Needs review

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottaja Suomessa. Yli 100-vuotias Mehiläinen on perinteikäs, mutta nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan sekä yksi suurimmista kotimaisista työnantajista.

Toimimme aktiivisesti vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla ja kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteella. Toimintaamme ohjaaviin ydinarvoihin kuuluvat välittäminen ja vastuunotto. Meille on tärkeää kantaa vastuumme sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ja yhteiskunnan laajemman kehittymisen hyväksi.

Huoltosuhde

Mikä ratkaisuksi?

Tuemme yhteiskuntaa tuottamaan laadukkaat palvelut kustannustehokkaammin

1. Kehitämme tuotantoa yhdessä kuntien kanssa.

2. Tuotamme ulkoistetut palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti.

3. Helpotamme julkista rahoituspainetta valinnanvapauden ja kuluttajien oman rahankäytön kautta.

Autamme suomalaisia pysymään töissä pidempään ja terveempinä

1. Ylläpidämme asiakasyritystemme työntekijöiden työkykyä.

2. Sairauden kohdatessa tarjoamme ammattitaitoiset terveyspalvelut ja sairaanhoidon.

3. Edesautamme sairauksien ennaltaehkäisyssä ja kehitämme uusia hyvinvointipalveluita.

Osa vastuullista toimintaamme

Investoinnit ja työllistäminen

Investoimme voimakkaasti Suomeen vuosina 2015-2017. Investoinnit kohdistuvat pääosin uusiin lääkärikeskuksiin, hoivakoteihin ikääntyneille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille sekä lastensuojelun asukkaille. Lisäksi investoimme uusiin hammaslääkäriyksiköihin.

Työllistämme yli 9 300 alan ammattilaista. Mehiläinen on yksi Suomen suurimmista sosiaali- ja terveysalan toimijoista. Haluamme olla Suomen innostavin työpaikka, joka tarjoaa merkityksellistä työtä ammattilaisten koko uralle.

Verojalajälki

Verojalanjälki kertoo Mehiläisen yhteiskunnalle maksamista veroista ja veroluonteisista maksuista.

Terveyspalvelualan Liiton jäsenenä Mehiläinen on sitoutunut noudattamaan vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksia sekä terveyspalvelualan korkeita eettisiä vaatimuksia yhdessä muiden yksityisten terveyspalvelualan palveluntuottajien kanssa. Mehiläinen on yritysvastuuverkosto FIBS ry:n jäsen.

 

 

 

Jaa