Mehiläinen on kehittänyt yrityksille työkyvyn hallintaan ja tukemiseen verkkopalvelukokonaisuuden, joka sisältää TyökykyKompassin, EsimiesKompassin ja TyöturvallisuusKompassin.

Työkalut työkyvyn, sairauspoissaolojen ja työtapaturmaprosessien seurantaan

Verkkopalvelukokonaisuus helpottaa työkyvyttömyysriskien havaitsemista, lyhyiden toistuvien ja pitkien sairauspoissaolojen sekä työtapaturmaprosessien seurantaa antamalla reaaliaikaista tietoa esimiehille, henkilöstöhallinnolle ja työterveystiimille työkykyjohtamisen tueksi.

Kompassi-työkalut mahdollistavat jo varhaisessa vaiheessa työkyvyttömyysriskissä olevien työntekijöiden havaitsemisen ja varmistavat mahdollisimman hyvän tuen heidän työkykynsä ylläpitämiseksi ja työhön paluuseensa.

Kompassit on tarkoitettu pääsääntöisesti suurille ja keskisuurille Mehiläisen asiakasyrityksille. Mehiläinen on myös itse ottanut verkkopalvelut esimiesten ja  henkilöstöhallintonsa tueksi.

- Mitä aikaisemmin sairauspoissaolot nostetaan yhteiseen keskusteluun, sen positiivisempi vaikutus sillä on työssä jaksamiseen ja koko työyhteisön toimintaan, tähdentää HR-kehityspäällikkö Anu Kolari Mehiläisestä.

Tutustu Kompassi-työkalujen vaikuttavuustutkimuksen tuloksiin

 

Mitä tietoja seurantatyökalu näyttää?

Kompassi-työkalut eivät näytä milloinkaan työntekijöiden potilastietoja. Yritystä hoitavan työterveystiimin lisäksi työkaluja käyttävät vain henkilöstön hyvinvointia kokonaisvaltaisesti seuraavat henkilöt. Mehiläisessä käyttäjinä ovat lähiesimiehet, HR-kehityspäällikkö ja henkilöstöjohtaja nimetyn työterveystiimin lisäksi.

Jos työntekijä on poissa töistään yhtäjaksoisesti vaikkapa kaksi viikkoa tai neljä yksittäistä poissaolojaksoa, EsimiesKompassi lähettää lähiesimiehelle herätteen tehtävästä käydä työntekijän kanssa työhyvinvointi- ja/tai työhönpaluukeskustelu.

Henkilöstöhallinnon käyttäjät voivat seurata reaaliaikaisesti onko esimies toiminut edellytetyllä tavalla tai millä tavoin työterveystiimi on ollut työntekijöihin yhteydessä ja tukenut heidän työkykyään.

TyökykyKompassi tunnistaa työkyvyttömyysriskissä olevat työntekijät ja laskee heidän iän mukaisen potentiaalisen työkyvyttömyyseläkeriskin ja tuo sen näkyväksi yritystasolla.

 

TyöturvallisuusKompassi tehostaa ja tekee järjestelmällisemmäksi yritysten turvallisuusjohtamista. Palvelu tunnistaa työtapaturman sattumisen, hälyttää siitä oikeille tahoille ja ohjaa täyttämään vakuutusyhtiön ilmoituksen. henkilöstöhallinnolle työkalussa on näkymä, josta he voivat seurata työtapaturmahoitoprosessien etenemistä.

Seurantatyökalujen hyödyt

- Työkykykompassin kautta sekä henkilöstöhallinnolla että työterveystiimillä on kokonaisvaltaisempi ja selkeämpi näkemys työkykyriskissä olevista työntekijöistä. Saamme tietoa siitä, kuinka moni työntekijöistä on joutunut pitkälle sairauslomalle, miten heihin on oltu yhteydessä ja millainen suunnitelma yksittäisen työntekijän työkyvyn tukemiseksi on luotu, Kolari tähdentää.

Kun työntekijä palaa työkokeilun, uuden työtehtävän tai uudelleen kouluttautumisen kautta töihin pitkältä sairauslomalta, on sillä merkitystä myös yrityksen taloudelle työeläkemaksujen alenemisen kautta. Varhaisen puuttumisen malli realisoituu numeroina ja todellisina tapahtumina ollen yrityksille konkreettinen työkalu yksittäisten työntekijöiden työkyvyn edistämisessä.

- Kompassi-työkalujen taustalla on ajatus siitä, että samalla tavalla kuin jokaisella on oikeus saada sairauslomaa, on jokaisella oikeus työhön ja työhön paluuseen. Minusta olisi hienoa, jos työyhteisöissä pystyttäisiin hyväksymään myös ei-sataprosenttinen työkyky. Ainakin jos itsellä olisi ongelmia työkyvyn kanssa, niin tällainen asenne tuntuisi hyvältä, Kolari toteaa.

20 % vähemmän sairauspoissaoloja

Tutustu esimerkkiyrityksen sairauspoissaolojen vähenemiseen ja yritykselle syntyviin säästöihin. Esimerkkitapauksessa yrityksen HR-osasto, esimiehet sekä työterveyshuolto seurasivat systemaattisesti sairauspoissaoloja ja esimiehet reagoivat ripeästi kompassien hälytyksiin ja muistutteisiin.

Ota yhteyttä ja vähennä sinäkin yrityksesi poissaoloja!