Ajoitusta vaativat laboratoriotutkimukset

Osa laboratoriotutkimuksista vaatii ajoitettua näytteenottoa, sillä vuorokausivaihtelu vaikuttaa pitoisuuksien tasoon kehossa. Myös tulosten tulkinta on helpompaa, sillä tutkimuksen viitearvot on laadittu ajoitetulle näytteenotolle.

Tyreotropiinia, eli tyreoideaa stimuloivaa hormonia (TSH), mittaava TSH-näyte voidaan tarvittaessa ottaa myös alla olevassa taulukossa annettujen suositusaikojen ulkopuolella, jolloin tutkimuksen yhteyteen tulostuu kommentti: ”Otettu suositellun näytteenottoajan ulkopuolella. Pitoisuus on korkeimmillaan yöllä ja aikaisin aamulla, laskee iltapäivää kohden.”

Vuorotyö ja näytteenoton ajoittaminen

Laboratoriotutkimukset olisi hyvä ottaa normaalin vuorokausirytmin mukaisesti. Jos esimerkiksi vuorotyö vaikuttaa vuorokausirytmiin eikä näytteenoton ajoittaminen aamuun ole mahdollista, tutkimukset suhteutetaan henkilön omaan uni-valverytmiin. Tällöin näytteenotto suoritetaan parin tai muutaman tunnin sisällä heräämisestä.

Tutkimukset, jotka vaativat ajoitusta

Tutkimuksen nimen jälkeen on suluissa lyhenne ja tutkimuksen numero.

Tyreotropiini (S-TSH / 2832)

Näyte otetaan ennen lääkettä tai neljä tuntia lääkkeenoton jälkeen. Pitoisuus on tasaisin noin klo 10-20 välillä.

Testosteroni (S-Testo / 2735)

Miehillä aamunäyte. Iltapäivällä ja illalla pitoisuus 20–30 % matalampi alle 50 v. miehillä; vanhemmilla 5–15 % ja naisilla kierron 5–8 päivä.

Testosteroni, vapaa (S-TestoVL / 143)

Miehillä aamunäyte, ks. testosteroni-näyte ja naisilla kierron 5.–8. päivä.

Reniini, konsentraatio (fP-Reninm / 6338)

Klo 7–10 silloin, kun vuoteesta noususta on kulunut alle 2 h.

Reniini, makuu (fP-Renin-M / 3627)

Klo 8–9, kun potilas on ollut makuulla alle 1 h.

Reniini, pysty (fP-Renin-P / 3628)

2(–4) h kuluttua potilaan noustua ja liikuttua.

Prolaktiini (S-PRL / 2507)

Klo 10–14, kun valveillaoloa vähintään 2 h.

Hydroksi-progesteroni, 17- (S-17HPROG / 1644)

Klo 8–9, fertiili-ikäisillä naisilta mieluiten follikkelivaiheessa.

Kortisoli (S-Korsol / 2129)

Aamunäyte klo 8–9. Vuorokausivaihtelua arvioitaessa iltanäyte klo 20–24 tai 16–20.

Kortisoli, sylki (Sa-Korsol / 20023)

Klo 23–24.

Rauta (fP-Fe / 4529)

Klo 7–9, arvot laskevat iltapäivään mennessä noin 50 prosenttia.

Hepsidiini (S-Hepsid / 6151)

Aamulla ennen klo 10.

Androstendioni (S-Adioni / 1085)

Klo 8–12, fertiili-ikäisillä naisilla kierron 7.–9. päivä.

Aldosteroni (P-Aldos, fP-Aldos / 6078, 6336)

Klo 7–10, kun vuoteesta noususta on kulunut alle 2 h.

Adrenaliini ja noradrenaliini (P-AdrNor / 2993)

Klo 7–8, makuulla ja paastonnut edellisestä illasta.

Adrenokortikotropiini (P-ACTH / 1020)

Aamunäyte 8–10, mahdollinen iltanäyte klo 20 tai 16 jälkeen.

Dehydroepiandrosteroni (S-DHEA / 1222)

Klo 9–12.

Dehydroepiandrostendioni sulfaatti (S-DHEAS / 3166)

Klo 9–12 suositeltava. Ero aamu- ja iltanäytteen välillä noin 20 prosenttia.

Osteokalsiini (S-Osteoca / 3594)

Viimeistään klo 8–9.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jaana Alatalo
Laboratoriohoitaja
Birgit Asell-Johansson
Laboratoriohoitaja
Päivi Gummerus
Laboratoriohoitaja
Susanna Heikka
Laboratoriohoitaja, vastaanottosihteeri
syyskuu 2021viikko 37