Tiina Korpela

Psykoterapiakoulutettava

Minulla on erityisosaamista ahdistus- ja masennusoireilun, pakko-oireiden (OCD), paniikkihäiriön, ylikontrollin ja liiallisen suorittamisen, uupumuksen, addiktioiden, syömishäiriöiden ja ihmissuhdeongelmien hoidossa, kriisi- ja traumatyöskentelyssä, stressinhallintaan ja palautumiseen liittyvissä haasteissa, sekä psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Pitkä työkokemus liikunta-alalta ja oma urheilutausta tuovat työskentelyyni vahvan kehollisuuden näkökulman.

Taustani vuoksi yksi erityiskohderyhmistäni psykoterapeuttisessa työskentelyssä ovat kilpaurheilijat. Urheilijoiden kanssa työskennellessäni sovellan psykoterapian eri metodien lisäksi psyykkisen valmennuksen keinoja. Tavoitteena on suorituskyvyn parantamisen lisäksi tukea urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä vahvistaa urheilijan itsetuntemusta tutkimalla mahdollisia haitallisia ajatusmalleja, tunnistamalla omia vahvuuksia ja kehittämällä itsesäätelytaitoja, joihin kuuluvat esimerkiksi tunnesäätely ja vireystilan säätely.

Yleisesti psykoterapiasta ja minusta terapeuttina:

Ajattelen psykoterapian olevan sekä psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, että ehdottomasti myös ihmisen psyko-fyysis-sosiaalista toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi. Työskentelen integratiivisella otteella yhdistäen kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Käytän työskentelyn tukena tarvittaessa myös mielikuva-, altistus-, kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksia.

Minulle on äärimmäisen tärkeää välittää asiakkailleni kokemus kunnioittavasta, hyväksyvästä, turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, koska niiden varaan terapiasuhteemme rakentuu. Ajattelen, että myös huumori on tärkeä osa psykoterapeuttista työskentelyä. Kohtaan asiakkaitani lempeästi haastaen, herkästi innostuen ja kannustaen. Olen avoin, rehellinen, joustava ja aktiivinen. Teen psykoterapiatyötä omalla persoonallani pohjaten työskentelyni aiempaan työkokemukseeni ja tutkittuun tietoon psykologian, psykiatrian ja psykoterapian alalta. Psykoterapiaa säätelevät useat eri lait ja eettiset ohjeistukset, joihin nojaan työskentelyssäni vahvasti. Työotteeni on optimistinen. Ihmiskäsitykseni rakentuu ajatukselle siitä, että vaikeista olosuhteista huolimatta toivoa voi aina vahvistaa ja luoda mahdollisuuksia muutokselle kohti omia tavoitteita ja hyvää, merkityksellistä elämää.

Olen pitänyt yksityistä psykoterapiavastaanottoa yrittäjänä (yhteistyössä Komppi Mehiläisen kanssa) psykoterapiaopintojen alusta saakka, ja sitä ennen kerryttänyt työkokemusta mielenterveyspalveluista vajaan kymmenen vuoden ajan. Psykoterapiaopintojen ohessa syvennän osaamistani liikuntapsykologian perusopinnoilla (2022-2023).

Tarjoamani palvelut:

 • Tuki- tai kriisikäynti 80€

Mikäli et koe tarvetta varsinaiseen psykoterapiaan, voit varata yhden tai muutamia tukikäyntejä saadaksesi apua akuuttiin ongelmaasi, kriisiisi tai elämäntilanteeseesi.

 • Psykoterapia (psykoterapeuttikoulutettavan antama 70€)

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Pidempi psykoterapiatyöskentely on aina tavoitteellista ja tulevaisuusorientoitunutta. Menneisyyttäkin on tärkeä käsitellä suhteessa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Menneisyys on elävä tarina, joka muuttaa muotoaan aina sen mukaan miten tuo tarina kerrotaan. Psykoterapiassa työskennellään kohti asiakkaan muutostoivetta jäsentelyn, tunne-, voimavara- ja arvotyöskentelyn, uudelleenmäärittelyn, sekä uusien näkökulmien ja merkityksien etsimisen avulla. Keskeisiä kohteita terapiatyöskentelyssä ovat myös asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet.

En tarjoa vielä Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, koska psykoterapeuttikoulutus Itä-Suomen yliopistossa on kesken.

 • Lyhytterapia 80€

Lyhytterapia on 5–20 käyntikertaa sisältävä hoito, joka perustuu tavoitteelliseen ja fokusoituun työskentelyyn. Lyhytterapiassa keskitytään 1–2 rajattuun ongelmaan, joita työstetään käynneillä jäsentelyn ja uudelleenmuotoilun avulla. Tarjoan lyhytterapiaa pääsääntöisesti yksityisasiakkaille, mutta myös työterveysasiakkaat voivat tiedustella vapaita paikkoja sähköpostitse.

Ota yhteyttä

Ajanvarausohje

Voit olla yhteydessä sähköpostitse (tiina.korpela@komppi.net) jos sinulla on kysyttävää ajanvaraukseen tai työskentelyyn liittyen. Jos olet uusi asiakas, voit halutessasi ajanvarauksen yhteydessä kertoa ongelmasta, johon haet apua (tulosyy). Tupla-aikoja (2x 45min) voi myös varata. Maanantain vastaanottoajat toteutuvat toistaiseksi pelkästään etänä, muiden päivien vapaat vastaanottoajat toteutuvat asiakkaan valinnan mukaan joko toimipisteellä tai etänä.

Peruutusaikoja vapautuu ajanvaraukseen lähes viikottain, joten ajanvaraustilannetta kannattaa käydä katsomassa säännöllisesti, jos kaipaa samalle tai seuraavalle viikolle aikaa.

Mahdolliselle lähivastaanotolle asiakkaita suositellaan tulemaan enintään 5 minuuttia ennen varatun ajan alkua.

PERUMISKÄYTÄNNÖT: Terapiapalveluihin liittyen aika on peruttava 48 tuntia ennen sovittua tapaamista. Ammattilainen varaa oikeuden laskuttaa myöhemmin perutuista tai kokonaan peruuttamattomista palveluista.

Erikoisalat ja erityispätevyydet

 • Psykoterapia

Kiinnostuksen kohteet

 • Psykoterapia
 • Psyykkisistä traumoista kuntoutuminen
 • Psyykkinen valmennus
 • Liikunta- ja urheilupsykologia
 • Ahdistushäiriöt

Tutkinnot

 • Lyhytterapeutti

Kielitaito

 • suomi, äidinkieli
 • englanti, sujuva

Palvelut

 • Lyhytterapia, Yksityisasiakkaat
 • Tuki- ja kriisikäynti
 • Psykoterapiakoulutettavan antama hoito

Toimipisteet

Komppi Mehiläinen Hyvinkää
Parantolankatu 11, 1. krs.
Avoinna tänään
07:00 - 22:00
Puhelin, Ajanvaraus010 414 00Hinta 0,084 €/min
Puhelin, Vaihde010 414 0112Hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä. Ethän kirjoita tähän arkaluontoisia potilastietoja itsestäsi.