Tiina Korpela

Psykoterapiakoulutettava

Minulla on erityisosaamista ahdistus- ja masennusoireilun, pakko-oireisen häiriön (OCD), paniikkihäiriön, ylikontrollin ja liiallisen suorittamisen, uupumuksen, addiktioiden, syömishäiriöiden ja ihmissuhdeongelmien hoidossa, kriisi- ja traumatyöskentelyssä, stressinhallintaan ja palautumiseen liittyvissä haasteissa sekä psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Pitkä työkokemus liikunta-alalta ja oma urheilutausta tuovat työskentelyyni vahvan kehollisuuden näkökulman.

Taustani vuoksi yksi erityiskohderyhmistäni psykoterapeuttisessa työskentelyssä ovat (kilpa)urheilijat. Urheilijoiden kanssa työskennellessäni sovellan psykoterapian eri metodien lisäksi psyykkisen valmennuksen keinoja. Lisätietoja täältä: https://www.tiinakorpela.fi/ 

Yleisesti psykoterapiasta ja minusta terapeuttina:

Ajattelen psykoterapian olevan sekä psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, että ehdottomasti myös ihmisen psyko-fyysis-sosiaalista toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi. Työskentelen integratiivisella otteella yhdistäen kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Käytän työskentelyn tukena tarvittaessa myös mielikuva-, altistus-, kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia.

Minulle on äärimmäisen tärkeää välittää asiakkailleni kokemus kunnioittavasta, hyväksyvästä, turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, koska niiden varaan terapiasuhteemme rakentuu. Ajattelen, että myös huumori voi olla tärkeä osa psykoterapeuttista työskentelyä. Kohtaan asiakkaitani lempeästi haastaen, herkästi innostuen ja kannustaen. Olen avoin, rehellinen, joustava ja aktiivinen. Teen psykoterapiatyötä omalla persoonallani pohjaten työskentelyni aiempaan työkokemukseeni ja tutkittuun tietoon psykologian, psykiatrian ja psykoterapian alalta. Psykoterapiaa säätelevät useat eri lait ja eettiset ohjeistukset, joihin nojaan työskentelyssäni vahvasti. Työotteeni on optimistinen. Ihmiskäsitykseni rakentuu ajatukselle siitä, että vaikeista olosuhteista huolimatta toivoa voi aina vahvistaa ja luoda mahdollisuuksia muutokselle.

Olen pitänyt yksityistä psykoterapiavastaanottoa yrittäjänä (yhteistyössä Mehiläisen kanssa) psykoterapiaopintojen alusta saakka, ja sitä ennen kerryttänyt työkokemusta mielenterveyspalveluista vajaan kymmenen vuoden ajan. Psykoterapiaopintojen ohessa syvennän osaamistani liikuntapsykologian perus- ja aineopinnoilla (2022-2023).

Tarjoamani palvelut:

 • Tuki- tai kriisikäynti 80€

Mikäli et koe tarvetta varsinaiseen psykoterapiaan, voit varata yhden tai muutamia tukikäyntejä saadaksesi apua akuuttiin ongelmaasi, kriisiisi tai elämäntilanteeseesi.

 • Psykoterapia (psykoterapeuttikoulutettavan antama 70€)

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Pidempi psykoterapiatyöskentely on aina tavoitteellista ja tulevaisuusorientoitunutta. Menneisyyttäkin on tärkeä käsitellä suhteessa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Menneisyys on elävä tarina, joka muuttaa muotoaan aina sen mukaan miten tuo tarina kerrotaan. Psykoterapiassa työskennellään kohti asiakkaan muutostoivetta jäsentelyn, tunne-, voimavara- ja arvotyöskentelyn, uudelleenmäärittelyn, sekä uusien näkökulmien ja merkityksien etsimisen avulla. Keskeisiä kohteita terapiatyöskentelyssä ovat myös asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet.

En tarjoa vielä Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, koska psykoterapeuttikoulutus Itä-Suomen yliopistossa on kesken. Pakolliset potilasharjoittelutunnit tulivat täyteen 12/2021, mutta teen psykoterapiavastaanottoa koulutushinnalla valmistumiseen (kevät 2024) saakka. Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita pystyn ottamaan vuoden 2023 puolivälin paikkeilla, jos asiakas aloittaa ensin itsemaksavana. Kela ei korvaa käyntejä takautuvasti, vaan korvauksen saa asiantuntijan valmistumisen jälkeen.

 • Lyhytterapia 80€

Lyhytterapia on 5–20 käyntikertaa sisältävä hoito, joka perustuu tavoitteelliseen ja fokusoituun työskentelyyn. Lyhytterapiassa keskitytään 1–2 rajattuun ongelmaan, joita työstetään käynneillä jäsentelyn ja uudelleenmuotoilun avulla.

