Mehiläisen kuntapalveluiden yhteystiedot

Mehiläinen tarjoaa monipuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiireille, yksityisasiakkaille ja yrityksille.

Asiakaslähtöinen toimintamme perustuu korkeatasoiseen osaamiseen sekä joustaviin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Vaadi enemmän, tehdään se yhdessä! Teemme tavallisesti yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tilanteissa, joissa haetaan kustannussäästöjä. Kestävällä pohjalla oleviin säästöihin päästään harvoin pelkillä hallinnollisilla päätöksillä vähentää resursseja. Kestävän kehityksen säästöt syntyvät siitä, että asiat ajatellaan ja toteutetaan uudella tavalla. Autamme asiakkaitamme kehittämään kustannustehokkaampia palveluita ja parantamaan palveluiden vaikuttavuutta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Ikääntyneiden palvelut

Myynti alueen mukaan palvelujohtajakohtaisesti. Katso alueesi yhteyshenkilö täältä.

Mielenterveys- ja vammaispalvelut

Laatu- ja kehitysjohtaja, mielenterveys- ja vammaispalvelut
Jari Koskisuu, p. 040 551 5254
jari.koskisuu(at)mehilainen.fi

Lastensuojelupalvelut

Laatu- ja kehitysjohtaja Marko Nikkanen, p. 040 189 7178
marko.nikkanen(at)mehilainen.fi

Suun terveyshuollon palvelut kunnille

Yhteystiedot suun terveydenhuollon kuntapalveluille

Monipuolisia palveluita ja syvällistä kumppanuutta

Terveydenhuollossa vastuullamme on esimerkiksi kunnan kanssa yhteisesti sovitun väestövastuualueen perusterveydenhuollon palvelut avohoidon sairaanhoidosta koulu-, neuvola- ja suun terveydenhuollon palveluihin. Vastaamme myös kokonaisvaltaisesti kunnan kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluista. Tarjoamme myös Mehiläisen sairaaloiden ja lääkärikeskusten osaamista kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille. Tuotamme korkealaatuisia palveluita nopeasti ja joustavasti huomioiden paikalliset tarpeet. Yhteistyömme julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä perustuu pitkäjänteiseen kumppanuuteen ja yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Ikääntyneiden palveluissa tarjoamme asumispalveluita yhteisesti sovitun hoitomitoituksen mukaisesti. Yksi yksikkö voi keskittyä joko yhden kunnan asukkaisiin tai yksikössä voi olla myös useamman kunnan asukkaita. Jokaiselle asukkaallemme laaditaan henkilökohtainen palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jota asukkaan omahoitajan johdolla käsitellään säännöllisesti yhdessä asukkaan, kunnan edustajien ja omaisten kanssa.

Mielenterveyspalveluissa tarjoamme monipuolisia hoito-ja kuntoutuspalveluita vaativasta ympärivuorokautisesta palvelukodista kotihoitoon. Meille on tärkeää, että jokaisen asukkaamme on mahdollista edetä kuntoutuspolulla omaan tahtiinsa. Vastaamme myös tämän ajan nuorten aikuisten haasteisiin, joissa syrjäytyminen ja ammatillisen kouluttautumisen loppuunsaattaminen ovat keskeisiä teemoja. Yksiköissä yhteistyömallit hiotaan kiinteässä yhteistyössä kunnan sosiaalityöntekijöiden, mielenterveystoimiston ja sairaanhoitopiirien edustajien kanssa. Kiinteällä tilaaja-tuottaja-yhteistyöllä varmistetaan myös se, että palveluista syntyvät kustannukset pysyvät hallinnassa.

Lastensuojeluyksikkömme toimivat ympäri Suomea tuottaen lastensuojelun monipuolisia avo- ja sijaishuollon palveluita kaiken ikäisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Sijaishuollossa tiivis yhteydenpito lasten ja nuorten lähipiiriin on osa täysipainoista huolenpitoamme. Perhetyön ja perhekuntoutuksen kautta palvelumme tavoittaa myös lasten ja nuorten perheet. Palveluverkostossamme on useita erityisyksiköitä, joissa painotus on psykiatrisissa palveluissa sellaisilla lapsilla ja nuorilla, joiden kohdalla pelkästään kotiin tehtävä työ ei riitä. Toimintamme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimien kanssa.

Henkilöstövuokrauspalveluiden tärkeimmät sidosryhmät ovat asiakkaina toimivat kunnat ja sairaanhoitopiirit ja toiminnan tukipilarina toimivat osaajat. Henkilöstövuokrauspalvelut tarjoamme Metsätähti-nimen alla. Julkisen sektorin asiakkaille pystymme valtakunnallisen toimipaikkaverkostomme avulla järjestämään osaajia tilanteessa, jossa rekrytointi on haasteellista tai resurssien tarve on tilapäistä. Erityisosaamistamme on muun muassa erikoissairaanhoidon ostopalvelut. Osaajille pystymme järjestämään mielenkiintoisia työtehtäviä terveys- ja sosiaalipalveluiden ytimessä kunkin tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan.