Rakennusmiehet töissä

Työturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien työnteon turvallisuuteen liittyvien asioiden huomioimista. Näitä ovat työtapaturmien ehkäisy, oikeiden henkilösuojaimien käyttö, työsuojelu ja työväkivallan ehkäisy. Työturvallisuudesta määrätään myös työturvallisuuslaissa. Työturvallisuuslaki ohjaa työturvallisuutta ja sitä toteutetaan työsuojelun avulla. Keskeisintä työturvallisuudessa on erilaisten riskien hallinta, kuten työväkivallan ehkäisy.

Työturvallisuuslaki määrää, että työympäristössä ja työolosuhteissa täytyy torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita terveyshaittoja, sekä turvata ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä. Lakia sovelletaan työsuhteisiin, virkasuhteisiin ja niihin verrattaviin palvelussuhteisiin.

Työturvallisuuden seuranta

TyöturvallisuusKompassi on verkkopalvelu turvallisuusjohtamiseen, työtapaturmien ilmoitusprosessin tehostamiseen, hoitoketjujen seurantaan sekä työntekijän työhönpaluun tukemiseen. Palvelun tavoitteena on tehostaa Mehiläisen yritysasiakkaiden hallinnollista työtä, nopeuttaa korvauskäsittelyprosessia ja työhönpaluuta sekä parantaa työpaikkojen turvallisuutta.

Kuinka TyöturvallisuusKompassi toimii?

Kaikki asiakkaan työntekijät voivat tehdä mobiilisti ilmoituksen läheltä piti -tilanteista sekä työtapaturmista TyöturvallisuusKompassin avulla. Esimiehet voivat tehdä viikoittaiset turvallisuuskierrokset ja työsuojelu toteuttaa työtapaturmatutkintaa suoraan palvelussa työtapaturmailmoitusten perusteella. Palvelu tukee myös työpaikan riskienarviointiprosessia, johon yhdistetään samassa palvelussa sähköinen työpaikkaselvitys.

Työtapaturman hoito digipalvelun avulla

Työtapaturman sattuessa työntekijä Ilmoittaa palvelun kautta esimiehelleen työtapaturmasta ja hakeutuu Mehiläisen vastaanotolle. TyöturvallisuusKompassi huolehtii, että esimies täyttää vahinkoilmoituksen vahinkovakuutusyhtiölle työtapaturmasta. Työtapaturmasta menee myös ilmoitus työterveyshuollolle ja palvelu huolehtii automaattisesti potilastietojärjestelmässä vahingoittuneen tarvittavien tietojen lähettämisestä vahinkovakuutusyhtiölle. Henkilöstöhallinto ja työsuojelu saavat palvelusta raportointia toiminnan kehittämisen tueksi ja prosessien tehokkuuden arvioimiseksi.

Asiantuntijana Mehiläisen sähköisen liiketoiminnan johtaja Ossi Laukkanen ja johtava työterveyslääkäri Auli Rytivaara Mehiläinen Työelämäpalveluista.