Asiakkaat luottivat Mehiläiseen ja vahva kasvu jatkui vuonna 2017

Lehdistötiedote 16.1.2018

Yksityis-, vakuutus-, yritys- ja kunta-asiakkaat luottivat Mehiläisen palveluihin vuonna 2017: tilinpäätöksen ennakkotietojen perusteella yhtiö kasvatti liikevaihtoaan yli neljänneksellä edellisestä vuodesta. Mehiläisen asiakasuskollisuutta mittaava nettosuositusaste (NPS) oli 88 vuonna 2017 ja nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle.

- Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana melkein yhtä paljon, kuin edellisen 105 vuoden aikana kumulatiivisesti yhteensä. Liikevaihto on siis lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2014. Vahvan orgaanisen kasvun perusta ovat yhdessä asiakkaidemme kanssa saavutetut hyvät tulokset esimerkiksi työkyvyn parantamiseksi ja julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden nopeuttamiseksi, iloitsee Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen lääkärikeskuksissa ja hammaslääkäriasemilla asioi vuoden aikana yli 800 000 henkilöä, joista yli 180 000 uusia asiakkaita. Kelan tilastojen perusteella Mehiläisen markkinaosuus lääkäri- ja hammaslääkärikäynneistä kasvoi edellisestä vuodesta.

- Erityisen kovaa kasvu oli vuoden 2017 aikana Mehiläisen digitaalisissa terveyspalveluissa. OmaMehiläinen mobiilisovelluksen käyttäjämäärä ja käyttö moninkertaistuivat edellisestä vuodesta, toteaa Mehiläisen lääkärikeskusten liiketoimintajohtaja Anssi Hartiala tyytyväisenä.

Mehiläisen työterveyshuollon asiakasmäärä vuoden lopulla oli 355 000 ja kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin kaksinumeroisia prosenttilukuja. Mehiläinen sai nettomääräisesti yli 1700 uutta yritysasiakasta ja yli 40 000 uutta henkilöasiakasta. Suurin osa kasvusta oli orgaanista, pieni osa tuli yritysostojen kautta.

- Innovatiiviset, asiakkaiden tarpeisiin sopivat uudet palvelu- ja hinnoittelumallit sekä sähköisten palveluiden edelläkävijyys ovat olleet keskeisimpiä erottautumistekijöitämme, kertoo Mehiläisen työelämäpalveluiden liiketoimintajohtaja Antti Miettinen.

Mehiläisen julkisesti rahoitettujen palveluiden kysyntä kasvoi niin ikään voimakkaasti. Yhtiö sai uusia kunta-asiakkuuksia ja syvensi yhteistyötään lukuisten olemassa olevien kunta-asiakkaiden kanssa. Mehiläinen on vuonna 2017 käynnistyneiden sote-valinnanvapauskokeilujen suurin yksityinen palveluntuottaja noin 30 % markkinaosuudella. Kaiken kaikkiaan yli 140 000 suomalaista oli listattuina Mehiläisen julkisen palvelun Oma Lääkärisi -terveysasemille vuoden 2017 lopulla.

Mehiläinen avasi noin 900 uutta ympärivuorokautisen hoivan asumispaikkaa vuoden 2017 aikana - uusia hoivakoteja rakennuttamalla tai pienten yritysostojen kautta. Vanhojen yksiköiden täyttöasteet paranivat myös edellisestä vuodesta.