Alkoholinkäyttöön liittyvissä diagnooseissa selkeää vuodenaikavaihtelua – suojaako tipaton tammikuu alkoholin haitoilta?

Lehdistötiedote 11.1.2023

Moni pohtii vuoden vaihteessa tipatonta tammikuuta. Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden akuuttiin alkoholinkäyttöön liittyvissä diagnooseissa* on havaittavissa selkeää vuodenaikavaihtelua. Alkoholidiagnooseja kirjataan eniten kesäkuukausina. Joulun ja uuden vuoden alkoholimyynnin piikki erottuu puolestaan tammikuun tilastoissa. Terveyden näkökulmasta on kuitenkin tärkeämpää pitää alkoholinkäyttö kohtuullisena ympäri vuoden kuin sulkea korkki kerran vuodessa kuukaudeksi.

- Alkoholi näyttäytyy monella tapaa terveydenhuollossa. Miehille alkoholidiagnooseja kirjataan lähes viisinkertainen määrä naispotilaisiin verrattuna. Kokonaisuudessaan ikäjakauma painottuu 45–60-vuotiaisiin, mutta alkoholi tuo vastaanotoille kaikenikäisiä potilaita nuorista aikuisista yli 80-vuotiaisiin. On tärkeää tunnistaa, milloin alkoholinkäyttö aiheuttaa terveyshaittoja tai uhkaa työkykyä, jotta potilasta voidaan tukea muutoksessa, toteaa Mehiläisen laatuylilääkäri Maiju Welling.

Alkoholiriippuvuuteen tai alkoholin haittoihin liittyvien akuuttien diagnoosien kirjausten suhteellinen osuus on vuosien 2015–2022 dataan perustuen korkeimmillaan heinäkuussa, jolloin kyseisten diagnoosien osuus on 17 % vuoden keskiarvoa ja 31 % helmikuuta suurempi.

Diagnoosien määrän vaihtelu noudattelee myyntitilastoa

Alkoholidiagnoosien kuukausittainen vaihtelu noudattelee alkoholimyynnin tilastoa varsin tarkasti. Sekä myynti että alkoholidiagnoosien määrä ovat korkealla tasolla kesäkuukausina. Joulukuun myyntipiikki näkyy puolestaan alkoholidiagnoosien lisääntymisenä heti vuoden vaihteen jälkeen.

- Alkoholidiagnooseja kirjataan etenkin kesäkuukausina. Harvemmin kuulee ihmisten vannovan kuivan kesän nimiin, vaikka se olisi vuoden alun juomataukoa tärkeämpää. Vaikka oletimme että alkoholimyynnin ja alkoholidiagnoosien välillä on yhteys, yllätyimme sen suoraviivaisuudesta, Welling sanoo.

Apua alkoholiongelmiin kannattaa hakea ajoissa. Monelle tipaton tammikuu tai muuhun aikaan osuva katko on tarpeellinen kierteen katkaisemiseksi. Työterveyshuollosta voi saada tukea alkoholiriippuvuuteen tai alkoholin riskikäyttöön jo ennen sen johtamista työkyvyttömyyteen.

- Haitallinen alkoholin käyttö piiloutuu usein esimerkiksi unihäiriöiden, ahdistuksen, masennuksen ja uupumuksen diagnooseilla kirjattujen sairauspoissaolojen taakse. Sillä on vaikutusta työssä suoriutumiseen, työmotivaatioon ja yleiseen työhyvinvointiin. Haitat näkyvätkin pääasiassa ensimmäisenä työpaikalla. On tärkeää, että työkaverit ja esihenkilöt uskaltavat avata keskustelun huolestuttavista havainnoistaan asianomaisen kanssa yrityksen oman päihdeohjelman mukaisesti, ja ohjata hänet tarvittaessa työterveyshuoltoon, sanoo Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Sirkku Martti.

Ulkopuolinen näkökulma voi auttaa oman alkoholinkäytön pohdinnassa

  • Omia alkoholinkäyttötapoja ja -määriä on hyvä pohtia säännöllisesti. Niin määrällisen kuin säännöllisen riskikulutuksen rajat on hyvä tarkastaa esimerkiksi Päihdelinkin kautta https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit .
  • Hanki tietoa aiheesta, lue aiheeseen liittyvää kirjallisuutta tai keskustele raitistuneen kanssa.
  • Etsi itsellesi sopiva AA-ryhmä, johon osallistua. Jos osallistumiskynnys tuntuu liian korkealta voit osallistua anonyymisti verkossa toimiviin AA-ryhmiin, joissa voit seurata keskustelua ilman, että osallistut siihen itse.
  • Digitaaliset hoito- ja valmennusohjelmat tarjoavat matalalla kynnyksellä palveluita alkoholin liikakäytön tunnistamiseen ja alkoholinkäytön vähentämiseen.

*) Akuuttiin alkoholinkäyttöön liittyvät diagnoosit pitävät sisällään F10: Alkoholinkäytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt -luokan diagnoosit sekä alkoholinkäytön aiheuttamien haimatulehdusten ja vieroitusoireiden diagnoosit.