Meri Kärkkäinen

Terveydenhoitaja

Toimin Digivalmentajana yksityis- ja työterveysasiakkaille. Digivalmennuksia kanssani voi aloittaa liittyen terveelliseen syömiseen, painonhallintaan, arki aktiivisuuteen, uniongelmiin, mielialaan, tupakasta irti pääsemiseen sekä alkoholin käytön vähentämiseen. https://www.mehilainen.fi/yrityksille/digitaaliset-palvelut/digivalmennukset. Soittopyynnöllä näistä lisää tietoa.

Pyrin auttamaan sinua yksilöllisesti elintapamuutosten vakiinnuttamisessa. Tehtävänäni on kuunnella, motivoida, kannustaa, tukea ja antaa uutta tietoa. Tarkoituksenmukaista on löytää ratkaisut pysyviiin muutoksiin ja saada tieto käytäntöön.

Erikoisalat ja erikoispätevyydet

  • Työterveyshoitaja

Kiinnostuksen kohteet

  • Elintapamuutos
  • Mielenterveys
  • Tupakkavieroitus
  • Painonhallinta
  • Uniongelmat

Tutkinnot

  • Terveydenhoitaja
  • Mielialavalmentaja
  • Digivalmentaja
  • Univalmentaja
syyskuu 2021viikko 38