LaatuKenno on Mehiläisen avoin laadunseurantajärjestelmä, jossa raportoidaan erityisesti potilasturvallisuuteen, prosessien toimivuuteen sekä asiakaskokemukseen liittyviä asioita.

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus

Vaikuttavuus:

  • Oma Lääkärisi -terveysasemille on luotu systemaattinen hoidon vaikuttavuudenmittausjärjestelmä. Pitkäaikaissairaiden hoidon vaikuttavuutta arvioidaan laboratorioarvojen avulla. Seuraamme diabeetikoiden GHb-A1c -arvoa (ns. pitkä sokeri), diabeetikoiden LDL-kolesterolia ja sepelvaltimotautipotilaiden LDL-kolesterolia. Lue Oma Lääkärisi Jyväskylän vaikuttavuusseurannan tuloksia vuodelta 2017.
  • Mehiläisen työterveyshuollossa on pystytty kompassityökalujen avulla vähentämään asiakasyritysten sairaspoissaoloja.
  • Mehiläisen lääkärikeskuksissa lääkärit saavat oman työnsä johtamisen tueksi henkilökohtaisen raportin hoitokäytännöistään, kuten esimerkiksi sairaslomien määräämisestä. Lisäksi on kehitteillä useita raportteja kliinisistä linjauksista, joiden avulla kliinikko voi arvioida omia käytäntöjään suhteessa kollegoihinsa ja Käypä hoito -suosituksiin.
  • Turvallisuusindeksi Hoiva MehiläinenSairaalassa toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan myös sähköisten oirekyselyjen avulla.
  • Mehiläinen Hoivapalvelujen turvallisuusindeksi (0- 100) koostuu asukkaiden, työntekijöiden ja viranomaisten arvioimasta turvallisuudesta. Arvioituja turvallisuuden eri osa-alueita ovat mm. palo-ja pelastusturvallisuus, elintarviketurvallisuus, lääke- ja tietosuojaturvallisuus