Mehiläinen on jo sadan vuoden ajan ollut tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltoa. Uusilla investoinneilla haemme vahvan kasvun lisäksi uusia innovatiivisia toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalvelualalle.

Mehiläisen kasvuinvestoinnit vuoden 2016 aikana ylsivät noin 140 miljoonaan euroon, kun mukaan lasketaan sijoitukset tutkimus- ja kehitystoimintaan, bruttoinvestoinnit, yritysostoihin käytetty nettokassavirta sekä uusien toimipisteiden rakentamiseen ja saneerauksiin liittyvät pitkäaikaiset vuokrasopimusvastuut. Panostimme erityisesti terveyspalveluiden digitalisoinnin kehittämiseen sekä hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Teimme kaksi merkittävää sosiaalipalveluiden yrityskauppaa, joiden lisäksi laajensimme palveluverkostoamme yli 30 uudella toimipisteellä valtakunnallisesti.

Mehiläisen kasvu on jatkunut vahvana myös vuoden 2017 aikana. Uusien investointien ja laajennusten myötä arvioimme rekrytoivamme 1000 uutta työntekijää vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Jaa