Mehiläinen kehittää sosiaalipalveluita asiakasryhmäkohtaisesti – asumisyksiköistä tutut nimet otetaan valtakunnalliseen käyttöön

Lehdistötiedote 3.3.2021

Mehiläisen sosiaalipalvelut on organisoitu ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten ja lastensuojelun palvelulinjoihin. Palvelulinjat keskittyvät kukin oman asiakasryhmänsä palveluiden vahvaan kehitystyöhön. 3.3.2021 alkaen palvelulinjat toimivat omilla nimillä.

Uudistuksen myötä jatkossa Mehiläisen ikääntyneiden palveluissa asutaan Mainiokodeissa, mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa Ykköskodeissa ja Onnikodit tarjoavat vammaisten asumispalveluja. Familar jatkaa lastensuojelupalveluiden tuottamista vuonna 2015 käyttöönotetulla tutulla nimellä. Uudistuksen yhteydessä Hoiva Mehiläisen nimestä ja ilmeestä luovutaan. Vammaispalveluiden asumisyksiköt muuttuvat Omakodeista Onnikodeiksi ja Villa-nimiset ikääntyneiden hoivakodit muuttuvat Mainiokodeiksi.

- Mehiläinen on tuottanut sosiaalipalveluita kuntien kumppanina pitkälti toistakymmentä vuotta. Toimintamme painopisteissä korostuvat laadun ja vaikuttavuuden kehitys. Nyt toteutettava uudistus on osa kehityspolkua, jossa toimintaa johdetaan entistä vahvemmin palvelulinjakohtaisesti, toteaa Mehiläisen sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Harri Pomell.

Sosiaalipalveluiden sisällä on erilaisia asiakasryhmiä, joilla on jokaisella omat erityispiirteet ja tarpeet.

- Palvelulinjakohtaisten nimien ja ilmeiden avulla haluamme vahvistaa entisestään näiden erityispiirteiden huomioimista. Samalla asukkaat ja heidän läheisensä tuodaan entistä tiiviimmin mukaan toimintamme kehittämiseen, Pomell sanoo.

Palvelulinjojen nimien muutos ei vaikuta henkilöstöön tai asukkaiden arkeen ja asumiseen yksiköissä. Sosiaalipalveluita tuottavat yhtiöt ovat jatkossakin osa Mehiläinen-konsernia.