Martina Salvén

Psykologi
Ammatinharjoittaja

Olen psykologi ja vastaanotolleni ovat tervetulleet niin aikuiset, kuin nuoret, lapset, vanhemmat ja lapsiperheet. Erityistä kokemusta ja koulutusta minulla on vanhempien, perheiden ja lasten parissa, olen tehnyt pitkään töitä mm lastenpsykiatrian puolella. Olen myös kouluttautunut lyhytterapeuttisen työotteen käytössä, ja minulle ovat myös tervetulleet aikuiset ja nuoret aikuiset, jotka ovat kohdanneet elämässä esimerkiksi jonkinlaisen haasteen mihin omat voimavarat eivät enää riitä, vaan on tunne siitä, että solmujen avaamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan myös psykologin apua.

Lapset, nuoret ja vanhemmat voivat tulla käynnille pohtimaan esimerkiksi lapsen kehityksellisiä haasteita, pelkotiloja ja arjen haasteita. Haasteet voivat myös liittyä päiväkotiin tai koulunkäyntiin, keskittymiseen tai oppimiseen. Voimme pohtia tunteiden ilmaisemista ja säätelyä, miten tukea ujoa, arkaa tai pelkäävää lasta tai toisaalta voimakkaasti itseään ilmaisevaa ja uhmakasta lasta. Tuen myös nuoria ja nuoria aikuisia esimerkiksi itsenäistymiseen, stressiin tai psyykkisen vointiin liittyvissä haasteissa. Teen lasten ja nuorten sosioemotionaaliset tutkimukset sekä kognitiiviset tutkimukset, joissa voidaan kartoittaa esimerkiksi oppimiseen liittyvät haasteet, ja koulukypsyystutkimukset.

Työskentelen mielellään vanhemmuuden ja adoptiovanhemmuuden parissa, vanhempien tukemisessa ja jaksamisen vahvistamisessa erityisesti reflektiivisen työotteen kautta. Käytän myös lyhytterapeuttista työotetta, johon olen kouluttautunut. Olen mielelläni mukana vahvistamassa vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja suhdetta.

Aikuisten kanssa työskentelen lyhytterapeuttisesti, esimerkiksi jonkun tietynlaisen haasteen tai pulman kanssa, joka voi liittyä elämänhallintaan, ihmissuhteisiin tai stressiin tai muuhun kriisiin, joka on tullut elämässä vastaan.

Työskentelyotteeni on aktiivinen, mutta kuunteleva, ja pyrin auttamaan löytämään uusia näkökulmia ja oivalluksia hankaliinkin tilanteisiin.

Jag är psykolog och till min mottagning är både vuxna, barn och unga samt familjer välkommna! Jag har erfarenhet av och har utbildat mig speciellt inom området barn och familj och jag har arbetat länge inom barnpsykiatrisk vård. Jag har också utbildat mig i korttidsterapeutiskt arbetssätt, och jag kan stöda unga och vuxna som stött på utmaningar och känner att de behöver stöd från en psykolog för att hitta lösningar.

Barn, unga och föräldrar kan komma till min mottagning för att fundera på olika utmaningar i utvecklingen, rädslor eller svårigheter i vardagslivet. Svårighterna kan också synas i skolan eller dagvården, så som svårigheter med koncentration och inlärning. Vi kan fundera kring känsloreglering, att stöda försiktiga och skygga barn eller barn som uttrycker sina känslor impulsivt och kraftigt. Jag stöder också unga i deras självständighetsprocess, stress, utbrändhet och situationer som belastar den mentala hälsan. Jag gör också kongitiva samt socioemotionella utredningar, och skolmognadsutredningar.

Jag jobbar gärna med föräldrar och föräldraskap samt adoptionsföräldraskap, jag stöder föräldrar och letar efter lösningar som passar just er familj. Jag använder mig av ett reflektivt samt korttidsterapeutiskt arbetssätt. Jag stöder gärna interaktionen samt relationerna i familjen.

Med vuxna arbetar jag korttidsterapeutiskt med fokus på en viss utmaning eller ett visst problem som kan hänga ihop med livshantering, relationer, stress eller någon annan kris som kommit emot i livet.

Mitt arbetssätt är aktivt, reflekterande och jag strävar till att hitta nya synvinklar och insikter tillsammans.

I’m a psychologist, and children, families and adults are all wellcome to book an appointment. I speak fluently english and have a background in childpsychiatry, and I work especially with families and children. I aim to understand the childs and families perspective and help families to find a new way of doing things. But I have also done short therapy training and can work with adults with a focused problem and goal, for example regarding problems with relationships, stress, copingskills or crisis that happen in life. I work with an active and reflective approach, with the goal of finding new angles and viewpoints to problems.

Puhun täysin sujuvaa ruotsia ja englantia suomen kielen lisäksi, ja osaan myös ranskaa.

En tee selvityksiä tai kannanottoja huoltajuuskiistohin.

Ajanvarausohje

Ei huoltajuuskiistoja.
Tapaan lapsia ja vanhempia. En työskentele pääsääntöisesti aikuisten kanssa muuten kuin nimenomaan vanhemmuuden tukemisessa.
Vanhemmat voivat tulla ensimmäiselle käynnille yksin tai lapsen kanssa.
Jos vanhemmat toivovat lapselle psykologin tutkimusta varataan yksi kartoittava käynti vanhemman ja lapsen kanssa. Sen pohjalta voidaan arvioida tutkimuksen tarpeellisuus ja laajuus. Lisäksi tulee usein yksi käynti vanhemmille jossa selvitetään lapsen kehityshistoriaa ja anamnestiset tiedot.
Sosioemotionaalinen tutkimus tarkoittaa lapsen psyykkisen hyvinvoinnin eli mm. masennusoireiden, käytösoireden ja/tai ahdistusoireden kartoittamista ja selvittämistä. Käyntejä n. 3-5 sekä yhteenveto tutkimustuloksista.
Suppeaan kognitiiviseen tutkimukseen menee noin 1 kerta, laajempi kognitiivinen tutkimus 3 kertaa.

Erikoisalat ja erityispätevyydet

  • Psykologia

Kiinnostuksen kohteet

  • Lasten psykologiset tutkimukset
  • Ahdistus
  • Psyykkinen jaksaminen
  • Kriisityö/debriefing
  • Mielialahäiriöt

Tutkinnot

  • Psykologi

Kielitaito

  • suomi, äidinkieli
  • ruotsi, äidinkieli
  • englanti, äidinkieli

Toimipisteet

Mehiläinen Helsinki Töölö
Pohjoinen Hesperiankatu 17
Avoinna tänään
08:00 - 21:00
Puhelin, Ajanvaraus010 414 00Hinta 0,084 €/min
Puhelin, Vaihde010 414 0112Hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min