Mehiläinen är kommunernas samarbetspartner

Mehiläinen är kommunernas första val som producent av social- och hälsovårdstjänster.
För kommuner kan vi garantera ett riksomfattande servicenätverk samt förmågan att producera tjänster och verksamhetsmodeller som motsvarar behoven i kommunerna. Vi upprätthåller en hög kvalitet och följer upp vårdens effektivitet.

Mehiläinen är marknadsledande inom produktion av social- och hälsovårdstjänster och har över 100 års erfarenhet. Kunderna har visat oss ett stort förtroende – vår kundnöjdhet är bland de bästa inom branschen.

Bekanta dig med våra tjänster. Vi berättar gärna mer!

Utläggning av social- och hälsovårdstjänster samt köpta tjänster

Mehiläinens Oma-verksamhetsmodell är en ny modell för de social- och hälsovårdstjänster som kommunen ansvarar för. I modellen samarbetar kommunen och Mehiläinen i att ställa upp målen och styra verksamheten.

Hälsostationer med fritt kundval

På Mehiläinens Oma Lääkärisi-hälsostationer får kunden alla de tjänster som erbjuds på en offentlig hälsostation, snabbt och på ett högklassigt sätt. Kundnöjdheten på våra hälsostationer ligger på en hög nivå och verksamheten är effektiv.

Jourtjänster och personaluthyrning

Mehiläinen erbjuder en pålitlig och kostnadseffektiv läkarjour vid kommunens resursutmaningar, till exempel i enheter med hög belastning, efter tjänstetid eller under semesterperioder och helger. Vi erbjuder också kommunens hälsostationer vårt rikstäckande nätverk av kompetenta läkare.

Offentlig munhälsovård

Mehiläinen producerar munhälsovårdstjänster för sina samarbetspartner inom den offentliga sektorn i hela Finland på ett kundinriktat, kostnadseffektivt och flexibelt sätt, från totala utläggningar till enskilda tjänster och skräddarsydda servicekedjor. Uthyrning av tandläkare, tandskötare och munhygienister gör det enklare att allokera personalresurser, och vid hög belastning hjälper vår avlastningstjänst till.

Hoiva Mehiläinen för äldre personer

Hoiva Mehiläinen producerar högklassig boendeservice och omvårdnadstjänster, från lätt serviceboende till omsorg och omvårdnad dygnet runt. Mehiläinens Villa-servicebostäder och Mainiokoti-vårdhem är trivsamma och trygga hem där både de boende och personalen känner sig hemma.

Boendetjänster för klienter inom psykisk rehabilitering

Mehiläinen är den marknadsledande producenten av psykisk rehabilitering och boendeservice inom den privata sektorn i Finland. Vid psykisk rehabilitering får våra klienter individuell och målinriktad rehabilitering och har möjlighet till ett meningsfullt och produktivt arbete. Vår verksamhet styrs av kvalitet och kontinuerlig utveckling av tjänsterna.

Handikappservice

Mehiläinen erbjuder individuellt anpassat stödboende för personer med utvecklingsstörning och svår funktionsnedsättning samt för autistiska unga och vuxna. Dessutom ordnar vi korttidsvård för barn med funktionsnedsättning. Våra tjänster skräddarsys enligt varje klients preferenser och behov. Hos oss kan alla känna sig hemma!

Tjänster inom barnskydd

Familar Oy är med alla mått mätt den marknadsledande producenten av privata barnskyddstjänster i Finland. Vi erbjuder barn och deras familjer mångsidiga och effektiva tjänster, från familjearbete inom öppen vård till specialiserad slutenvård. Vi sysselsätter över tusen specialister och hjälper tusentals personer via vårt nätverk.

Företagshälsovård

Vi erbjuder kommuner, sjukvårdsdistrikt och företag tjänster inom företagshälsovård, från total utläggning till uthyrning av läkare och vårdare samt vikarietjänster. Vi tillhandahåller även konsulttjänster inom företagshälsovård och välbefinnande samt specialistläkartjänster.

Tjänster hemma

Kotipalvelu Mehiläinen erbjuder individuellt skräddarsydda tjänster som gör det möjligt för kunden att bo kvar hemma och hjälper till i olika situationer i vardagen. Våra tjänster omfattar bland annat hemsjukvård, vård och omsorg, hjälp i vardagen samt måltids- och trygghetstelefonservice för äldre, familjer och kunder inom handikappservice.