vuosikatsaus_mehilainen

Mehiläinen jatkoi voimakasta kasvua vuoden 2016 aikana parantaen samalla kannattavuuttaan merkittävästi. Mehiläinen-konsernin liikevaihto (IFRS) vuodelta 2016 oli 590,1 miljoonaa euroa (2015: 505,2 miljoonaa euroa). Kasvua liikevaihdossa oli 16,8 % edellisen vuoden vertai­lukelpoiseen liikevaihtoon verrattuna.

Mehiläisen taloudellinen tulos on julkaistu kokonaisuudessaan tilinpäätöstietoineen vuoden 2016 vuosikatsauksessa.

Mehiläisen tulos ja avainluvut

  • Liikevaihto 590,1 milj. euroa (2015: 505,2 milj. euroa, kasvu 16,8 %)
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA)1) 64,4 milj. euroa (2015: 50,1 milj. euroa, kasvu 28,5 %)
  • Oikaistu liikevoitto (EBITA)2) 47,1 milj. euroa (2015: 36,4 milj. euroa, kasvu 23,9 %)
  • Tilikauden voitto 13,2 milj. euroa (2015: 6,3 milj. euroa, kasvu 109,0 %)
  • Verojalanjälki3) 127,3 milj. euroa (2015: 102,5 milj. euroa, kasvu 24,3 %)
  • Yhteisöverot tilikaudelta 4,5 milj. euroa (2015: 3,8 milj. euroa, kasvu 18,9 %)
  • Investoinnit 18,0 milj. euroa (2015: 14,1 milj. euroa, kasvu 27,5 %)
  • Henkilöstön määrä keskimäärin 4502 FTE (2015: 3798 FTE, kasvu 18,5 %)
  • Asiakkaiden nettosuositusindeksi (NPS) 86 (2015: 83)

1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Liikevoitto ennen yritysostoista syntyneiden aineettomien oikeuksien poistoja ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
3) Verojalanjälki sisältäen työnantajamaksut. Mehiläisen oman verojalanjäljen päälle tulee Mehiläisessä toimivien ammatinharjoittajien verojalanjälki, joka on arviolta 43,3 milj. euroa (2015: 42,6 milj. euroa)

Jaa