Mehiläinen lanseeraa oman potilastietojärjestelmän – Mehidoc parantaa terveydenhuollon ammattilaisten työkokemusta ja potilaiden hoitoa

Lehdistötiedote 13.10.2023

Mehiläinen on kehittänyt terveydenhuollon ammattilaistensa käyttöön uuden potilastietojärjestelmän, Mehidocin. Sovelluksena ja verkkopalveluna toimiva helppokäyttöinen ja intuitiivinen järjestelmä parantaa ammattilaisten työkokemusta ja potilaiden hoitoa. Mehidoc mahdollistaa muun muassa potilaskäynnin kirjaukset, reseptit sekä omien työvuorojen hallinnan reaaliajassa.

Mehiläinen on kehittänyt digitaalisia terveyspalveluja toimialan etulinjassa jo vuosia. Oman kehitystyön lisäksi yhteistyötä on tehty kumppaneiden, Tietoevryn, hightrust.id:n ja Atostekin, kanssa. Perinteiset potilastietojärjestelmät eivät mahdollista vuorovaikutusta ammattilaisten ja potilaiden välille, joten Mehiläisen sovelluskehitystiimin työtä on nyt kohdistettu erityisesti omaan potilastietojärjestelmään, Mehidociin.

- Lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten työ ulottuu yhä enemmän vastaanottokohtaamisen ulkopuolelle. Potilaan kokonaisvaltainen ja tehokas hoito vaatii viestintää ja seurantaa myös vastaanottojen välissä. Tähän haluamme tarjota ammattilaisillemme toimialan parhaat työkalut, kuvailee Mehiläisen digitaalisten terveyspalveluiden johtaja Ossi Laukkanen.

- Terveydenhuollon tietojärjestelmien tulisi tukea saumattomasti potilastyötä, eikä niiden tulisi viedä paljoa ammattilaisten aikaa ja huomiota. Haluamme tehdä ammattilaisille intuitiivisemmat ja sujuvammat digityökalut, jotta heillä jää enemmän aikaa olennaiseen, eli potilaaseen keskittymiseen, toteaa digitalisaation johtava lääkäri Essi Kainonen.

Työn sujuvuuden kannalta on tärkeää, että esimerkiksi kaikki lääkärin työssä tarvittavat ominaisuudet ovat yhdessä käyttöliittymässä. Oman työn hallinnointi, vastaanottopäivään valmistautuminen ja jatkohoidon varmistaminen ovat kriittinen osa sujuvaa työtä ja potilaiden laadukasta hoitoa. Mehidoc-sovellus antaa vapauden hallita ja tarkastella omaa työlistaa missä ja milloin vain. Sovellus mahdollistaa myös potilaskäynnin kirjaukset, tutkimustulosten tarkistamisen ja kuittauksen sekä kommunikoinnin potilaan kanssa jatkohoitosuunnitelmista.

- Terveydenhuollon tietojärjestelmistä käytävää julkista keskustelua hallitsee usein pohdinta siitä, mihin järjestelmään toimijoiden pitäisi tulevaisuudessa siirtyä. Vähemmän keskustellaan siitä, mitä tuotekehittäjät voisivat tehdä ammattilaisten hyväksi tänään, ja miten voimme hyödyntää nykyistä dataa parhaalla tavalla. Paras potilastietojärjestelmä on sellainen, joka ei aiheuta keskustelua vaan se toimii työn tukena saumattomasti, sanoo Mehiläisen IT-johtaja Kalle Alppi.

Mehidoc on jo käytössä Mehiläisen Digiklinikalla, ja sen kautta kirjataan noin 35 % Mehiläisen yksityisasiakkaiden lääkärikäynneistä. Käyttöä laajennetaan nyt perinteisille vastaanotoille. Mehidocille on toteutettu tietoturva-auditointi ja Valvira on hyväksynyt sen A-luokan potilastietojärjestelmäksi.

Mehiläisen kehitystyön toteutukset nojautuvat taustajärjestelmänä toimivaan, yksityisen terveydenhuollon tarpeisiin tarkoitettuun Tietoevryn DynamicHealth-potilastietojärjestelmään.

- Tietoevryn DynamicHealth-potilastietojärjestelmä skaalautuu niin pienen yksikön kuin valtakunnallisen ketjun käyttöön. Järjestelmä palvelee kaikissa tärkeissä toiminnoissa sähköisestä ajanvarauksesta laskutukseen ja ammattilaisen päätöksentukeen. Ohjelmistoa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa, sanoo Hannu Tervonen, Lead Product Manager, Tietoevry Caresta.

Mobiiliresepti lääkärin taskussa

Mehidociin on tuotu ammattilaisten käyttöön myös mobiilireseptitoiminnallisuus. Innovatiivinen malli toimii kuten lähimaksaminen. Toimikortti viedään mobiililaitteen lähelle, joka lukee sen, ja vahvan tunnistautumisen jälkeen lääkäri voi määrätä reseptin millä tahansa laitteella.

- Digi- ja väestötietoviraston Sote-ammattikortti on tukenut etälukemista jo vuosien ajan, mutta ominaisuutta ei ole tuotu osaksi terveydenhuollon prosesseja. Mobiilikäyttöliittymä mahdollistaa nopean palvelun asiakkaalle ammattilaisen sijainnista riippumatta, iloitsee Mehiläisen Alppi.

Mobiilireseptin integroiminen osaksi terveydenhuollon prosesseja vaatii monen toimijan yhteistyötä. Mehiläinen toteutti muutokset nykyisiin järjestelmiin ja rajapintoihin yhdessä Tietoevryn kanssa.

- Olemme tyytyväisiä, että Mehiläisen ammattilaisten lisäksi myös muut Tietoevryn DynamicHealth-potilastietojärjestelmää käyttävät asiakkaamme voivat hankkia eResepti-rajapinnan käyttöönsä ja vastaavanlainen ratkaisu voidaan toteuttaa myös muissa asiakasympäristöissä, kertoo Tietoevry Caren Hannu Tervonen.

Lisäksi mobiilireseptin kehitystyössä hyödynnettiin uusinta suomalaista toimikorttiteknologiaa käytettävyyden parantamiseksi yhdessä hightrust.id:n kanssa. Mehidocissa tehdyt ammattilaisen kirjaukset ja lääkemääräykset näkyvät reaaliajassa nykyisissä tuotantojärjestelmissä.


Lisätietoja:

Mehidoc: https://mehidoc.fi 

Tietoevry: www.tietoevry.com