Johanna Eskeli

Terapeutti

Olen työskennellyt puheterapeuttina kunnallisella ja yksityisellä puolella. Minulla on monipuolista kokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Aikuisasiakkaista osaamista on kertynyt afasian ja dysartrian arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Aiemmin opiskelemani kuntoutuksen ohjaajaopinnot sekä psykologian perusopinnot ovat antaneet minulle kokonaisvaltaista osaamista työtäni varten. Lisäksi ohjaajana toimiminen useissa erilaisissa lasten harrastustoimissa on antanut minulle monipuolista kokemusta lasten kanssa toimimisesta. Työni ohella olen käynyt useita lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Puheterapiaa toteutan sekä asiakkaan lähiympäristössä Oulun alueella että etäkuntoutuksena.

Koulutukset:

Puheterapeutti, FM 2011

Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu (AMK) 100 op

Psykologian perusopinnot 15 ov

Lasten änkytyskoulutus

Kosketusvihjeet käyttöön! – Peruskurssi puheterapeuteille

Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla

Lasten äänteellisten pulmien koulutus

Kuvien käyttö puheterapiassa

PRT (Pivotal response treatment) menetelmän koulutus

Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin

GAS (Goal Attainment Scaling), sisäinen koulutus

Picture Exchange Communication System (PECS)

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -Workshop

Leikki lapsen kehityksen tukena

Keskittyminen kuntoutuksen perusedellytyksenä

Pintaa syvemmälle- Sukelluksia kertovaan kielenkäyttöön

Ajanvarausohje

Minut tavoittaa numerosta 040 1256 232.

Kielitaito

  • suomi, työkieli

Toimipisteet

Mehiläinen Terapiaklinikka Oulu
Uusikatu 53
Puhelin, Ajanvaraus050 449 7739Hinta 0,084 €/min