Farmakogeneettinen paneeli

Miksi toinen saa lääkkeestä huimausta ja pahoinvointia, kun toinen voi syödä moninkertaisen annoksen lääkettä ilman minkäänlaista vaikutusta? Miksi toisille ei tunnu löytyvän mitään sopivaa kipu- tai masennuslääkettä?

Miksi farmakogeneettinen paneeli kannattaa tehdä?

Farmakogeneettinen paneeli on verinäytteestä tehtävä tutkimus, joka selvittää perintötekijöiden vaikutusta siihen, miten eri lääkeaineet soveltuvat tutkittavalle henkilölle ja vaikuttavat häneen. Paneelissa tutkitaan 20 eri perintötekijää, joiden muutokset vaikuttavat sataan eri yleisesti määrättävän lääkeaineen toimintaan, tehoon ja haittavaikutusriskiin tutkittavalla henkilöllä. Esimerkkeinä voidaan mainita kipulääke kodeiini, useat depressiolääkkeet, sydän- ja rytmihäiriölääkkeet (beetasalpaajat), verenohennuslääkkeet (varfariini, klopidogreeli) ja epilepsialääkkeet (karbamatsepiini).

Farmakogeneettisen paneelin perusteella voidaan ennakoida henkilölle määrättävien lääkkeiden toimivuutta, tarvetta poikkeavalle annostelulle ja vaikutuksia aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin. 99% niistä henkilöistä, joilla geenitesti osoittaa poikkeavan metaboliatyypin pyytää lääkäriltä neuvoa lääkityksensä muutoksiin.1

1) Carere DA, et al. Prescription medication changes following direct-to-consumer personal genomic testing: findings from the Impact of Personal Genomics (PGen) Study Genet Med. 2016 Sep 22. doi: 10.1038/gim.2016.141

Mitä farmakogeneettinen paneeli -laboratoriopaketti sisältää?

Farmakogeneettinen paneeli -laboratoriotutkimus sisältää 20 geenitutkimusta:

  • CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, CYP4F2 (sytokromi P450 isoentsyymit): Useiden lääkeaineiden metabolianopeuden ("aineenvaihduntanopeuden") arvioimiseksi; esim. kodeiini, kofeiini, tramadoli, oksikodoni, amitriptyliini, nortriptyliini, klomipramiini, klopidogreeli, trimipramiini, doksepiini, venlafaksiini, sitalopraami, essitalopraami, sertraliini, paroksetiini, haloperidoli, aripipratsoli, tsuklopentiksoli, pimotsidi, metoprololi, karvediloli, propafenoni, flekainidi, atomoksetiini, tamoksifeeni, esomepratsoli, lansopratsoli, omepratsoli, pantopratsoli
  • SLCO1B1: Statiinihoidon aiheuttaman myopatiariskin ("lihaskipuriskin") arvioimiseksi (erit. simvastatiini)
  • VKORC1 (K-vitamiini-epoksireduktaasi): Varfariinin yksilöllisen annostelun määrittämiseksi
  • FII (protrombiini) ja FV (hyytymistekijä V): Laskimotukosvaaran arvioimiseksi esim. ennen e-pillereiden käytön aloitusta, ennen raskautta tai leikkausta. Laskimotukoksen etiologian ("taustasyyn") selvittämiseksi ja riskisukuun kuuluvien henkilöiden laskimotukosvaaran arvioimiseksi.
  • ALDH2: Alkoholidehydrogenaasi kertoo alkoholin metabolianopeudesta.
  • G6PD: G6PD puutoksessa tietyt lääkeaineet ja ruoka-aineet voivat aiheuttaa hemolyyttisen anemian. Riski erityisesti maahanmuuttajaväestöllä.
  • ABCB1, DPYD, IFNL3, TPMT, UGT1A1: geenejä, joiden varianteilla vaikutusta mm. muutamien syöpälääkkeiden annostelussa.

Farmakogeneettisen paneelin hinta

Katso farmakogeneettisen paneelin hinta laboratoriotutkimusten hinnastosta.

Hinta sisältää:

  • Verinäytteen oton ja tutkimisen valitsemassasi Mehiläisen toimipisteessä
  • Tulosten toimittamisen

Huomioithan, että ainoastaan lääkärin lähetteellä tehdyistä tutkimuksista korvataan Kela-korvaus .

Miten tutkimukseen pääsee?

Tutkimukseen voi tulla ilman lähetettä. Tutkimus tehdään verinäytteestä eikä se vaadi erityisvalmisteluja, kuten ravinnotta oloa tai tiettyä kellonaikaa. Voit varata ajan verkkoajanvarauksesta  mihin tahansa Mehiläisen laboratorioon tai tulla aukioloajan puitteissa ilman ajanvarausta.

Tulosten saaminen

Vastausaika on 15–25 arkipäivää. Tutkimuksesta annetaan lausunto ja laboratoriovastauksen liitteenä kattavampi tulkinta pdf–muotoisena. Laboratoriokokeiden tulokset ja lausunto tulevat OmaMehiläiseen ja jäävät sinne talteen. Liitteitä ei tallenneta OmaMehiläiseen. OmaMehiläistä voit käyttää kännykälläsi lataamalla OmaMehiläinen-sovelluksen sovelluskaupasta. Tietokoneella toimivaan OmaMehiläinen-verkkoversioon pääset täältä.  

Lataa OmaMehiläinen-mobiilisovellus iPhoneen 

Lataa OmaMehiläinen-mobiilisovellus Android-puhelimeen 

Tulos tulkintoineen voidaan tallentaa henkilön suostumuksella henkilökohtaiseen geenitaltiopalveluun , josta tieto on hyödynnettävissä esim. uutta lääkettä määrättäessä. Tulos on mahdollista liittää myös Lääkkeeni -sovellukseen, jolloin se mm. varoittaa mahdollisista sopimattomista lääkeaineista.

Lausunnot

Keskustelemalla lääkärisi kanssa laboratoriotestien tuloksista saat niille ammattilaisen tulkinnan sekä ohjeet oman terveytesi edistämiseen.

Voit olla yhteydessä omaan lääkäriisi tai varata ajan yleislääkärillemme lausunnon saamiseksi verkkoajanvarauksesta  tai puhelimitse asiakaspalvelustamme numerosta 010 414 00 (0,084 €/min).

Jos olet käynyt testissä lääkärin lähetteellä, kannattaa lääkärin kanssa sopia tulosten saamisesta ja jatko-ohjauksesta.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tapio Ahola
Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri
9.7
Teemu Ahola
LT, Kardiologian -ja sisätautien erikoislääkäri
Antti Airio
Sisätautien ja reumasair. erikoislääkäri
9.9
Virpi Alahuhta
Sisätaut. ja yleislääket.erik.lääkäri
9.9

Lisää aiheesta

joulukuu 2021viikko 48