Needs review

Jatkuva laadun kehittäminen ja sitoutuminen laatutyöhön ovat Mehiläisen toiminnan ydintä. Laatu, turvallisuus ja vaikuttavuus perustuvat Mehiläisen tehtävään, yhteiseen visioon ja arvoihin.
 
Laatu ei synny vahingossa, vaan se tehdään. Mehiläisen palveluiden, tuotteiden ja prosessien laatua kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Laadun tuottamisvastuu on jokaisella Mehiläisessä työskentelevällä. Asiakkaamme ovat myös aktiivisesti mukana laadun kehittämisessä.

Mehiläisen laatutavoitteita ovat:

  • täyttää asiakkaiden odotuksia, tarpeita ja vaatimuksia
  • lisätä työtyytyväisyyttä ja -turvallisuutta
  • luoda yhteistä tapaa toimia
  • toimia kustannustehokkaasti
  • parantaa kilpailukykyä

Lue lisää:

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakastyytyväisyys ja osallistaminen

Laadun, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tunnusluvut

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Blogi: Mistä tekijöistä laadukas leikkaustoiminta rakentuu?