Johanna Eskeli

Puheterapeutti, tiimivastaava

Olen työskennellyt puheterapeuttina kunnallisella ja yksityisellä puolella. Minulla on monipuolista kokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Aikuisasiakkaista osaamista on kertynyt afasian ja dysartrian arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Aiemmin opiskelemani kuntoutuksen ohjaajaopinnot sekä psykologian perusopinnot ovat antaneet minulle kokonaisvaltaista osaamista työtäni varten. Lisäksi ohjaajana toimiminen useissa erilaisissa lasten harrastustoimissa on antanut minulle monipuolista kokemusta lasten kanssa toimimisesta. Työni ohella olen käynyt useita lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Puheterapiaa toteutan sekä asiakkaan lähiympäristössä Oulun alueella että etäkuntoutuksena.

Koulutukset:

Puheterapeutti, FM 2011

Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu (AMK) 100 op

Psykologian perusopinnot 15 ov

Eritysosaaminen:

Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus

Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus

Kela lääkinnällinen kuntoutus

Kerronnan kuntoutus

Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus

Kuvakommunikointi

Neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutus

Monikielisten asiakkaiden kuntoutus

Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus

Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus

Suun motoriikan kuntoutus

Tukiviittomat

Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus

Äännevirheiden kuntoutus

Ajanvarausohje

Minut tavoittaa numerosta 040 1256 232.

Kielitaito

  • suomi, työkieli

Toimipisteet

Mehiläinen Terapiaklinikka Oulu
Uusikatu 53
Puhelin, Ajanvaraus050 449 7739Hinta 0,084 €/min