Mehiläinen jatkaa kansainvälistä kasvua – ostaa kaksi merkittävää terveyspalveluyritystä Virossa

Lehdistötiedote 8.3.2021

Mehiläinen ostaa kaksi virolaista terveyspalveluyritystä, Qvalitaksen ja Unimedin. Qvalitas on johtava työterveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa myös lääkärikeskuspalveluita ja Unimed johtava hammaslääkäripalveluiden tuottaja. Vahva laajentuminen Viroon on luonteva seuraava askel Mehiläisen kansainvälistymisstrategiassa.

Mehiläisen kasvustrategian yhtenä painopisteenä on laajentua ja kasvaa kansainvälisesti tarjoamalla digitaalisia terveydenhuollon alusta- ja ohjelmistoratkaisuja sekä digitalisaatioon ja omiin fyysisiin klinikoihin pohjautuvia palveluja Suomen lähialueilla ja Pohjois-Euroopassa. Nyt yhtiö ottaa merkittävän askeleen maantieteellisesti ja kulttuurisesti Suomea lähellä olevalle Viron markkinalle.

- Viro on kehittyvä ja digitaalisesti edistynyt yhteiskunta ja kasvava terveysmarkkina, jolle laajentuminen on Mehiläiseltä luontevaa. Pystymme jatkossa tarjoamaan palveluita asiakkaillemme fyysisiltä klinikoiltamme sekä Suomessa, Ruotsissa että Virossa, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Toiminta Virossa käynnistyy kahden yrityskaupan kautta: Qvalitas on noin 260 henkilöä työllistävä työterveys- ja lääkärikeskuspalveluyritys ja Unimed puolestaan noin 400 suun terveyden asiantuntijaa työllistävä Viron suurin hammaslääkäripalveluiden tuottaja. Molemmilla yrityksillä on noin kymmenkunta toimipistettä ja laajasti toimintaa eri puolilla Viroa.

- Qvalitas ja Unimed ovat molemmat omien toimialojensa johtavia toimijoita Virossa liikevaihdolla, laadulla ja asiakastyytyväisyydellä mitattuna. Tulevaisuudessa Mehiläisen voimavarat ja osaaminen tukevat yhtiöiden laadun ja asiakaspalvelun jatkuvaa kehitystä, sanoo Järvenpää.

Nykyinen omistaja, Baltian johtava pääomasijoitusyhtiö BaltCap, jättää yritykset viiden vuoden yhteistyön jälkeen. Johtava partneri Martin Kõdar pitää Mehiläisen tuloa tärkeänä mahdollisuutena Viron terveydenhuollolle sekä myös potilaille ja asiakkaille entisestään kehittyvän palveluntarjonnan kautta.

- BaltCapilla on ollut kunnia osallistua Qvalitaksen ja Unimedin kasvutarinoihin. Molemmat yhtiöt ovat johtavia yksityisiä terveydenhuollon tarjoajia toimialoillaan. Toivotamme Mehiläisen tervetulleeksi yhtiöiden uudeksi omistajaksi. Uskomme Mehiläisen asiantuntemuksen erityisesti digitaalisissa palveluissa sekä pitkän tähtäimen vision tekevän heistä vahvan kumppanin ja omistajan Qvalitakselle ja Unimedille, sanoo Kõdar.

Mehiläisen tytäryhtiö Mehiläinen Eesti OÜ:n ja Qvalitaksen sekä Unimedin väliset osakekaupat on allekirjoitettu 5.3.2021 ja ne astuvat voimaan, kun viranomaiset antavat kaupoille hyväksyntänsä. Kaupoilla ei ole välittömiä vaikutuksia yritysten henkilöstöön tai asiakkaisiin. Qvalitaksen ja Unimedin kokenut, osaava ja yrittäjähenkinen johto jatkaa kaupan jälkeen yritysten kasvattamista ja kehittämistä yhdessä Mehiläisen kanssa.

Mehiläisen tavoitteena on kasvattaa tulevaisuudessa Viron markkinoilla sekä palvelutarjontaa eri asiakasryhmille että toimipisteverkostoaan. Käyttöön tullaan ottamaan digitaalisia lisäpalveluita, jotka täydentävät ja parantavat terveyspalveluiden saatavuutta ja laajuutta.