Kaulavaltimon ahtauma

Valtimokovettumataudin yksi kolmesta tavallisimmasta ilmenemismuodosta on aivoihin verta vievien valtimoiden ahtauma. Tyypillisesti kyseessä on kaulavaltimon (arteria carotis) haarautumiskohdan ahtauma.

Kaulavaltimoahtauman riskit

Ahtauma kaulavaltimossa aiheuttaa potilaalle kohonneen aivohalvausriskin.

Kaulavaltimoahtauman oireet

Ahtauma voi löytyä seulontatutkimuksessa oireettomassa vaiheessa, mutta se voi aiheuttaa myös ohimeneviä oireita, kuten toispuoleisen näönmenetyksen, raajojen puutumisen, puheentuoton häiriön tai halvausoireen. Kaulavaltimoahtauma voi olla myös pysyvän aivohalvauksen syynä.

Kaulavaltimoahtauman hoito

Oireilleessa tilanteessa tulee mahdollisimman pikaisesti ottaa yhteyttä neurologiin, sillä tällaisen esioireen aiheuttanut tiukka ahtauma tulisi hoitaa suositusten mukaan kirurgisesti mielellään viikon sisällä, joskus jopa nopeammin. Aina kirurgia ei ole tarpeellista, mutta tilanne punnitaan potilaskohtaisesti.

Oireeton, yleensä sattumalta löytynyt kaulavaltimon ahtauma ei vaadi näin kiireellistä aikataulua. Oireettomassa vaiheessa tulee tarkkaan käydä läpi mahdollisen toimenpiteen hyödyt ja haitat potilaskohtaisesti. Jos epäilet oireita, voit ottaa yhteyttä yleislääkäriin

Tässä tarkoituksessa pallolaajennus (ja stenttaus) on Suomessa toistaiseksi vaihtoehtoinen hoitomuoto, jota käytetään vain tutkimusasetelmissa, sillä suonensisäisistä hoidoista saadut tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Pekka Aho
LKT, dosentti, verisuonikir erikoislääkäri
9.9
Voitto Aittola
Sydän- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri
Anders Albäck
Dosentti, kirurgian ja verisuonikir. erik.lääkäri
9.7
Päivi Hartikainen
LT, Dosentti, Neurologian erikoislääkäri
Katso seuraava vapaa aika
huhtikuu 2021viikko 16
Ei vapaita aikoja tälle valinnalle, ole hyvä ja ota yhteyttä soittamalla numeroon:010 414 00*