Lääkemyrkytys

Aikuisten lääkemyrkytykset ovat useimmiten tahallisia. Tavallisia myrkytyksen aiheuttajia ovat rauhoittavat lääkkeet, unilääkkeet ja masennuslääkkeet.

Lääkemyrkytyksen oireet

Lääkemyrkytyksen oireet riippuvat täysin otetusta lääkkeestä, mutta tyypillisiä oireita ovat uneliaisuus ja tokkuraisuus.

Vakavat myrkytykset johtavat peruselintoimintojen häiriöihin, kuten rytmihäiriöihin, kouristeluihin ja tajuttomuuteen. Käsikauppalääkkeenä myytävä parasetamoli on ohjeen mukaan käytettynä turvallinen, mutta suhteellisen pienikin yliannostus, eli yli 150 mg painokiloa kohden, voi aiheuttaa akuutin maksavaurion.

Miten vaarallinen lääkemyrkytys on?

Myrkytys voi olla lääkkeestä riippuen jopa hengenvaarallinen. Lievän yliannostuksen aiheuttamat oireet menevät yleensä ohi itsestään oireenmukaisella hoidolla.

Ensiapu lääkeyliannostukseen on mahdollisimman nopeasti saatu lääkehiili. Lääkehiili on tehoton alkoholi-, rauta-, litium- ja fluorimyrkytyksissä. Happo- ja emäsmyrkytyksissä lääkehiiltä ei saa käyttää.

Jos potilas tarvitsee sairaalahoitoa, sairaalassa vakautetaan elintoiminnot, nesteytetään, annetaan tarpeen mukaan happea ja verenkiertoa tukevia lääkkeitä. Joillekin lääkeaineille on vastalääkkeitä.

Teksti: Akuuttilääketieteeseen erikoistuva yleislääkäri Laura Patrikainen

Lue lisää:

Mehiläisen Yleislääkäripäivystys

Mikä on etanolimyrkytys?

Kysy ja kerro lääkehoidostasi