Mehiläinen esittää Siikalatvan itsenäisestä Oulun terveysasemasta luopumista

Lehdistötiedote 4.12.2017

Mehiläinen on päättänyt esittää Siikalatvan kunnalle, että itsenäisen Siikalatvan julkisen terveysaseman perustamisesta Ouluun luovutaan. ”Mehiläisen tavoitteena on, että valinnanvapaus toteutuisi aidosti nykyisen ja tulevan lainsäädännön puitteissa”, sanoo Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinen on aiemmin ehdottanut Siikalatvan kunnalle uuden itsenäisen julkisen palvelun terveysaseman perustamista Ouluun. Siikalatvan kunnanhallitus teki 30.10.2017 päätöksen terveysaseman perustamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat tulkinneet nykyistä lainsäädäntöä siten, että kunta ei voi perustaa terveysasemaa toisen kunnan alueelle. Mehiläinen on toteuttanut ulkopuolisen arvion lainmukaisuudesta, jonka perusteella estettä terveysaseman perustamiselle ei löydy suoraan lainsäädännöstä tai oikeuskäytännöstä. Lisäksi todetaan, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat jo nyt terveyspalveluita toisten kuntien alueella, esimerkkinä Helsingin Sydänsairaala Oy. Oulun kaupungin ja ministeriöiden kannoista johtuen Mehiläinen on päättänyt kuitenkin esittää Siikalatvan kunnalle, että itsenäisen Siikalatvan julkisen terveysaseman perustamisesta Ouluun luovutaan. Kunnanhallitus arvioi esitystä tänään 4.12.2017 kokouksessaan.

”SOTE-uudistuksen tavoitteena on valinnanvapauden lisääminen erityisesti perustason palveluissa. Valinnanvapaus olisi kuitenkin mahdollista jo nykyisen, 1.1.2014 voimaan astuneen Terveydenhuoltolain puitteissa. Nyt tämä ei toteudu tasa-arvoisesti koko maassa. Mehiläisen tavoitteena on, että valinnanvapaus toteutuisi aidosti nykyisen ja tulevan lainsäädännön puitteissa. Ihmisillä pitäisi olla oikeus päästä hyvään hoitoon nopeasti ja halutessaan vaihtaa terveyskeskusta, jos palvelu ei toimi”, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinen on tuottanut Siikalatvan kunnan julkiset sote-palvelut 1.1.2017 lukien julkisena hankintana kilpailutetun ulkoistussopimuksen nojalla. Ulkoistussopimuksen mukaan Mehiläinen voi tuottaa palveluita myös muissa kuin Siikalatvan kunnan alueella sijaitsevissa toimipisteissään. Mehiläinen on laajentamassa perusterveydenhuollon palveluiden aukioloaikoja sekä toimipisteiden kattavuutta Pulkkilan ja Rantsilan terveysasemien asiakkaille.