Needs review

Potilaiden sairauskertomusten tietoturvan ylläpitämiseksi Mehiläisellä on tarkat toimintaohjeet sekä tietoturvalliseksi kehitetty ohjelmisto.

  • Mehiläisessä potilaan sairauskertomukset tuotetaan sähköiseen tietojärjestelmään, johon on pääsy vain erikseen siihen oikeutetuilla terveydenhuoltoalan ammattihenkilöillä ja heilläkin ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista potilaan hoidon kannalta. Sähköinen järjestelmä takaa paremman tietosuojan kuin aikaisempi paperipohjainen sairauskertomusjärjestelmä.
  • Tietoturvassa on tärkeää myös tietojen saatavuus niitä tarvittaessa. Tietojen katoamisen estämiseksi tiedot varmuuskopioidaan joka yö magneettinauhoille, jotka säilytetään paloturvallisesti eri tiloissa kuin muut tietojärjestelmän tallentimet.
  • Tietosuojan osalta noudatamme tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistusta. Pyrimme myös rakentamaan tietosuojan teknisesti siten, että se takaa potilaalle lääketieteellisesti parhaan mahdollisen ja kustannustehokkaan hoidon hänen asioidessaan Mehiläisessä.
Jaa