Mira Svahn-Airos

Työterveyshoitaja

Työterveyshoitajana olen työterveyshuollon työterveyshuoltopalveluiden koordinoija ja toteuttaja. Huolehdin työterveyshuollon prosessien toteutumisesta eli toteutan työpaikkaselvityksiä, terveystarkastuksia, terveysneuvontaa, ensiapuvalmiuden suunnittelua, työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. Lisäksi työterveyshoitajana edistän ja seuraan työntekijöiden ja työyhteisöjen työkykyä itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa kehittäen työterveysyhteistyötä työpaikan tarpeiden mukaan.

Terveystarkastukset toteutetaan kunkin työpaikan kanssa tehdyn työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan ja ne ovat osa työterveyshuollon kokonaisuutta.

Aikaa varataan tarkastukseen 1h., jos esimerkiksi mukana kuulo niin 1.5h

Niiden tavoitteena on: - työperäisten sairauksien tai oireiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy terveyden, työ- ja toimintakyvyn sekä voimavarojen arviointi, edistäminen ja ylläpitäminen - tietojen hankkiminen työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta - tietojen antaminen työhön liittyvistä terveysvaaroista ja -haitoista sekä henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta niiden välttämiseksi - mahdollisimman varhainen hoito- ja kuntoutustarpeen selvittäminen

Ajanvarausohje

En hoida vastaanotollani infektiopotilaita.

Aikojen varaamisessa kannattaa huomioida, että:

Mieleen liittyviin käynteihin varataan aikaa 30min-1h
Korvahuuhtelut 30min
Rokotteet 15min
Pistokset 30min
Ompeleet ja hakaset 30min
Sairaskäynnit 30min
Työkykytarkastukset 1h
Huumaustestausohjaus 30min
Teen myös etävastaanottoa ja videovastaaottoa

Tervetuloa vastaanotolle!

Erikoisalat ja erityispätevyydet

  • Työterveyshoitaja
  • Työterveyshuollon pätevyys

Kiinnostuksen kohteet

  • Työkyky
  • Työperäiset vaivat
  • Työhyvinvointi
  • Työurien pidentäminen
  • Työterveys

Tutkinnot

  • Terveydenhoitaja
  • Sairaanhoitaja Amk