Mehiläinen är kommunernas samarbetspartner

Mehiläinen är kommunernas första val som producent av social- och hälsovårdstjänster.
För kommuner kan vi garantera ett riksomfattande servicenätverk samt förmågan att producera tjänster och verksamhetsmodeller som motsvarar behoven i kommunerna. Vi upprätthåller en hög kvalitet och följer upp vårdens effektivitet.

Mehiläinen är marknadsledande inom produktion av social- och hälsovårdstjänster och har över 100 års erfarenhet. Kunderna har visat oss ett stort förtroende – vår kundnöjdhet är bland de bästa inom branschen.

Bekanta dig med våra tjänster. Vi berättar gärna mer!

Utläggning av social- och hälsovårdstjänster samt köpta tjänster

I vår verksamhetsmodell är kommunen och den privata tjänsteleverantören samarbetspartner som gemensamt sätter upp målen för verksamheten och deltar i styrningen av verksamheten i nära samarbete. Kundorientering, snabb tillgång till tjänster och kontinuerlig utveckling utgör det centrala i verksamheten.

Hälsostationer med fritt kundval

Mehiläinens Hälsocentral är ett kundorienterat sätt att närma sig allmänna social- och hälsovårdstjänster som kommunens ansvarar för att ordna.För närvarande ansvarar vi för produktionen av primärvårdstjänster för över 300 000 finländare.

Jourtjänster och personaluthyrning

Mehiläinen erbjuder en pålitlig och kostnadseffektiv läkarjour vid kommunens resursutmaningar, till exempel i enheter med hög belastning, efter tjänstetid eller under semesterperioder och helger. Vi erbjuder också kommunens hälsostationer vårt rikstäckande nätverk av kompetenta läkare.

Offentlig munhälsovård

Mehiläinen producerar munhälsovårdstjänster för sina samarbetspartner inom den offentliga sektorn i hela Finland på ett kundinriktat, kostnadseffektivt och flexibelt sätt, från totala utläggningar till enskilda tjänster och skräddarsydda servicekedjor. Uthyrning av tandläkare, tandskötare och munhygienister gör det enklare att allokera personalresurser, och vid hög belastning hjälper vår avlastningstjänst till.

Mainiokodit för äldre personer

Mainiokodit producerar högklassig boendeservice och omvårdnadstjänster, från lätt serviceboende till omsorg och omvårdnad dygnet runt. Mainiokoti-vårdhem är trivsamma och trygga hem där både de boende och personalen känner sig hemma.

Boendetjänster för klienter inom psykisk rehabilitering

Mehiläinen är den marknadsledande producenten av psykisk rehabilitering och boendeservice inom den privata sektorn i Finland. Vid psykisk rehabilitering får våra klienter individuell och målinriktad rehabilitering och har möjlighet till ett meningsfullt och produktivt arbete. Vår verksamhet styrs av kvalitet och kontinuerlig utveckling av tjänsterna.

Handikappservice

Mehiläinen erbjuder individuellt anpassat stödboende för personer med utvecklingsstörning och svår funktionsnedsättning samt för autistiska unga och vuxna. Dessutom ordnar vi korttidsvård för barn med funktionsnedsättning. Våra tjänster skräddarsys enligt varje klients preferenser och behov. Hos oss kan alla känna sig hemma!

Tjänster inom barnskydd

Familar Oy är med alla mått mätt den marknadsledande producenten av privata barnskyddstjänster i Finland. Vi erbjuder barn och deras familjer mångsidiga och effektiva tjänster, från familjearbete inom öppen vård till specialiserad slutenvård. Vi sysselsätter över tusen specialister och hjälper tusentals personer via vårt nätverk.

Företagshälsovård

Vi erbjuder kommuner, sjukvårdsdistrikt och företag tjänster inom företagshälsovård, från total utläggning till uthyrning av läkare och vårdare samt vikarietjänster. Vi tillhandahåller även konsulttjänster inom företagshälsovård och välbefinnande samt specialistläkartjänster.

Tjänster hemma

Kotipalvelu Mehiläinen erbjuder individuellt skräddarsydda tjänster som gör det möjligt för kunden att bo kvar hemma och hjälper till i olika situationer i vardagen. Våra tjänster omfattar bland annat hemsjukvård, vård och omsorg, hjälp i vardagen samt måltids- och trygghetstelefonservice för äldre, familjer och kunder inom handikappservice.