Erektiohäiriöitä hoidetaan moninkertainen määrä koronaa edeltävään aikaan verrattuna – ensidiagnooseja Mehiläisessä eniten jo 44-vuotiaille, etävastaanotoissa räjähdysmäinen kasvu

Lehdistötiedote 15.5.2023

Vuoden 2022 aikana Mehiläisessä kirjattiin erektiohäiriödiagnooseja yli viisinkertainen määrä vuoteen 2017 verrattuna. Erektiohäiriö mielletään usein yli 60-vuotiaiden diagnoosiksi. Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden data kuitenkin osoittaa, että erektio-ongelmat ovat suhteellisen yleisiä jo 40-vuotiaiden miesten keskuudessa. Ensidiagnooseja kirjattiin eniten 44-vuotiaille.

- Erektiohäiriö on yksi yleisimpiä vaivoja, joka saa miehen urologin puheille. Lieviä erektiohäiriöitä ilmenee kaikilla miehillä jossain elämän vaiheessa ja se on normaalia. Ongelman kanssa ei kannata jäädä kuitenkaan yksin, sillä se vaikuttaa monin tavoin elämään aina miehisen itsetunnon heikentymisestä parisuhdeongelmiin, sanoo Mehiläisen urologian vastuulääkäri Henrikki Santti.

Erektiohäiriöitä aiheuttavat psykologiset, seksuaaliset, biologiset, sosiokulttuuriset- ja parisuhdetekijät, kuten jännittäminen tai alkava valtimokovettumatauti. Pääsääntöisesti erektiohäiriön esiintyvyys kasvaa ikääntyessä erektioon vaikuttavien osatekijöiden muuttuessa iän myötä.

Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden käyntidata osoittaa, että vastaanotolla todettiin vuonna 2022 erektiohäiriö lähes viisi kertaa useammin kuin vielä viisi vuotta sitten (2017). Eniten käyntejä on 40–50-vuotiailla, mutta ikähaitari on laaja aina 16-vuotiaasta 90-vuotiaaksi.

- Nuorilla miehillä erektiohäiriö on usein ainoa syy hakeutua hoitoon ja se kirjataan käyntidiagnoosiksi. Iäkkäämmillä taustalla voi olla muitakin syitä, kuten eturauhasen liikakasvu, jolloin tämä kirjataan käynnin ainoaksi diagnoosiksi, vaikka myös erektiohäiriötä olisi hoidettu, Santti kertoo.

Santti painottaa, että Mehiläisen asiakkaat ovat todennäköisesti merkittävästi nuorempia, kuin terveyskeskuksissa asioivat johtuen muun muassa työterveyshuollon piirissä olevasta asiakaskunnasta.

Käyntimäärät lisääntyneet erityisesti korona-aikana – milloin lääkäriin?

Erektiohäiriöistä johtuvat käyntimäärät ovat lisääntyneet Mehiläisessä vuosi vuodelta. Erityisesti korona-aikana käyntien määrä on kasvanut merkittävästi, mikä selittyy osittain pitkälti lisääntyneellä etähoidolla. Etähoito on madaltanut kynnystä puhua asiasta. Vuoden 2022 aikana erektiohäiriöihin liittyvistä kirjauksista digiklinikkakäyntejä oli yli 60 %, puhelin- tai videovastaanottoja lähes 10 % ja tavanomaisia vastaanottokäyntejä 30 %.

- Etäpalvelut madaltavat kynnystä olla yhteydessä lääkäriin ja Digiklinikan kautta saa helposti ja nopeasti apua seksuaaliterveyttä koskeviin aiheisiin erektiohäiriö mukaan luettuna. Fyysinen vastaanotto on usein parempi vaihtoehto hoitoa aloitettaessa, jotta mahdolliset erektiohäiriön taustalla olevat syyt voidaan arvioida kattavammin, Santti sanoo.

Lääkäriin kannattaa hakeutua toistuvissa erektiohäiriöissä. Taustalla mahdollisesti vaikuttavat sairaudet on tärkeä sulkea pois. Nuorilla käyntisyyt liittyvät usein elämäntapaan tai psykologiaan. Vanhemmilla erektiohäiriöitä aiheuttaa lisäksi erilaiset sairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, korkea kolesteroli, hermostosairaudet ja hormonisairaudet.

- Fyysisistä syistä johtuvat erektiohäiriöt ovat alle 30-vuotiailla harvinaisia ja yleensä taustalla on suorituspaineita, joihin erektiohäiriölääkkeet tuovat usein avun väliaikaisestikin käytettynä. Myös mielenterveyteen, stressiin, väsymykseen ja parisuhteeseen liittyvät ongelmat löytyvät usein nuorten käyntien taustalta. Vanhemmilla miehillä erektiohäiriö voi olla esimerkiksi valtimokovettumataudin ensi oire, Santti toteaa.

Useita hoitomuotoja tarjolla – apu jopa 90 %:lle

Erektiohäiriöitä voi hoitaa monin eri tavoin: itsehoidolla, lääkkeillä tai erilaisilla paikallishoidoilla. Itsehoidossa olennaiset elämäntapamuutokset kuten tupakoinnin lopettaminen, laihdutus ja liikunnan lisääminen parantavat erektiota. Erektiohoidon muut hoitomuodot, kuten suun kautta otettavat lääkkeet ja erilaiset paikallishoidot, sopivat yhtä hyvin vanhoille kuin nuorillekin miehille.

Suun kautta otettava lääke auttaa yli 70 % erektiohäiriöpotilaista ja niitä on markkinoilla useita. Jos suun kautta otettava lääke ei auta, siirrytään paikallishoitoon, kuten erektion aiheuttaviin pistoksiin tai virtsaputkeen annosteltavaan lääkkeeseen. Näistä pistoshoito on tehokkain ja auttaa 85–90 prosentilla potilaista.

Mehiläisessä asiakkailta kerätään palautetta hoidosta monella tapaa. Yhtenä hoidon laadun mittarina on käytössä PEI (Patient Enablement Instrument), joka selvittää potilaan pärjäämisen tunnetta sairauden tai oireen kanssa vastaanoton jälkeen.

- Erektiohäiriöön liittyvien hoitokontaktien määrän kasvu kertoo todennäköisesti siitä, että miesten hoidon tarpeeseen on pystytty vastaamaan aiempaa paremmin. Asiakkailta kerättävän tiedon perusteella voimme edelleen kehittää Mehiläisen palveluja paremmiksi, kertoo Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.