Juotko liikaa? – Uusi testi alkoholin käytön mittaamiseen

Lehdistötiedote 3.1.2019

Alkoholin suurten käyttömäärien osoittamiseksi on nyt tarjolla verestä tehtävä alkoholimarkkeritesti. Tällä uudella Mehiläisen valikoimissa olevalla testillä pystytään antamaan tietoa sellaisesta pitkäkestoisesta alkoholin käytöstä, jonka tiedetään vahingoittavan terveyttä.

Uudella ainutlaatuisella alkoholimarkkeritestillä mitattavaa fosfolipidiä muodostuu verenkiertoon vain alkoholin käytön seurauksena. Fosfatidyylietanoli-nimisen fosfolipidin määrä veressä kuvastaa edellisen kahden viikon aikana käytetyn alkoholin määrää, ja se on mitattavissa jopa 2–4 viikon ajan alkoholin kuluttamisen jälkeen.

- Hiljattain valikoimaamme saatu testi on tarkka ja erittäin herkkä alkoholinkäytön osoittaja. Fosfatidyylietanolia ei muodostu vereen lainkaan ilman alkoholin nauttimista, ja siksi se on täysin varma alkoholinkäytön osoittaja, eikä virhelähteitä käytännössä ole, kertoo Mehiläisen laboratoriopalveluiden johtaja Kristina Hotakainen.

Alkoholin käyttöä on voitu mitata verikokein sekä alkometrillä jo vuosikymmenet, mutta tarjolla ei ole ollut mitään luotettavaa mittaria pidempiaikaisen runsaan alkoholin kulutuksen arvioimiseksi.

- Tähän asti alkoholinkäytön testaaminen on perustunut epäsuoriin laboratoriokokeisiin, kuten maksakokeisiin ja desialotransferriinin mittaamiseen. Näiden luotettavuus kuitenkin vaihtelee suuresti eri henkilöiden välillä, toteaa Hotakainen.

Ainutlaatuinen työväline päihdeammattilaisille

Terveydelle haitallisen suurkulutuksen alkoholimäärä on yksilöllinen. Sen on katsottu vaihtelevan 40–80 g per päivä. Määrä vastaa vähintään noin neljää alkoholiannosta päivittäin. Tämän tasoinen pitkäaikainen alkoholinkäyttö on merkittävä terveyttä vaarantava tekijä. Sen arvioimiseen ei kuitenkaan ole aiemmin ollut luotettavia keinoja.

Uuden verestä tehtävän testin suurkulutusta osoittavaksi raja-arvoksi on määritelty 0,3 µmol/l. Tämän viitearvon ylittyessä on mahdollista todeta, että henkilö on käyttänyt alkoholia säännöllisesti ja huomattavia määriä jo useiden viikkojen ajan, ja juominen aiheuttaa erittäin todennäköisesti merkittäviä terveyshaittoja.

- Terveysalan ammattilaisen näkökulmasta uusi fosfatidyylietanolia mittaava testi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä asiakkaan todellinen alkoholin kulutus esimerkiksi päihde- tai työterveyslääkärin vastaanottoa edeltäneiden viikkojen aikana, kuvailee Hotakainen testin hyötyjä ammattilaisperspektiivistä.

Samalla testillä voidaan siis myös todeta, mikäli henkilö ei ole käyttänyt lainkaan alkoholia, vaikka esimerkiksi maksa-arvot antaisivatkin aihetta epäillä näin olevan.

Alkoholimarkkeritestiin pääsee Mehiläisen laboratorioissa ilman lähetettä.