Toimivatko hoidot oikeasti

Hedelmällisyys on monisäikeinen kokonaisuus ja on paljon yksittäisiä asioita, jotka vaikuttavat raskauden alkamiseen. Yksittäisten pariskuntien kohdalla suurin hoitojen onnistumiseen vaikuttava tekijä on naisen ikä.

Onnistumisen todennäköisyys heikkenee iän lisääntyessä. Kuitenkin yli 39-vuotiaiden kohdallakin noin joka viides hoito johtaa raskauteen ensimmäisellä hoitokerralla. Muita tärkeitä tekijöitä onnistumisen kannalta ovat muut lapsettomuuden taustatekijät sekä käytettävät hoitomenetelmät. Raskauden alkamisen todennäköisyys lapsettomuushoidoissa vaihtelee paljon.

Hoitotulokset

Pariskunnan taustasta ja käytetyistä menetelmistä riippuen todennäköisyys raskauden alkamiselle yhtä alkionsiirtokertaa kohden:

  • IVF / ICSI 30-55%
  • Pakastetun alkion siirto 25-40%
  • Inseminaatiohoidot 15-20%

Turvallinen raskaus

Myös turvallinen raskaus on Felicitakselle tärkeä hoitotulos. Tavoitteenamme on, että pariskunta saisi yhden lapsen kerrallaan, sillä kaksosraskaus aiheuttaa aina ylimääräisen riskin sekä äidille että lapsille. Vuonna 2013 siirsimme yli 90 prosentille pariskunnista vain yhden alkion.

Felicitaksella on pitkä ja vankka kokemus ja osaaminen lapsettomuuden hoidosta hyvin tuloksin. Teemme vuosittain yli 1500 lapsettomuushoitoa: koeputkihedelmöityshoitoja, pakastealkioiden siirtoja, kohdunsisäisiä inseminaatioita, hormonihoitoja ja hoitoja luovutetuilla sukusoluilla. Olemme kehittäneet menetelmiämme ja hioneet käytäntöjämme jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Olemme jatkuvasti innolla viemässä lapsettomuudenhoitoalan kehitystä eteenpäin ja otamme nopeasti käyttöön ne uudet hoitomenetelmät, jotka lisäävät pariskuntien onnistumisen mahdollisuuksia.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Sirpa Eviö
LT, Naistentautien ja synnytysten el, gyn.endokrin
Henriikka Henttu
LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Tarja Olkinuora
LT, naistentautien ja synn. erikoislääkäri
9.9
Kari Ratsula
LKT, Naistentautien ja synn.erikoislääkäri