä osin muuteta. Muutoksia lähdetään toteuttamaan Lapin hyvinvointialueen päättämässä aikataulussa, Männistö sanoo.

Mehiläinen Länsi-Pohja tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita Länsi-Pohjan keskussairaalassa sekä perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluita alueella ensisijaisesti Kemin ja Tornion asukkaille.

- Haluan kiittää henkilökuntaamme hienosta ja tuloksekkaasta työstä. Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimushinta on noussut ulkoistuksen alusta lukien keskimäärin 1,2 % vuosittain, kun samalla ajanjaksolla koko Suomen erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet 3,7 % vuosittain. Samaan aikaan alueen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluiden saatavuus on ollut ensiluokkaista. Asiakastyytyväisyys sekä työntekijätyytyväisyys ovat nousseet joka vuosi edellisestä saavuttaen jo koronakriisin keskellä erinomaisen tason. Olemme toteuttaneet oman toimintamme osalta sen, mitä sote-uudistuksella tavoitellaan valtakunnallisesti, Männistö arvioi.

Männistön mukaan yritys pyrkii jatkossa kehittämään toimintaansa edelleen sekä tiivistämään kumppanuutta Lapin hyvinvointialueen kanssa.

- Haluamme palvella Lapin hyvinvointialuetta tilaaja-asiakkaanamme ja kehittää toimintaa edelleen hyvinvointialueen määrittämistä lähtökohdista. Tavoitteenamme on vastata asiakkaamme tarpeisiin. Uskon myös, että tiivistyvän kumppanuuden kautta voisimme osallistua laajemmin toiminnan kehittämiseen koko Lapin aluetta koskien, mikäli hyvinvointialue näkee, että kokemuksiamme voitaisiin hyödyntää alueella laajemmin. Samalla voisimme itse oppia Lapin muiden alueiden ja toimintayksiköiden toiminnasta.

Männistön mukaan Lapin hyvinvointialueen valtuuston päätöksen jälkeen muutossopimuksen toimeenpanossa edetään Lapin hyvinvointialueen tahtotilan ja aikataulun mukaisesti. Lainsäädännön edellyttämien muutosten läpivienti vaatii vielä merkittävästi operatiivisen tason suunnittelua ja yhteistyötä.

- Päätös turvaa kuitenkin toiminnan jatkuvuuden ja sen työn jatkuvuuden, jota olemme tehneet viime vuosina alueen asukkaiden elintärkeiden palveluiden eteen. Uskon, että löydämme sujuvan ja joustavan toimintatavan yhdessä hyvinvointialueen kanssa, vaikka toiminnan sisällössä tapahtuukin varmasti muutoksia, Männistö päättää.