Yli 94 % Psykologivälityksen ammatinharjoittajista kokee yhteistyön Psykologivälityksen kanssa erittäin sujuvaksi

Psykologivälityksen kautta työskentelevät psykologiammatinharjoittajat ovat meille äärimmäisen tärkeitä yhteistyökumppaneita, joita haluamme palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän johdosta järjestimme huhtikuussa 2022 psykologiammatinharjoittajille tyytyväisyyskyselyn, jossa pyysimme heiltä palautetta yhteistyöstä kanssamme.

Halusimme kyselyn avulla selvittää, missä olemme onnistuneet ja mitä voisimme vielä kehittää. Kyselyyn vastasi 67 Psykologivälityksen kautta työskentelevää ammatinharjoittajaa.

Yhteistyön sujuvuus arjessa on meille tärkeää

Iloksemme saimme kyselyssä erittäin hyvää palautetta yhteistyön sujuvuudesta. Yli 94 % Psykologivälityksen kautta työskentelevistä ammatinharjoittajista kertoi kokevansa yhteistyön Psykologivälityksen kanssa sujuvaksi.

Tärkeä tavoitteemme on tehdä psykologiammatinharjoittajien arjesta mahdollisimman helppoa avustamalla heitä kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä tilanteissa, aina yrityksen perustamisesta alkaen. Ammatinharjoittajat kertoivatkin kyselyssä olevansa tyytyväisiä siihen, että he voivat itse keskittyä tärkeimpään eli psykologin työhön.

Psykologivälityksen kautta on helppo lähteä tekemään keikkoja, kun kaikki hoituu valmiiksi sopimuksista työvälineisiin. Itse saa keskittyä työn tekemiseen. Työn joustava sovitettavuus omaan kalenteriin iso plussa perhe-elämän kannalta. Jos työhön liittyen on ollut jotakin kysyttävää, olen saanut vastaukset kysymyksiin helposti ja nopeasti. Yhteistyö on sujunut hyvin reilun parin vuoden ajan kaikkien Psykologivälityksen työntekijöiden kanssa.


Psykologien tyytyväisyyden puolesta puhuu myös se, että selvästi suurin osa vastaajista kertoo jatkavansa työskentelyä todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti Psykologivälityksen kautta jatkossakin.

Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen on psykologeille tärkeää

Jo keväällä 2021 toteutetussa psykologien tyytyväisyyskyselyssämme kävi ilmi, että oman ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen on psykologeille tärkeä asia. Lanseerasimme tähän toiveeseen vastataksemme viime vuonna psykologeille ja psykologian opiskelijoille tarkoitetut Share & Learn –webinaarit. Webinaarimme ovat olleet erittäin pidettyjä ja kyselyssä saimme webinaarien yleisarvosanaksi yli 4 tähteä.

Share & Learn -webinaareissa käsitellään asiantuntijavieraiden johdolla psykologintyöhön liittyviä ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita. Webinaarien lisäksi saimme kyselyssä hyvää palautetta konsultaatiosta, jossa ammatinharjoittajillamme on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan asiantuntevien vastaavien psykologiemme johdolla.

Konsultaatiomahdollisuus on tärkeä, saan asiantuntevaa tukea ja neuvontaa.


Ammatinharjoittajat voivat sopia Psykologivälityksen vastaavien psykologien kanssa säännöllisestä konsultaatiosta tai aina tarpeen tullen varata erillisen konsultaatioajan. Kyselyssä yli 80 % vastaajista kertoi saavansa riittävästi apua ja tukea psykologin työhön.

Yhteisöllisyyden lisääminen on seuraava tavoitteemme

Olemme erittäin kiitollisia kaikesta saamastamme palautteesta. Aina on tilaa kehitykselle ja kiitämmekin kaikkia kyselyyn vastanneita arvokkaista kehitysideoista, joiden avulla voimme viedä toimintaamme eteenpäin.

Erityisesti ammatinharjoittajiemme keskuudessa nousi esiin toive yhteisöllisyyden lisäämisestä. Tämä on erittäin ymmärrettävää, etenkin pitkän poikkeusajan jälkeen - emmehän ole juurikaan päässeet tapaamaan toisiamme viime aikoina.

Olemme lähteneet tähän toiveeseen vastataksemme kehittämään yksilökonsultaation oheen uutta ryhmäkonsultaatiomallia vastaavien psykologiemme johdolla. Tarkoituksemme on lanseerata ryhmäkonsultaatiot ammatinharjoittajillemme jo tulevana syksynä.

Sinustako ammatinharjoittaja Mehiläisen Psykologivälitykseen?

Psykologivälitys tarjoaa psykologiammatinharjoittajille monipuolisia ja mielenkiintoisia töitä. Tämä ilmeni myös tyytyväisyyskyselyn tuloksissa, joiden mukaan yli 87 % vastaajista kertoi olevansa erittäin tyytyväisiä saamiinsa työtehtäviin.

Psykologivälitys on laillistettujen psykologien verkosto ja sinäkin voit liittyä mukaan yli 1000 psykologin verkostoon, vaikka et vielä olisikaan ammatinharjoittaja.

Tutustu Psykologivälitykseen tarkemmin tästä ja jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Mehiläisen Psykologivälityksen ammatinharjoittajien tyytyväisyyskysely toteutettiin 6.-24.4.2022.
Kyselyyn vastasi 67 Psykologivälityksen ammatinharjoittajaa.