Terveysasemaulkoistukset

Mehiläinen vastaa lukuisissa kunnissa ja kaupungeissa julkisen terveysaseman tai sen osan toiminnasta. Terveysasemaulkoistuksemme kattavat, asiakkaan toiveiden mukaan:

  • avoterveydenhuollon vastaanottopalvelut
  • kouluterveydenhuollon
  • äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan
  • kotisairaanhoidon ja vanhustenhuollon palvelut

Mehiläisen Oma Lääkärisi -terveysasemat

Mehiläisen kokonaisvastuulla olevien terveysasemien piirissä on yli 135 000 asukasta. Tuotamme terveysasemapalveluja kokonaisvastuullisesti mm. Espoossa, Lahdessa ja Jyväskylässä.

Tutustu Oma Lääkärisi -terveysasemiin:

Palvelulupaus terveysasematoiminnalle

Mehiläisen palvelulupaus tarkoittaa kuntalaiselle, että

  • vastaanotolle pääsee: Kaikilla terveysasemillamme on toteutunut pääsy kiireettömälle lääkärivastaanotolle kahden viikon sisällä, johon pääsee tutkimusten mukaan vain noin viidennes suomalaisista terveysasemista (THL, 2013). Espoossa, Turussa ja Lahdessa terveysasemiemme palveluiden saatavuus on ollut keskimäärin parhaalla tasolla (2014).
  • asiakkaat ovat tyytyväisiä: Mittaamme asiakastyytyväisyyttä päivittäin kaikille terveysasemillamme ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Terveysasemamme saivat parhaimmat asiakastyytyväisyystulokset sekä Espoossa että Turussa vuonna 2013. Keskimäärin 90 % asiakkaistamme on tyytyväisiä palveluihimme (elokuu, 2015).
  • hoito on vaikuttavaa: Mittaamme potilaidemme hoidon vaikuttavuutta säännöllisesti ja tavoittelemme hoitotasapainoa, jossa riski potilaan terveydentilan heikkenemisestä minimoidaan. Espoon asemallamme esimerkiksi kolesteroliarvojen suhteen hoitotasapainossa olevien sepelvaltimotautipotilaiden määrä on noussut kolmanneksella ja hoitotasapainossa olevien diabeetikoiden määrä neljänneksellä hoitomme johdosta (2013-2015).

Edut terveysasemaulkoistuksissa

Kunnalle kumppanuus Mehiläisen kanssa tarkoittaa, että

  • kustannukset ovat kilpailukykyiset ja hallinnassa: tuotamme palvelut samalla kustannustasolla kuin tilaaja-asiakkaan oma palveluntuotanto ja usein jopa edullisemmin. Palveluista tyypillisesti sovittava kiinteä hinta myös takaa sen, että kustannukset pysyvät hallinnassa. Lisäksi kunta säästää merkittäviä summia esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannusten laskiessa.
  • oman toiminnan kehittämistyö vauhdittuu ja monipuolistuu: Ulkoistettu terveysasema tarjoaa hyvän asetelman sparraavalle yhteistyölle ja vertailulle kunnan omaan toimintaan. Toteutamme yhteistyötä luottamuksellisena kumppanuutena, jossa tietoa ja parhaita käytäntöjä jaetaan avoimesti, jonka kautta molemmat osapuolet voivat oppia toisiltaan.
  • kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja työvoiman saatavuus taattu: Toimintamallimme pitää huolta niin kuntalaisista kuin työntekijöistä ja varmistaa laadukkaiden palveluiden saatavuuden ja niiden jatkuvuuden.

Kustannustehokas toimintamalli terveyskeskustoimintaan

Oma Lääkärisi -toimintamalli on uudenlainen malli terveysaseman toiminnalle, joka ulottuu uusista ruohonjuuritason käytännöistä aina toiminnan jatkuvaan mittaamiseen ja kehittämiseen. Oma Lääkärisi –asemat ovat joka puolella Suomea esimerkkejä yksityisen toimijan ja kunnan välisestä onnistuneesta yhteistyöstä.

Oma Lääkärisi Espoontori on ensimmäinen yksityinen pääkaupunkiseudulla toimiva terveysasema, joka on osa julkista terveysasemaverkostoa. Espoontorin vastaanoton toiminta alkoi toukokuussa 2013 Espoon keskuksessa. Tammikuussa 2014 Oma Lääkärisi -vastaanotot avautuivat myös Lahteen ja syksyllä 2015 Jyväskylään. Espoon oltua tyytyväinen toimintaamme aukesi syksyllä 2014 toinen Mehiläisen terveysasema, Oma Lääkärisi Puolarmetsä.

Oma Lääkärisi Espoontorin vastaanotto on saanut erinomaisia tuloksia. Aseman toiminta ja Oma Lääkärisi –toimintamalli on arvioitu lukuisissa kunnallisissa ja muissa julkisyhteisöjen tutkimuksissa ylivertaiseksi niin asiakastyytyväisyyden, hoitoon pääsyn kuin kustannustehokkuudenkin näkökulmasta. Keväällä 2015 Aalto-yliopiston tutkimus Espoon terveysasemista arvioi Oma Lääkärisi Espoontorin tulokset erinomaisiksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tuotepäällikkö
Laura Vuorensola
050 357 0342
laura.vuorensola@mehilainen.fi

Myyntijohtaja
Antti Puranen

050 532 4438
antti.puranen@mehilainen.fi