Jenny Halin

Psykologi

Olen yli 10 vuotta työskennellyt psykologina lasten ja perheiden parissa. Mehiläisessä teen lasten psykologisia tutkimuksia sekä tuen vanhempia erilaisissa lasten haasteissa.

Voit varata aikaa lapsen kehitykseen ja tunne-elämään liittyvissä asioissa, jos

 • lapsen taidot tai oppiminen eivät kehity odotusten mukaan
 • lapsen käyttäytyminen tai tunne-elämä (jännitys, pelot) herättävät huolta
 • arki lapsen kanssa takkuaa
 • lapsi tarvitsee tukea kaverisuhteissa
 • lapsella on päiväkodissa / koulussa vaikeuksia tai lapsen kanssa toimivilla työntekijöillä on huolta lapsen tilanteesta

Lasten psykologiset tutkimukset voivat olla kehitystason (kognitiivinen) tai tunne-elämän (sosioemotionaalinen) arvioita. Kehitystasotutkimuksella voidaan arvioida esim. lapsen kouluvalmiutta, oppimisvaikeuksia tai mahdollisia neuropsykiatrisia piirteitä (adhd, autismin kirjo). Tunne-elämän tutkimuksella voidaan arvioida lapsen masennus-, ahdistus- tai käytösoireilun luonnetta ja vakavuutta. Lapsen sosioemotionaalinen tutkimus sisältää lähes aina vähintään suppean kognitiivisen tutkimuksen.

Suppea psykologinen tutkimus (lapset):

Suppealla psykologin tutkimuksella arvioidaan lapsen tiedollinen ja taidollinen kehitystaso. Tutkimus sisältää kielellisten päättelytaitojen, näönvaraisen päättelykyvyn, työmuistin ja tiedon prosessointinopeuden arvioinnin. Tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai kouluvalmiutta. Käyntejä suppeaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 2-3 kertaa (à 60min, yht. 372-558 €).

Laaja psykologinen tutkimus (lapset):

Laaja psykologin tutkimus sisältää kehitystason arvion lisäksi tarkemman arvion oppimisvaikeuden tai käytöspulmien neuropsykologisesta luonteesta. Tutkimuksen tarkoituksena voi olla esimerkiksi mahdollisten adhd- tai autismikirjon piirteiden tai laajempi kielellisten toimintojen, esim. luki-vaikeuden, arviointi. Käyntejä laajempaan tutkimukseen varataan alkukartoituskäynnin jälkeen 4-5 kertaa (à 60min, yht. 744-995 €).

Tutkimukset sisältävät palautekäynnin, lausunnon sekä suositukset opettajalle tai varhaiskasvattajalle lapsen parhaaksi tukemiseksi oppimisympäristössään.

Teen tutkimuksia 4-16-vuotiaille.

Ohjaus-, neuvonta- ja tukikäynnit

Työskentelen mielelläni vanhemmuuden parissa ja tarjoan myös keskustelukäyntejä vanhemmille lapsen asioissa. Olen perehtynyt erityisesti lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tarkasteluun ja olen mielelläni mukana vahvistamassa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Tällöin on hyvä varata perhekäynti yhdessä lapsen ja vanhemman/vanhempien kanssa. Myös lapsen yksilölliset tukikeskustelut ovat mahdollisia vanhemman tapaamisen jälkeen.

Tervetuloa vastaanotolle!

Yksittäinen konsultaatio- tai tukikäynti 60 min /95 €.

Laajempi alkuhaastattelu ja esitietojen hankinta lapsen tutkimuksiin liittyen 60-90min /186€.

Ajanvarausohje

Jos vanhemmat toivovat lapselle psykologin tutkimusta, voivat he halutessaan varata itselleen ensin konsultaatiokäynnin lapsen tilanteen arvioimiseksi. Ensikäynnin voi varata myös vanhemmille/vanhemmalle lapsen kanssa. Alkukartoituksen pohjalta voidaan yhdessä vanhemman kanssa arvioida tutkimuksen tarpeellisuus ja laajuus.

Erikoisalat ja erityispätevyydet

 • Psykologia

Kiinnostuksen kohteet

 • Lasten psykologiset tutkimukset
 • Kriisityö/debriefing
 • Psyykkinen jaksaminen

Kielitaito

 • suomi, äidinkieli
 • englanti, sujuva

Palvelut

 • Koulukypsyystutkimus
 • LUKI-häiriötutkimus 6 – 16-vuotiaille lapsille
 • Lasten Mehiläinen
 • Vanhempien ohjaus

Toimipisteet

Mehiläinen Pori
Kuninkaantie 3
Avoinna tänään
08:00 - 18:00
Puhelin, Ajanvaraus010 414 00Hinta 0,084 €/min
Puhelin, Vaihde010 414 0112Hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min