- Uuden verkkopalvelun kehityksessä on ollut mukana joukko erikokoisia asiakasorganisaatioita, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin tuhansia asiakkaitamme. Asiakkaat ovat ottaneet tiedon YritysMehiläisestä innokkaasti vastaan ja kiitelleet erityisesti seurannan ja raportoinnin helppoutta ja reaaliaikaisuutta, kertoo Työelämäpalveluiden sähköisten palveluiden tuoteryhmäpäällikkö Ossi Laukkanen.

Helpotusta käytännön työhön

YritysMehiläinen on ensisijaisesti henkilöstöhallinnon ja yritysjohdon työkalu, jonka avulla käsitellään työterveysyhteistyöhön liittyvää tietoa. Verkkopalvelun etusivulta saa nopeasti kokonaiskäsityksen viimeisimmistä tapahtumista. Palvelun eri osioista löytyvät muun muassa työterveyssopimuksessa määritellyt toimipisteet, yritystä hoitavat työterveystiimit yhteystietoineen, työterveyssopimukset, työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelmat ja työntekijärekisterit. YritysMehiläisen ansiosta kaikki työterveysyhteistyöhön liittyvä dokumentaatio löytyy jatkossa yhdestä paikasta ja tietojen etsintä on helppoa kätevän hakutoiminnon avulla.

Asiakasorganisaatiot voivat lisätä sisäiseen intranetiinsä linkin YritysMehiläisen erilliseen toimenpide- ja dokumenttimoduuliin, jonka kautta palkkahallinto pääsee lisäämään uusien työntekijöiden tietoja, esimiehet syöttämään ulkopuolisten tahojen myöntämien sairauslomatodistusten informaatiota sekä työntekijät merkitsemään omailmoitteisia sairauspoissaoloja. Tiedot kohdistetaan tiedonsyöttäjän henkilötunnuksen avulla, eikä linkki salli tietojen katselua. Uusi palvelu on myös tietoturvan kannalta iso harppaus eteenpäin, koska mitään tietoja ei tarvitse enää lähettää sähköpostitse.

Reaaliaikaisia raportteja

YritysMehiläisen kehityksessä on kiinnitetty erityisesti huomiota raportointiin ja sen entistä parempaan hyödyntämiseen. Verkkopalvelussa käyttäjä pystyy itse luomaan haluamiaan raportteja ja seuraamaan reaaliaikaisesti esimerkiksi sairauspoissaoloja, diagnoosijakaumia ja työterveyssopimuksen kustannuksia.
- YritysMehiläinen on ennen kaikkea tärkeä työkalu henkilöstöhallinnolle, joka pystyy nyt raportoimaan johdolle entistä paremmin työterveysyhteistyön kustannuksista ja  vaikuttavuudesta. Raportit antavat konkreettista tietoa siitä, mihin suuntaan yhteistyötä kannattaa kehittää ja mihin kohdistaa investointeja, Laukkanen tähdentää.

Työkykyriskit hallintaan

YritysMehiläiseen on kehitetty lisäpalveluksi erillinen työkykyjohtamisen sovellus, Työkykykompassi, joka mahdollistaa työkyvyttömyyseläkeriskissä olevien työntekijöiden havaitsemisen varhaisessa vaiheessa. Sovellus tukee työkyvyn strategista johtamista.
- Työkykykompassi poimii esimerkiksi alkavat pitkäkestoiset sairauslomat ja muistuttaa tarvittavista toimenpiteistä niin asiakasta kuin työterveystiimejä. Myös työeläkevakuuttaja on mahdollista liittää prosessiin mukaan, Laukkanen toteaa.

YritysMehiläinen ja Työkykykompassi lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä ja antavat asiakasorganisaatioille entistä enemmän relevanttia tietoa työterveysyhteistyön tilasta ja sen kehityksestä. Entistä avoimemmalla toimintatavalla toivotaan saavutettavan aitoa yhteistyön kehittymistä sekä tervettä haastamista puolin ja toisin asiakkaan ja Mehiläisen välille.

 

Jaa