 • Nuoren urheilijan terapia

Nuoren urheilijan terapia on suunnattu 15–20-vuotiaille kehittyville urheilijoille ja tulevaisuuden lupauksille, jotka urheilevat tavoitteellisesti. Terapiassa urheilija oppii kilpailemisen ja harjoittelun kannalta tärkeitä mielen ja tunteiden käsittelyn taitoja kuten sparraava itsepuhe, mielikuvaharjoittelu, käyttäytymisen ja tapahtumien käsittely ja tavoitteiden asettaminen. Psykologisten taitojen ohella käsitellään urheilijan elämäntilannetta ja sen hallintaa. Nuoren urheilijan terapia koostuu n. 5 tapaamisesta.

 • Huippu-urheilijan terapia

Huippu-urheilijan terapia on tarkoitettu huipulla urheileville ja ammattimaisesti urheileville aikuisille, jotka kaipaavat välineitä entistä parempiin suorituksiin. Käsiteltäviä aihealueita voivat olla esimerkiksi vaikea kisajännitys, tunnesäätelyvaikeudet, liiallinen vaativuus tai riittämättömyyden kokemukset, loppuunpalaminen, loukkaantumiset ja niiden aiheuttama psykologinen stressi tai urheilu-uran päättäminen. Työskentely koostuu 5 tapaamisesta, mutta tarvittaessa työskentelyä voidaan jatkaa yksittäisinä tukikäynteinä terapiajakson jälkeen.

 • Urheilijan psyykkinen valmennus

Jos toiveena ja tavoitteena on parantaa omaa suorituskykyä, ennaltaehkäistä ongelmia ja lisätä itsetuntemusta, voi psyykkinen valmennus olla hyödyllistä joko yksittäisinä käynteinä tai räätälöitynä valmennuspakettina. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on suorituskyvyn parantamisen lisäksi tukea urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä vahvistaa urheilijan itsetuntemusta ja minätietoisuutta.

Ajanvarausohje

Voit olla yhteydessä sähköpostitse (tiina.s.korpela@mehilainen.fi TAI tiina@hyvinvointitekoja.fi) jos sinulla on kysyttävää ajanvaraukseen tai työskentelyyn liittyen. Jos olet uusi asiakas, voit halutessasi ajanvarauksen yhteydessä kertoa ongelmasta, johon haet apua (tulosyy). Tupla-aikoja (2x 45min) voi myös varata. Maanantain vastaanottoajat toteutuvat toistaiseksi pelkästään etänä, muiden päivien vapaat vastaanottoajat toteutuvat asiakkaan valinnan mukaan joko toimipisteellä tai etänä.

Peruutusaikoja vapautuu ajanvaraukseen lähes joka viikko, joten ajanvaraustilannetta kannattaa käydä katsomassa säännöllisesti, jos kaipaa samalle tai seuraavalle viikolle aikaa.

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua.

PERUMISKÄYTÄNNÖT: Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Erikoisalat ja erityispätevyydet

 • Psykoterapia

Kiinnostuksen kohteet

 • Psykoterapia
 • Psyykkisistä traumoista kuntoutuminen
 • Psyykkinen valmennus
 • Liikunta- ja urheilupsykologia
 • Ahdistushäiriöt

Tutkinnot

 • Lyhytterapeutti

Kielitaito

 • suomi, äidinkieli
 • englanti, sujuva

Palvelut

 • Urheilu Mehiläinen
 • Lyhytterapia, Yksityisasiakkaat
 • Tuki- ja kriisikäynti
 • Psykoterapiakoulutettavan antama hoito
 • Nuoren urheilijan terapia
 • Huippu-urheilijan terapia

Toimipisteet

Mehiläinen Psykoterapiapalvelut Hyvinkää Parantolankatu
Parantolankatu 11, 1. krs.
Avoinna tänään
07:00 - 22:00
Puhelin, Ajanvaraus010 414 00Hinta 0,084 €/min
Puhelin, Vaihde010 414 0112Hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min

Hinnat

Hinta-arvio sisältää lääkärin- tai asiantuntijanpalkkion sekä poliklinikka- ja Kanta-maksun. Lisäksi voidaan veloittaa muitakin kuluja, kuten tehdyt toimenpiteet ja tutkimukset. Suluissa esitetään hinta-arvio Kela-korvauksen jälkeen. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin voidaan käyttää korotettuja hintoja. Lisätietoja Hinnasto-sivulta.

 • Nuoren urheilijan terapia
  Hinta-arvio 138.8 € (*138.8 €)
 • Huippu-urheilijan terapia
  Hinta-arvio 153.8 € (*153.8 €)