Hoivapalveluiden varahenkilöjärjestelmä

Kaikkien hoitopalveluidemme sijaiset ja varahenkilöt ovat koulutettuja siten, etteivät mahdolliset henkilöstön sairauslomat, vuosilomat tai muut poissaolot vaikuta toimintaan häiritsevästi eikä asiakkaamme tarvitse niistä huolehtia. Hoivapalveluiden kapasiteettia ja kokemusta on mahdollista laajentaa melko nopeastikin, jos tilanne niin vaatii.

Tilaaja-asiakkaamme saa hoitopalvelun tilatessaan käyttöönsä palvelunumeron, jolla hän saa yhteyden Mehiläisen hoivapalveluihin yhteyden joka päivä klo 6.00–23.00. Laaja päivystysaika ja tavoitettavuus takaavat sen, että toiminta on sujuvaa.

Mehiläisellä on pitkät perinteet suomalaisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen edelläkävijänä. Tutustu Mehiläisen yhteiskuntavastuulupaukseen.