Mehiläinen avaa kehitysvammaisten palvelukodin Sipoon Nikkilään

Mehiläisen uusi kehitysvammaisten palvelukoti Omakoti Aarre avautuu Sipoon Nikkilään kesällä 2018. Omakoti Aarteeseen tulee kaiken kaikkiaan 15 palveluasumisen paikkaa ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville asukkaille ja kuusi tuetun asumisen paikkaa omatoimisempaa asumista varten.

Aivan Sipoon keskustan tuntumaan Nikkilän Aarretielle rakennettavan Omakoti Aarteen on tarkoitus valmistua alkukesällä 2018. Omakoti Aarre tulee työllistämään toistakymmentä hoiva-alan ammattilaista. Palvelukodin tilat sijaitsevat kaikki yhdessä tasossa ja niiden suunnittelun valmistelussa ovat olleet mukana niin kehitysvammaisten läheiset kuin Sipoon kuntakin.

– Olemme suunnitelleet uutta kehitysvammaisten palvelukotia tiiviissä yhteistyössä Sipoon kunnan ja asukkaiden läheisten kanssa. Olemme innoissamme päästessämme vihdoin liikkeelle hankkeen kanssa, kertoo Kirsi Pellinen hoivapalveluiden palvelujohtaja Mehiläiseltä.

Samaan pihapiiriin valmistuu myös päiväkoti, jonka rakennuttaja on Mehiläisen kumppani Suomen Hoivatilat Oyj.

– Pyrimme innovatiivisesti löytämään uusia yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi mahdollisen päiväkotiyhteistyön ideoinnissa pyrimme löytämään sellaisen ratkaisun, josta niin lapset kuin asukkaatkin voisivat hyötyä, Mehiläisen hoivapalveluiden myyntijohtaja Sami Vaateri kertoo.

Yksilöllisistä asumispalvelua ainutlaatuisille ihmisille

Mehiläisen vammaispalveluiden päätavoite on tarjota yksilöllisistä apua, tukea, ohjausta ja kannustusta.

– Tuemme asukkaitamme siten, että heillä on mahdollisuus opiskella, työskennellä tai osallistua päivätoimintaan. Tavoite toiminnassa on se, että asukkaamme kokevat arjen mielekkäänä, kommentoi Vaateri.

Omakoti Aarteen asukkaaksi voi hakeutua olemalla yhteydessä Sipoon kunnan vammaispalveluihin.