Tiina Korpela

Psykoterapiakoulutettava
Ammatinharjoittaja

Minulla on erityisosaamista ahdistus- ja masennusoireilun, pakko-oireisen häiriön (OCD), paniikkihäiriön, ylikontrollin ja liiallisen vaativuuden, unihäiriöiden, (työ)uupumuksen, eri riippuvuuksien, syömishäiriöiden ja ihmissuhdeongelmien hoidossa, kriisi- ja traumatyöskentelyssä, stressioireisiin ja palautumiseen liittyvissä haasteissa sekä psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Oma elämänkokemukseni, pitkä työkokemus liikunta- ja hyvinvointialalta sekä urheilutaustani tuovat työskentelyyni vahvan psykofyysisen orientaation; mieltä ei voi tutkia erillisenä kehosta, kehon ja mielen välinen yhteys on aina olemassa, vaikka yhteys välillä katkeaisi. Yksi merkittävä ammatillinen kiinnostuksen kohteeni psykofyysisyyteen liittyen on traumatyöskentely, johon olen käynyt erillisiä syventäviä opintoja.

Taustani vuoksi yksi erityiskohderyhmistäni psykoterapeuttisessa työskentelyssä ovat (kilpa)urheilijat. Urheilijoiden kanssa työskennellessäni sovellan psykoterapian eri metodien lisäksi urheilupsykologian ja psyykkisen valmennuksen keinoja. Lisätietoja täältä: https://www.tiinakorpela.fi/ 

Yleisesti psykoterapiasta ja minusta terapeuttina:

Ajattelen psykoterapian olevan sekä psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, että ehdottomasti myös ihmisen psyko-fyysis-sosiaalista toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi. Työskentelen integratiivisella otteella yhdistäen kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Käytän työskentelyn tukena tarvittaessa myös mielikuva-, altistus-, kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia.

Minulle on äärimmäisen tärkeää välittää asiakkailleni kokemus kunnioittavasta, hyväksyvästä, turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, koska niiden varaan terapiasuhteemme rakentuu. Ajattelen, että myös huumori voi olla tärkeä osa psykoterapeuttista työskentelyä. Kohtaan asiakkaitani lempeästi haastaen, herkästi innostuen ja kannustaen. Olen avoin, rehellinen, joustava ja aktiivinen. Teen psykoterapiatyötä omalla persoonallani pohjaten työskentelyni aiempaan työkokemukseeni ja tutkittuun tietoon psykologian, psykiatrian ja psykoterapian alalta. Psykoterapiaa säätelevät useat eri lait ja eettiset ohjeistukset, joihin nojaan työskentelyssäni vahvasti. Työotteeni on optimistinen. Ihmiskäsitykseni rakentuu ajatukselle siitä, että vaikeista olosuhteista huolimatta toivoa voi aina vahvistaa ja luoda mahdollisuuksia muutokselle.

Olen pitänyt yksityistä psykoterapiavastaanottoa yrittäjänä psykoterapiaopintojen alusta (2020) saakka, ja sitä ennen kerryttänyt työkokemusta opiskeluhuolto- ja mielenterveyspalveluista vajaan kymmenen vuoden ajan. Psykoterapiaopintojen ohessa syvennän osaamistani liikunta- ja urheilupsykologian perus- ja aineopinnoilla (2022-2024).

Tarjoamani palvelut:

 • Tuki- tai kriisikäynti 85€

Mikäli et koe tarvetta pidempään psykoterapiatyöskentelyyn, voit varata yhden tai muutamia terapiakäyntejä vastaanotolleni saadaksesi apua akuuttiin ongelmaasi, kriisiisi tai elämäntilanteeseesi.

 • Psykoterapia (psykoterapeuttikoulutettavan antama 70€)

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Pidempi psykoterapiatyöskentely on tavoitteellista ja tulevaisuusorientoitunutta. Menneisyyttäkin on tärkeä käsitellä suhteessa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Menneisyys on elävä tarina, joka muuttaa muotoaan aina sen mukaan miten tuo tarina kerrotaan. Psykoterapiassa työskennellään kohti asiakkaan muutostoivetta jäsentelyn, tunne-, voimavara- ja arvotyöskentelyn, uudelleenmäärittelyn, sekä uusien näkökulmien ja merkityksien etsimisen avulla. Keskeisiä kohteita terapiatyöskentelyssä ovat myös asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet.

Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita pystyn ottamaan vuoden 2023 loppupuolella, jos asiakas aloittaa ensin itsemaksavana. Jos tämä mahdollisuus kiinnostaa, otathan sähköpostitse yhteyttä niin voimme keskustella yksityiskohdista tarkemmin. Opintoihini kuuluvat pakolliset potilasharjoittelutunnit tulivat täyteen 12/2021, mutta tarjoan psykoterapiaa koulutushinnalla valmistumiseen (kevät 2024) saakka.

