vuosikatsaus_mehilainen

Mehiläisen kannattava kasvu jatkui vuonna 2017 ja asiakastyytyväisyys nousi uuteen ennätykseen. 

Mehiläisen liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana jo kolmatta vuotta peräkkäin. Mehiläinen-konsernin liikevaihto kasvoi 165,5 miljoonaa euroa (28,0 %) edellisestä vuodesta 755,5 miljoonaan euroon. Tilikauden voitto lähes kolminkertaistui 37,4 miljoonaan euroon. Liikevaihdon ja tuloksen kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna.

Mehiläisen taloudellinen tulos on julkaistu kokonaisuudessaan tilinpäätöstietoineen vuoden 2017 vuosikatsauksessa.

Mehiläisen tulos ja avainluvut

 • Liikevaihto kasvoi 28,0 % edellisestä vuodesta 755,5 miljoonaan euroon (2016: 590,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvu ilman yritysostoja oli 9,5 %.
 • Oikaistu käyttökate1) kasvoi 44,2 % edellisestä vuodesta 92,8 miljoonaan euroon (2016: 64,4 miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 12,3 % (10,9 %).
 • Käyttökate kasvoi 51,9 % edellisestä vuodesta 85,0 miljoonaan euroon (2016: 55,9 miljoonaa euroa). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 11,2 % (9,5 %).
 • Oikaistu EBITA2) kasvoi 55,7 % edellisestä vuodesta 73,3 miljoonaan euroon (2016: 47,1 miljoonaa euroa). Oikaistun EBITA:n osuus liikevaihdosta oli 9,7 % (8,0 %).
 • EBITA3) kasvoi 69,3 % edellisestä vuodesta 65,4 miljoonaan euroon (2016: 38,6 miljoonaa euroa). EBITA:n osuus liikevaihdosta oli 8,7 % (6,5 %).
 • Liikevoitto kasvoi 79,6 % edellisestä vuodesta 59,4 miljoonaan euroon (2016: 33,1 miljoonaa euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 7,9 % (5,6 %).
 • Tilikauden voitto kasvoi 183,6 % edellisestä vuodesta 37,4 miljoonaan euroon (2016: 13,2 miljoonaa euroa).
 • Verojalanjälki4) kasvoi 21,0 % edellisestä vuodesta 154,1 miljoonaan euroon (2016: 127,3 miljoonaa euroa).
 • Yhteisöverot tilikaudelta kasvoivat 65,4 % edellisestä vuodesta 7,5 miljoonaan euroon (2016: 4,5 miljoonaa euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 101,8 % edellisestä vuodesta 61,3 miljoonaan euroon (2016: 30,4 miljoonaa euroa).
 • Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankintojen nettorahavirta oli 65,5 miljoonaa euroa (2016: 41,1 miljoonaa euroa).
 • Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 20,6 miljoonaa euroa (2016: 18,0 miljoonaa euroa).
 • Henkilöstön määrä keskimäärin kasvoi 30,8 % edellisestä vuodesta 5888:aan kokoaikaiseen työntekijään (2016: 4 502). Henkilöstön määrä joulukuun 2017 lopussa oli jo 6393 henkilöä. Osa-aikaiset työntekijät huomioiden Mehiläinen-konserni työllistää yhteensä yli 14 000 työntekijää ja itsenäistä ammatinharjoittajaa.
 • Asiakkaiden nettosuositusindeksi (NPS) oli 88 (2016: 86).

1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

2) Liikevoitto ennen arvonalentumisia, yritysostoista syntyneiden aineettomien oikeuksien poistoja ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

3) Liikevoitto ennen arvonalentumisia ja yritysostoista syntyneiden aineettomien oikeuksien poistoja.

4) Verojalanjälki sisältäen työnantajamaksut. Mehiläisen oman verojalanjäljen päälle tulee Mehiläisessä toimivien ammatinharjoittajien verojalanjälki, joka on arviolta 52,8 miljoonaa euroa (2016: 43,3 miljoonaa euroa).

Lue myös:

Mehiläisen tulos 2017 lehdistötiedote