Needs review

Mehiläinen noudattaa toiminnassaan hyviä tietosuojakäytäntöjä ja täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen General Data Protection Regulationin (GDPR) vaatimukset.

Mehiläinen käsittelee asiakkaiden henkilötietoja huolellisesti pitäen huolta vastuullisena sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijana tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn sekä noudatamme ja kehitämme toimialan yleisiä hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Mehiläisessä tietosuoja on osa Mehiläisen ISO 9001 -sertifioitua laadunhallinnan kokonaisuutta, jonka toteutumista valvotaan ja jota kehitämme aktiivisesti. Henkilötietojen käsittelyssä olemme eriyttäneet potilas- ja sosiaalipalveluiden tiedot asiakastiedoista. Potilastiedot ja sosiaalipalveluiden tiedot ovat hoitoasi koskevia tietoja. Asiakastiedot puolestaan liittyvät asiakassuhteen hoitoon ja yhteydenpitoon ja sisältävät esimerkiksi yhteystietoja tai muita yleisluonteisia henkilötietoja. Mehiläisessä henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on niiden käsittelyyn oikeus ja työtehtävät tätä edellyttävät.

Mehiläinen ei luovuta tietojasi edelleen kolmansille osapuolille lukuun ottamatta rekisteröidyn oman suostumuksen tai lainsäädännön perusteella. Käyttäessämme palveluissamme yhteistyökumppaneita, vastaamme myös heidän toiminnastaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Voit tarkistaa omat terveystietosi OmaMehiläinen-palvelun kautta.

Voit tarkastella omia terveys- ja käyntitietojasi OmaMehiläinen-palvelun kautta joko mobiilisovelluksesta tai kirjautumalla palveluun osoitteessa www.oma.mehilainen.fi. Käyntitiedot sekä lokitiedot tietojen käytöstä ovat nähtävissä myös kansallisesta OmaKanta-palvelusta osoitteessa www.kanta.fi.-palvelusta osoitteessa www.kanta.fi.

Tarkempia tietoja Mehiläisen henkilötietojen käytön periaatteista sekä yhteystiedot lisätietoja varten löydät alla olevista toimintokohtaisista rekisteri- ja tietosuojaselosteista.

Mehiläinen Oy:n asiakasrekisteri
Mehiläinen Oy:n potilasrekisteri
Mehiläinen Oy:n suun terveyden potilasrekisteri
Mehiläinen Oy:n hoiva- ja sosiaalipalveluiden tietosuojaseloste
Mehiläinen Oy:n suoramarkkinointirekisteri
Mehiläinen Oy:n sijaisperherekisterin tietosuojaseloste
Mehiläisen yritysasiakas- ja markkinointirekisteri
OmaMehiläinen-palvelun rekisteri
YritysMehiläinen-verkkopalvelun käyttäjärekisteri
Siikalatvan kunnan potilasrekisterin tietosuojaseloste