Farmakogeneettinen paneeli

Farmakogeneettinen paneeli on verinäytteestä tehtävä tutkimus

Miksi toisille aiheutuu lääkkeestä huimausta ja pahoinvointia, kun osa taas voi syödä moninkertaisen annoksen lääkettä ilman minkäänlaista vaikutusta? Entä miksi toisille ei tunnu löytyvän mitään sopivaa kipu- tai masennuslääkettä?

Mehiläisen laboratoriossa on mahdollista saada vastaus näihin kysymyksiin. Tutkimuksessa hyödynnetään farmakogeneettistä analytiikkaa, joka mahdollistaa lääkkeiden vaikutusten tutkimisen hyvinkin yksilöllisesti geenitestin avulla.

Mikä on farmakogeneettinen paneelitutkimus?

Farmakogeneettinen paneeli on geenitesti, jota hyödynnetään silloin, kun sinulle halutaan valita mahdollisimman sopiva lääkitys ja samalla minimoida lääkityksen mahdolliset ikävät sivuvaikutukset. Se on verinäytteestä tehtävä tutkimus, joka selvittää perintötekijöidesi vaikutusta siihen, mitkä eri lääkkeet sinulle sopivat ja mitkä taas eivät.

Mehiläisessä farmakogeneettisessä testipaneelissa tutkitaan 20 eri perintötekijää. Perintötekijöitäsi verrataan sadan yleisesti määrättävän lääkeaineen toimintaan, tehoon ja haittavaikutusriskiin.

Mukana tutkimuksessa on mm. kipulääke kodeiini, useat masennuslääkkeet, sydän- ja rytmihäiriölääkkeet (beetasalpaajat), verenohennuslääkkeet (varfariini, klopidogreeli) ja epilepsialääkkeet (karbamatsepiini).

Milloin farmakogeneettinen geenitesti kannattaa tehdä?

Farmakogeneettisestä paneelista voi olla hyötyä, kun:

 • halutaan ennakoida määrättävien lääkkeiden toimivuutta
 • arvioidaan tarvetta poikkeavalle annostelulle
 • pyritään ennakoimaan vaikutuksia aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin.

Jos sinulle on kerran tehty farmakogeneettinen paneelitutkimus, voi sen tuloksia hyödyntää jatkossakin aina, kun lääkäri miettii sinulle sopivinta lääkitystä. Tutkimustuloksesi on siis aina voimassa. Lääkitys, sairaudet tai esimerkiksi raskaus eivät vaikuta geenitutkimuksen tuloksiin.

Miten tutkimukseen pääsee?

Farmakogeneettiseen tutkimukseen voit tulla ilman lähetettä. Useimmiten farmakogeneettinen testi tehdään kuitenkin lääkärin suosittelemana, eli lähetteellä, jos kyseessä on sopivan lääkityksen valinta hoitoosi liittyen.

Näin tulet farmakogeneettiseen testiin

Kun olet tulossa näytteenottoon, voit varata ajan tai tulla aukioloajan puitteissa ilman ajanvarausta. Kun varaat ajan, voit tehdä sen joko verkkoajanvarauksessa, OmaMehiläinen-palvelussa tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 414 00 (0,084 €/min).

Geenitesti tehdään verinäytteestä eikä se vaadi erityisvalmisteluja, kuten ravinnotta oloa tai tiettyä kellonaikaa.

Farmakogeneettisen paneelin hinta

Katso farmakogeneettisen paneelin hinta laboratoriotutkimusten hinnastosta.

Hinta sisältää:

 • Verinäytteen oton ja tutkimisen valitsemassasi Mehiläisen toimipisteessä
 • Tulosten toimittamisen

Huomioithan, että ainoastaan lääkärin lähetteellä tehdyistä tutkimuksista korvataan Kela-korvaus .

Testitulokset OmaMehiläisessä

Laboratoriokokeiden tulokset tulevat OmaMehiläiseen ja jäävät sinne talteen. Tutkimustulosten mukana on myös kattavampi tulkita pdf-tiedostona. Liitteitä ei tallenneta OmaMehiläiseen.

OmaMehiläistä voit käyttää kännykälläsi lataamalla OmaMehiläinen-sovelluksen sovelluskaupasta tai tietokoneella toimivan OmaMehiläinen-verkkoversion kautta.

Lataa OmaMehiläinen-mobiilisovellus iPhoneen 

Lataa OmaMehiläinen-mobiilisovellus Android-puhelimeen 

Tulos tulkintoineen voidaan tallentaa henkilön suostumuksella henkilökohtaiseen geenitaltiopalveluun , josta tieto on hyödynnettävissä esim. uutta lääkettä määrättäessä. Tulos on mahdollista liittää myös Lääkkeeni -sovellukseen, jolloin se mm. varoittaa mahdollisista sopimattomista lääkeaineista.

Keskustelemalla lääkärisi kanssa laboratoriotestien tuloksista saat niille ammattilaisen tulkinnan sekä ohjeet oman terveytesi edistämiseen.

Jos olet käynyt testissä lääkärin lähetteellä, kannattaa lääkärin kanssa sopia tulosten saamisesta ja jatkotoimenpiteistä.

Farmakogeneettinen paneeli -laboratoriopaketti

Mitä lääkeaineita farmakogeneettiseen testiin kuuluu?

Mehiläisen farmakogeneettinen paneeli -laboratoriotutkimus sisältää 20 geenitutkimusta ja 100 lääkeainetta:

 • CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, CYP4F2 (sytokromi P450 isoentsyymit): Useiden lääkeaineiden metabolianopeuden ("aineenvaihduntanopeuden") arvioimiseksi; esim. kodeiini, kofeiini, tramadoli, oksikodoni, amitriptyliini, nortriptyliini, klomipramiini, klopidogreeli, trimipramiini, doksepiini, venlafaksiini, sitalopraami, essitalopraami, sertraliini, paroksetiini, haloperidoli, aripipratsoli, tsuklopentiksoli, pimotsidi, metoprololi, karvediloli, propafenoni, flekainidi, atomoksetiini, tamoksifeeni, esomepratsoli, lansopratsoli, omepratsoli, pantopratsoli
 • SLCO1B1: Statiinihoidon aiheuttaman myopatiariskin ("lihaskipuriskin") arvioimiseksi (erit. simvastatiini)
 • VKORC1 (K-vitamiini-epoksireduktaasi): Varfariinin yksilöllisen annostelun määrittämiseksi
 • FII (protrombiini) ja FV (hyytymistekijä V): Laskimotukosvaaran arvioimiseksi esim. ennen e-pillereiden käytön aloitusta, ennen raskautta tai leikkausta. Laskimotukoksen etiologian ("taustasyyn") selvittämiseksi ja riskisukuun kuuluvien henkilöiden laskimotukosvaaran arvioimiseksi.
 • ALDH2: Alkoholidehydrogenaasi kertoo alkoholin metabolianopeudesta.
 • G6PD: G6PD puutoksessa tietyt lääkeaineet ja ruoka-aineet voivat aiheuttaa hemolyyttisen anemian. Riski erityisesti maahanmuuttajaväestöllä.
 • ABCB1, DPYD, IFNL3, TPMT, UGT1A1: geenejä, joiden varianteilla vaikutusta mm. muutamien syöpälääkkeiden annostelussa.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.6
Antti M Aarnisalo
Yleislääketieteen erikoislääkäri