Needs review

1. Olen yrittäjä, voinko kuulua työterveyspalvelun piiriin?

Kyllä, yrittäjäksi katsotaan henkilö,

  • joka maksaa yrittäjäeläkettä (YEL tai MYEL)
  • jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa
  • joka on iältään 18–67-vuotias

2. Mitä hyödyn, jos teen sopimuksen yrittäjän työterveyspalvelusta?

Toiminnan tavoitteena on yrittäjän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, työkyvyn säilyttäminen sekä sairauksien varhainen toteaminen ja nopea hoito. Saat henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sinulle nimettyjen vastuuhenkilöiden kautta. Kannustamme sinua hoitamaan terveyttäsi ja pyrimme löytämään sinulle sopivia terveyden ja työkyvyn toimintamalleja. Pääset nopeasti hoitoon ja saat sairaanhoitopalvelut kattavasti ja kustannustehokkaasti. Vain solmimalla sopimuksen yrittäjän työterveyspalvelusta hyödyt myös Kelan korvauksista.

3. Mitä saan vuosimaksulla?

Yrittäjän vuosimaksu 160,50 e (v. 2017)  kattaa lukuisia etuja:

  • sinulle nimetyt työterveyslääkäri ja -hoitaja
  • hyvinvointikeskustelu, jonka yhteydessä päivitetään toimintasuunnitelma ja seurataan tehtyä terveyssuunnitelmaa
  • vastaanottokäyntien toimistomaksut
  • kutsut määräaikais- ja seurantatarkastuksiin
  • esitäytetty Kelan korvaushakemus kuukausittain
  • uutiskirjeet ja terveysneuvontamateriaali

4. Voivatko perheenjäsenet sisältyä sopimukseen?

Eivät voi. Jos perheenjäsenesi ovat työsuhteessa yritykseesi, voit tehdä pienyrityssopimuksen Mehiläisen kanssa. Jos samassa yrityksessä toimii useampi yrittäjä, on suositeltavaa, että yrittäjien työterveyspalvelut kirjataan samaan sopimukseen ja toimintasuunnitelmaan. Kela määrittelee jokaiselle YEL/MYEL-eläkettä maksavalle yrittäjälle henkilökohtaiset maksimimäärät työterveyshuollon korvauksille.

5.  Mihin sitoudun sopimuksen tehtyäni?

Kutsumme sinut joka kolmas vuosi terveystarkastukseen (1 h), jonka pohjalta laadimme henkilökohtaisen työterveyssuunnitelman. Terveystarkastuksen yhteydessä päivitämme myös toimintasuunnitelman (0,5 h). Samalla on mahdollista tehdä yrityksellenne haastattelu työn terveysvaikutuksista erillisen ajankäytön mukaan, jos yrityksellänne ei ole toimitiloja työpaikkaselvitystä varten. Terveystarkastuksen hinta on 256 euroa ja se tulee maksettavaksi joka kolmas vuosi yrittäjän vuosimaksun lisäksi. Terveystarkastus tehdään ensimmäisen kerran asiakkuuden alkaessa.