Psykologipalveluiden tyytyväisyyskysely

Yli 91 prosenttia Mehiläisen Psykologipalveluiden ammatinharjoittajista kokee yhteistyön Psykologipalveluiden kanssa helpoksi.

Mehiläisen Psykologipalveluiden kautta työskentelevät psykologiammatinharjoittajat ovat korvaamattoman tärkeässä asemassa ja haluamme Psykologipalveluissa tarjota heille mahdollisimman hyvää palvelua sekä sujuvaa yhteistyötä. Toteutimme helmi-maaliskuussa 2023 ammatinharjoittajien tyytyväisyyskyselyn, jossa pyysimme kauttamme työskenneiltä psykologeilta palautetta yhteistyön sujuvuudesta kanssamme.

Tyytyväisyyskyselyn avulla halusimme selvittää, mikä toiminnassamme on erityisen onnistunutta ja missä meillä olisi mahdollisesti vielä kehitettävää. Kyselyyn vastasi 69 Psykologipalveluiden kautta vuosien 2022-2023 aikana työskennellyttä tai edelleen työskentelevää ammatinharjoittajaa.

Tavoitteena tehdä psykologien työstä mahdollisimman sujuvaa

Kyselyn vastauksia oli ilahduttavaa käydä läpi, sillä saimme runsaasti hyvää palautetta ja kiitosta ammatinharjoittajiltamme. Erityisesti yhteistyö Psykologipalveluiden kanssa koettiin sujuvaksi. Reilu 91 % kyselyyn vastanneista psykologiammatinharjoittajista koki yhteistyön kanssamme olevan helppoa.

Meille on tärkeää, että psykologien työ olisi mahdollisimman sujuvaa ja mutkatonta. Toisinaan ammatinharjoittajana eteen tulee kuitenkin erilaisia haasteita ja pyrimme aina reagoimaan sekä selvittämään nämä tilanteet pikaisesti. Yli 82 % kyselyyn vastanneista kokee, että erilaisten haasteiden selvittäminen on Psykologipalveluiden kanssa helppoa. Suurin osa myös kokee saaneensa riittävästi apua ja tukea niin ammatinharjoittajuuteen, kuin itse psykologinkin työhön.

Asiat ovat hoituneet todella hyvin ja olen saanut lämmintä ja riittävää tukea työhöni.

Ammattitaidon kehittäminen on psykologeille tärkeää

Asioiden sujuvuuden lisäksi moni ammatinharjoittajista kokee, että työ sekä vapaa-aika ovat tasapainossa ja työn ohella aikaa jää esimerkiksi itsensä kouluttamiseen.

Kouluttautumisen sekä ammattitaidon kehittämisen tueksi Mehiläisen Psykologipalvelut on jo yli kahden vuoden ajan järjestänyt kuukausittain psykologeille suunnattuja Share & Learn –webinaareja, joissa käsitellään asiantuntijavieraiden johdolla psykologin työhön liittyviä ajankohtaisia sekä mielenkiintoisia aiheita. Webinaarit ovat olleet erittäin pidettyjä ja tämän vuoden tyytyväisyyskyselyssä saimme jälleen webinaarien yleisarvosanaksi yli 4 tähteä.

Ammattitaidon ja oman osaamisen jatkuva kehittäminen on psykologeille tärkeää. Pyrimme jatkossa tarjoamaan ammatinharjoittajillemme entistäkin parempia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Ensi syksystä alkaen tulemme järjestämään webinaarien ohella ammatinharjoittajillemme sisäisiä koulutuksia tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista.

Kauttamme työskentelevillä ammatinharjoittajilla on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan webinaarien ja koulutusten lisäksi Psykologipalveluiden vastaavien psykologien pitämissä yksilö- ja ryhmäkonsultaatioissa. Konsultaatiomahdollisuus on pidetty palvelu, jota monet ammatinharjoittajistamme hyödyntävät aktiivisesti. Laajennamme ryhmäkonsultaatiopalveluamme ensi syksystä alkaen avaamalla ajanvarauskalenterit, joista kauttamme työskentelevät ammatinharjoittajat pääsevät ilmoittautumaan itselle parhaiten sopivaan ryhmään.

Psykologipalvelut tarjoaa ammatinharjoittajille monipuolisia työmahdollisuuksia

Psykologipalvelut tarjoaa ammatinharjoittajille monipuolisia sekä mielenkiintoisia työmahdollisuuksia ja tämä oli iloksemme nähtävissä tyytyväisyyskyselyn tuloksissakin. Noin 85 % vastaajista kertoi olevansa tyytyväisiä saamiinsa työtehtäviin. Suurin osa tarjoamastamme työstä on opiskeluhuollon sekä perheneuvolan tai muun lasten ja nuorten kanssa tehtävän työn parissa. Pyrimme jatkuvasti laajentamaan sekä monipuolistamaan työtarjontaamme vastataksemme monipuolisiin toiveisiin.

Julkaisimme hiljattain ammatinharjoittajillemme työtoivekyselyn, jonka täyttämällä verkostomme psykologit voivat helposti ilmoittaa, millaisista työmahdollisuuksista ovat kiinnostuneita. Kyselyyn vastaamalla voi lisäksi kertoa omasta osaamisestaan ja kokemuksestaan sekä siitä, millaisiin työtehtäviin olisi kiinnostunut perehtymään. Kyselyn vastausten perusteella osaamme tarjota verkostomme psykologeille jatkossa entistäkin paremmin kunkin osaamista ja toiveita vastaavaa työtä.

Ammatinharjoittajaksi Mehiläisen Psykologipalveluihin?

Psykologipalvelut on laillistettujen psykologien verkosto, johon sinäkin voit liittyä mukaan, vaikka et vielä olisikaan ammatinharjoittaja. Psykologipalveluiden verkostoon kuuluu tällä hetkellä noin 2 000 psykologia ja kauttamme työskentelee aktiivisesti lähes 200 psykologia.

Tutustu Psykologivälitykseen ja jätä yhteystietosi

Mehiläisen Psykologipalveluiden ammatinharjoittajien tyytyväisyyskysely toteutettiin 20.2.-5.3.2023.
Kyselyyn vastasi 69 Psykologipalveluiden ammatinharjoittajaa.

Lisää aiheesta