 • Nuoren urheilijan terapia - 5 tapaamista + tarvittaessa jatkokäynnit (sivun alaosasta löytyy palvelun hinnoittelu)

Nuoren urheilijan terapia on suunnattu 15–20-vuotiaille kehittyville urheilijoille ja tulevaisuuden lupauksille, jotka urheilevat tavoitteellisesti. Terapiassa urheilija oppii kilpailemisen ja harjoittelun kannalta tärkeitä mielen ja tunteiden käsittelyn taitoja. Käsiteltäviä aihealueita voivat olla esimerkiksi tunnetyöskentely, mielikuvaharjoittelu, urheilijan elämän erilaiset taitekohdat ja valintatilanteet, eteneminen juniorista aikuisten sarjoihin, kilpailujännityksen käsittely ja nuoren urheilijan elämän eri osa-alueiden (ihmissuhteet, opiskelu) yhteen sovittaminen.

 • Huippu-urheilijan terapia - 5 tapaamista + tarvittaessa jatkokäynnit (sivun alaosasta löytyy palvelun hinnoittelu)

Huippu-urheilijan terapia on tarkoitettu huipulla urheileville ja ammattimaisesti urheileville aikuisille, jotka kaipaavat välineitä entistä parempiin suorituksiin. Käsiteltäviä aihealueita voivat olla esimerkiksi lievät psyykkiset oireet (esim. ahdistusoireilu), vaikea kisajännitys ja/tai epäonnistumisen pelko, tunnesäätelyvaikeudet, liiallinen vaativuus tai riittämättömyyden kokemukset, loppuunpalaminen, loukkaantumiset ja niiden aiheuttama psykologinen stressi tai urheilu-uran päättäminen. Työskentelyä voidaan jatkaa yksittäisinä tukikäynteinä terapiajakson jälkeen.

Ajanvarausohje

Voit olla yhteydessä sähköpostitse (tiina.s.korpela@mehilainen.fi TAI tiina@hyvinvointitekoja.fi) jos sinulla on kysyttävää ajanvaraukseen tai työskentelyyn liittyen.

Huomioithan, että kesäkuun alusta alkaen ma & to ovat etävastaanottopäiviä ja vastaavasti ti, ke & pe lähivastaanottopäiviä. Jos et pääse lähivastaanottopäivänä paikalle, voidaan käynti toki vaihtaa etävastaanotoksi pyynnöstä. Etävastaanottoaikoja pystyn tarvittaessa tarjoamaan myös verkkoajanvarauskalenterin ulkopuolelta. Näitä pyyntöjä voi laittaa sähköpostitse.

Peruutusaikoja vapautuu ajanvaraukseen lähes joka viikko, joten ajanvaraustilannetta kannattaa käydä katsomassa säännöllisesti, jos kaipaa samalle tai seuraavalle viikolle aikaa. Lähivastaanottoajan voi pyynnöstä muuttaa etävastaanottoajaksi, jos aika on tarjolla samalla viikolla.

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua.

PERUMISKÄYTÄNNÖT: Peruthan käyntisi mahdollisimman ajoissa, jotta joku toinen aikaa kaipaava ehtii reagoida vapautuneeseen aikaan. Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Erikoisalat ja erityispätevyydet

 • Psykoterapia

Kiinnostuksen kohteet

 • Psykoterapia
 • Psyykkisistä traumoista kuntoutuminen
 • Psyykkinen valmennus
 • Liikunta- ja urheilupsykologia
 • Ahdistushäiriöt

Kielitaito

 • suomi, äidinkieli
 • englanti, sujuva

Palvelut

 • Urheilu Mehiläinen
 • Lyhytterapia, Yksityisasiakkaat
 • Tuki- ja kriisikäynti
 • Psykoterapiakoulutettavan antama hoito
 • Nuoren urheilijan terapia
 • Huippu-urheilijan terapia

Toimipisteet

Mehiläinen Psykoterapiapalvelut Hyvinkää Parantolankatu
Parantolankatu 11, 1. krs.
Avoinna tänään
07:00 - 22:00
Puhelin, Ajanvaraus010 414 00Hinta 0,084 €/min
Puhelin, Vaihde010 414 0112Hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min

Hinnat

Hinta-arvio sisältää lääkärin- tai asiantuntijanpalkkion sekä poliklinikka- ja Kanta-maksun. Lisäksi voidaan veloittaa muitakin kuluja, kuten tehdyt toimenpiteet ja tutkimukset. Suluissa esitetään hinta-arvio Kela-korvauksen jälkeen. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin voidaan käyttää korotettuja hintoja. Lisätietoja Hinnasto-sivulta.

 • Nuoren urheilijan terapia
  Hinta-arvio 141.80 € (*141.80 €)
 • Huippu-urheilijan terapia
  Hinta-arvio 156.80 € (*156.80 €)