Mehiläinen laajentaa koronavirusnäytteiden testaamista – käynnistää kansainvälisen yhteistyön

Lehdistötiedote 30.3.2020

Mehiläinen kasvattaa yhdessä laajan suomalaisen yrityskoalition kanssa merkittävästi Suomen covid-19-testauskapasiteettia. Kapasiteettia lisätään rakentamalla näytteille kuljetusyhteys lentoteitse yhteistyölaboratorioon Etelä-Koreaan. Paluulentoja hyödynnetään suojavarusteiden sekä näytteenottoon tarvittavien materiaalien tuomisessa Suomeen. Näytteet kuljetetaan Finnairin tilauslennoilla.

Etelä-Korea on yksi niistä maista, joissa koronaepidemia on toistaiseksi saatu hallintaan laaja-alaisen testaamisen, tartunnan saaneiden eristämisen ja tartuntaketjujen onnistuneen jäljittämisen ansiosta. Tämä on mahdollistanut sen, että koko yhteiskunnan toimintaa ja taloudellista aktiviteettia ei ole tarvinnut täysin pysäyttää. Osaaminen on Etelä-Koreassa korkeatasoista ja testauskapasiteettia löytyy. Näistä syistä kansainvälinen testausyhteistyö aloitetaan eteläkorealaisen kumppanilaboratorion kanssa. Mehiläisen Suomessa toimiva yhteistyölaboratorio teettää alihankintana viruksen nukleiinihapon osoitustestejä eteläkorealaisessa laboratoriossa. Tavoitteena on mahdollistaa 18 000 näytteen analysointi seuraavan kahden viikon aikana. Tulokset saadaan noin kahden vuorokauden kuluessa näytteiden ottamisesta.

Kansainvälisten esimerkkien ja WHO:n suositusten perusteella on ilmeistä, että testauskapasiteetin lisääminen on koronaviruksen aiheuttaman kriisin ratkaisemiseksi keskeistä. On tärkeää, että kaikki vaikeasti sairastuneet saadaan testattua, ja sairastuneiden hoidon kannalta on välttämätöntä, että myös lääkärit ja hoitajat saadaan testattua ja terveinä töihin. Koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on lisäksi välttämätöntä, että Suomen talouden rattaat pyörivät epidemiasta huolimatta niin hyvin kuin vaikeissa olosuhteissa on mahdollista. Siksi on tärkeää, että muidenkin toimialojen kriittisiä palveluja tuottavat ammattilaiset saadaan heidän sairastuessaan testaukseen sekä tarvittaessa asianmukaiseen eristykseen ja hoitoon. Tärkeää on myös tarpeettomien karanteeniaikojen välttäminen, jotta työvoima riittää. Operaation mahdollistama testauskapasiteetin lisäys helpottaa myös julkisen terveydenhuollon tilannetta, kun Suomen kokonaiskapasiteetti kasvaa.

- Koronaepidemian terveydellisten ja taloudellisten haittojen torjumiseksi tarvitaan niin julkista valtaa kuin yritysten ja yksityisten henkilöidenkin vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta. Olen äärimmäisen ylpeä siitä, kuinka nopeasti tämä operaatio on saatu mahdolliseksi lyhyessä ajassa. Kiitokset siitä kuuluvat Mehiläisen asiantuntijoiden ohella laajalle joukolle suomalaisia yrityksiä ja viranomaisia, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen käynnistämän täysin yksityisrahoitteisen operaation ovat mahdollistaneet joukko Suomen suurimpia työnantajayrityksiä kaupan, rahoituksen ja vientiteollisuuden toimialoilta, kuten Ensto, Fazer, Kesko, KONE, Metso, Metsä Group, Neste, OP, UPM, TietoEVRY, Valmet ja Wärtsilä. Yrityskoalition kokoamisesta ovat vastanneet osaltaan Keskuskauppakamari ja Teknologiateollisuus. Operaation kannalta välttämätöntä tukea ja apua on saatu myös Suomen ulkoministeriöltä ja Tasavallan presidentin kansliasta. Valtioneuvoston kansliaa ja ministeriöitä on informoitu asiasta.

- Suuret suomalaiset yritykset haluavat tehdä osansa suojellakseen suomalaisten terveyttä ja henkiä. Mukana olevat yritykset ovat halunneet taata kaikille suomalaisille saman mahdollisuuden tulla testatuksi oireiden esiintyessä. Yhteisenä tavoitteenamme on torjua epidemia mahdollisimman hyvin ja vähentää taloutta kuristavia toimia heti, kun se on turvallista tehdä. Jokainen ylimääräinen viikko rajoitteita leikkaa kansantaloudestamme yli miljardin, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Tällä tavoin kasvatamme testauskapasiteettia

  • Operaation osalta noudatetaan vallitsevia lakisääteisiä menettelytapoja potilastyöhön ja laboratorioanalytiikkaan liittyen. Laboratoriopalveluiden alihankinta kansainvälisesti ei ole poikkeuksellista. Suomalaisten covid-19-näytteitä analysoidaan jo nyt esimerkiksi Virossa sijaitsevassa laboratoriossa. Mehiläisen ottamia näytteitä harvinaisempiin tutkimuksiin liittyen on analysoitu aikaisemmin muun muassa saksalaisissa erikoistuneissa laboratorioissa. Finnairilla on mittava kokemus niin lääkkeiden, näytteiden kuin siirtoelintenkin kuljetuksesta.
  • Testiin pääsee ainoastaan lääketieteellisen arvion perusteella, joka tehdään etävastaanotolla Mehiläisen Digiklinikan kautta. Arvio perustuu suomalaisten asiantuntijoiden ja WHO:n suosituksiin. Näytteiden otosta vastaavat Mehiläisen covid-19-näytteenottoon keskittyvät drive-in-testiasemat ja hengitystieinfektioklinikat eripuolilla Suomea.
  • Näytteiden analysoinnista vastaa Etelä-Koreassa toimiva kliininen laboratorio. Useiden kymmenien vuosien toimintakokemuksen omaava laboratorio on kliinisesti korkeatasoinen ja toimii paikallisena referenssilaboratoriona. Laboratorio on velvoitettu noudattamaan Suomessa sovellettavia salassapitosäädöksiä ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Laboratoriodiagnostiikan laadun varmistamisessa tukee suomalainen yhteistyölaboratorio, jolla on laaja kliinisen mikrobiologian toimilupa Suomessa. Yhteistyölaboratorio vastaa positiivisten tulosten vaatimista tartuntatauti-ilmoituksista.
  • Mehiläisen sopimusasiakkaiden osalta lääkärin etävastaanottokäynnin ja mahdollisen testin kustannukset maksaa työnantaja. Lääkärin etävastaanotolla voi käydä ja testin tehdä lääkärin lähetteellä myös omarahoitteisesti ilman, että työnantajalla on sopimus Mehiläisen kanssa.

Lisätietoja medialle:

Mehiläinen, lääkärikeskusten toimialajohtaja Anssi Hartiala
Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Laura Martinsuon kautta, p. 040 1962 892, laura.martinsuo@mehilainen.fi

Keskuskauppakamari, toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, p. 0400 505 269, juho.romakkaniemi@chamber.fi

Tiedotetta päivitetty 30.3.2020 klo 20:25. Poistettu potilastietojen lähettämiseen liittyvä kohta.