HomeHome
Ajanvaraus
FI

Ajanvaraus

Haku

Valikko

Satu Selin

Työpsykologi

Työpsykologina toimin erilaisten hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvien teemojen parissa. Työskentelyotteeni on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Yleisiä teemoja ovat työssä jaksaminen ja oman työn johtaminen, palautuminen, stressinhallintataidot, sekä erilaiset elämänhallintaan ja ihmissuhteisiin liittyvät haasteet.

Olen työskennellyt moniammatillisissa työyhteisöissä, julkisella ja yritysmaailman puolella: mm. yritysmaailman tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Yksilövastaanottojen lisäksi toteutan mielelläni työhyvinvointipalveluja työyhteisöjen parissa: suunnatut selvitykset, kehittämisprojektit, luennot ja ryhmävalmennukset.

Erikoisalat ja erikoispätevyydet

  • Psykologia, työterveys

Kiinnostuksen kohteet

  • Psyykkinen jaksaminen
  • Työkyky
  • Työyhteisöongelmat
  • Työhyvinvointi
  • Psyykkinen valmennus

Tutkinnot

  • Työpsykologi
  • Psykologi

Kielitaito